Drogreden of drugreden?

Drogreden of drugreden?

dinsdag 18 maart 2014 12:47
Spread the love

Van exuusallochtoon naar excuusarts?

Ide, arts en senator voor N-VA, stelt het SP.A-voorstel om cannabis te legaliseren gelijk aan verkiezingkoorst. Dat econoom De Grauwe pleit voor een legalisering van drugs gaat er al helemaal niet in. Niet alleen als arts en senator, maar vooral als ouder van twee jonge kinderen. [1]

Om zijn betoog te ondersteunen, baseert hij zich op enkele drogredenen. Ik neem ze onder de loep.

1. Het is maar een jointje

Ide stelt dat cannabis gevaarlijk is en dat de film Trainspotting hier een duidelijk beeld van schetst. Kunnen we dan veronderstellen dat de film Wolf of Wall Street een duidelijk voorbeeld is van machtsgeile beleggers? Immers, de declinatie van iedere norm en waarde die in de film in relatie wordt gebracht met het streven naar rijkdom, staat haaks op het conservatieve gedachtegoed dat N-VA tracht op te leggen bij de modale mens. Kortom, zich beroepen op een film roept vele contradictiones in terminis op met het gedachtegoed van zijn partij. 

2. Daling criminaliteit is een illusie

Hiervoor maakt Ide een vergelijk met sigaretten, die desondanks hun legale karakter nog steeds een illegaal circuit kennen. Waarom maakt hij geen vergelijk met Colorado, of dichter bij huis, Nederland? En is die daling wel een illusie? Ik dacht het niet, immers, al wie nu op straat koopt, koopt dan niet meer illegaal. Wil dit zeggen dat drugs hierdoor uit de illegaliteit verdwijnen. Ook niet, maar als pakweg 10% plots legaal drugs koopt is dat toch een daling, niet? Ja, maar dealers en producenten blijven in de illegaliteit steken. Kan best zijn, maar was daar de ‘war on drugs’ niet voor? Kan een gemeenschap haar middelen niet best in zetten op grote drugcriminaliteit in plaats van op jongeren die met een grammetje cannabis door de stad paraderen?

Dit argument stelt hij scherp door te stellen dat roken de gemeenschap 3 miljard per jaar kost, ondanks accijnzen. Kan goed zijn, maar wat kost obesitas de gemeenschap per jaar? Wat zullen binnen dertig jaar de gevolgen van het BAM tracé zijn in termen van gezondheidskosten? By the way, heeft de staat daar nog last van in geval van steeds verregaandere privatisering? Of heeft dat niets met zijn partij te maken? De eerste N-VA’er die het liberale gedachtegoed van McDonalds aanvecht moet mijns inziens nog geboren worden. 

3. Voorkomen, helpen en bestraffen moeten de peilers zijn

Dit was hij beter in Antwerpen gaan uitleggen. Immers, straathoekwerkers zijn hun baan kwijt en andere hulpinstanties krijgen te maken met sterk ingekrompen budgetten. Wie moet dan nog helpen en voorkomen? En wat blijft er dan nog over? Inderdaad, straffen, zoals de GAS-boete voor diezelfde jongere die met zijn grammetje cannabis over straat paradeert.

Dit argument bouwt hij verder uit door te stellen dat deze drie pijlers de echte inzet moeten zijn. Dat zowel de VS als de VN toegeven dat de ‘war on drugs’ gefaald is, lijkt echter geen effect te hebben. N-VA als verandering voor vooruitgang: misschien moet hij binnenkort eens naar Waregem reizen en het daar tegen ene Obama gaan uitleggen.

Conclusie

Ide concludeert dat door de vorige drie peilers kordaat in te zetten, drugs wordt herleid tot wat ze werkelijk zijn: “Een probleem voor iedereen die daarmee in aanraking komt”. Meer onzin kan hij niet uitkramen. Ik ken veel mensen die ermee in aanraking komen en er geen probleem mee hebben. Ik ken ook echte junkies, Trainspotters zeg maar, en als ik in die dossiers kijk, lijkt de socioculturele achtergrond veelal het echte probleem te zijn, vaak ook het gebrek aan capaciteiten om te leven binnen een harde liberale maatschappij zoals de onze. 

En dan als laatste nog dit. De EU kent een 58.000 zelfdodingen per jaar, een getal dat vroeger duidelijk minder was en sinds de jaren 80 – opkomst van het liberalisme – gestegen is en stabiel bleef; recent werd gesteld dat de bezuinigingen van de EU hierop een negatief effect hadden. De eerste N-VA’er die hier commentaar op heeft moet vooralsnog ook geboren worden. [2]

Kortom, na de excuusallochtoon en de excuusrolstoelgebruiker, doet N-VA nu ook gebruik op de excuusarts. Nog even en ze komen met excuuspanda’s op de proppen.

Dit is een opinie, maar wel van iemand die in de realiteit staat.

PS: Voel U vrij om de aan deze blog gelinkte Facebook pagina ‘leuk te vinden’: https://www.facebook.com/pages/Tim-Awadite/700436026675568?ref=hl

Voetnoten

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!