Eén - De Zevende Dag
Cannabis, Regulering, Cannabis geïnduceerde psychose, Debat drugs, De zevende dag, Suïcide, Decriminalisering -

Drugsdebat in De Zevende Dag doorgelicht

maandag 17 maart 2014 13:31
Spread the love

Het debat

Zondag 16 maart konden we een debat volgen in De Zevende Dag over de legalisering van cannabis naar aanleiding van het voorstel van professor Paul De Grauwe om alle drugs te legaliseren.

Volgens De Grauwe zal een volledige legalisering van alle drugs de criminaliteit doen dalen en zullen druggebruikers niet meer gecriminaliseerd worden. Zo zal de overheid minder moeten uitgeven aan gerechtelijke procedures en komen minder mensen in de cel terecht. ‘Dat zijn dus minder kosten voor de overheid,’ aldus De Grauwe. Het geld dat de overheid zo uitspaart, moet volgens de econoom geïnvesteerd worden in ontradingscampagnes en in de behandeling van verslaafden.

Aan tafel

Aan de debateertafel zaten Paul De Grauwe (prof. London School of Economics), Louis Ide (senator N-VA en arts), Marleen Finoulst (hoofdredacteur Bodytalk en arts) en Bram Van Braeckevelt (voorzitter Jong Groen). 

Cannabis heeft prioriteit

Professor De Grauwe liet meteen bij het begin van het debat weten dat hij persoonlijk vindt dat een legalisering van alle drugs de beste manier is om met het drugprobleem om te gaan, maar omdat dit idee in België maar weinig bijval krijgt stelt hij voor om met cannabis te beginnen. “We moeten de zaken globaal bekijken, op termijn betekent dit dat we drugs moeten legaliseren om het te kunnen controleren. Maar vandaag is het maatschappelijk draagvlak hiervoor te klein.”

Het huidige beleid faalt

Jong Groen pleit ook voor de legalisering van cannabis. De voorzitter Bram Van Braeckevelt legt uit waarom: “Er zijn problemen met het huidige beleid. Cannabis wordt door de criminele sfeer die errond hangt alsmaar gevaarlijker. Het product wordt vaak verzwaard door het in lood onder te dompelen. De gezondheidsrisico’s worden alsmaar groter en de taboesfeer zorgt ervoor dat de drempel voor jongeren om hulp te zoeken te hoog is. Door te reguleren zal er een betere hulpverlening mogelijk zijn. Wij vinden dat de Overheid haar verantwoordelijkheid moet opnemen. Na de verkiezingen willen we alle betrokken partijen aan het woord laten: jongeren, ouderen, hulpverleners, wetenschappers, gebruikers,…” 

Onbegrijpelijk

Senator Ide vindt het idee van De Grauwe onbegrijpelijk: ” Ik begrijp u niet, niet als arts maar ook niet als vader. De Overheid moet het signaal geven dat drugs niet ok is. In de Nederlandse literatuur komt duidelijk naar voren dat het verband tussen cannabis en psychiatrische aandoeningen hoog is. Er is een duidelijke correlatie tussen cannabis en schizofrenie of psychoses.”

Psychoses

Hoofdredacteur en arts Marleen Finoulst zegt dat er veel mensen worden opgenomen in de psychiatrie die lijden aan een cannabis geïnduceerde psychose. “Het kan je plots overkomen, je kan het niet voorkomen behalve door het afraden van cannabis. Het is een proces van maanden en jaren om er terug uit te geraken, kinderen zijn helemaal de draad kwijt. Er is geen oplossing en een belangrijk deel van hen pleegt suïcide of geraakt er nooit meer uit”, aldus Marleen Finoulst.  

Slecht signaal

Senator Ide haalt uit naar de professor: “Jongeren zien in de krant vetgedrukt dat een professor pleit voor de legalisering van drugs. Wat moeten zij daar wel niet van denken?” Waarop De Grauwe:” Ik heb dat niet zo gezegd, ik heb gezegd legaliseren en controleren! Nu hebben we immers geen controle op de productie, de verkoop, de kwaliteit en het THC gehalte. Ik ben ook een grote tegenstander van drugs. Drugs zijn buitengewoon schadelijk. Maar we moeten toegeven dat het huidige beleid niet werkt en dat het drugs nog gevaarlijker maakt, ze zitten vol vergif. Jan Tytgat pleit er ook voor om de middelen die nu in repressie gestoken worden te investeren in preventie om zo de consumptie te verminderen. Wanneer een product legaal is, kan de overheid meer invloed uitoefenen en controle uitvoeren op de kwaliteit.”

Pragmatisme

Paul De Grauwe krijgt het verwijt naar zijn hoofd geslingerd dat hij de jeugd op een verkeerd spoor zet en totaal onverantwoord bezig is. Waarop De Grauwe zegt dat we pragmatisch moeten zijn en niet zo moeten moraliseren. ” We moeten realistisch zijn, het huidige beleid werkt niet want de consumptie verhoogt alsmaar. Laat ons het op een andere manier proberen. En als u stelt dat het legaliseren van drugs een verkeerd signaal geeft aan de jeugd, dan kan u maar beter pleiten voor een alcohol- en tabakverbod, dat kan je in elke winkel vinden.”

Drugs are bad for you

Over één ding zijn ze het allemaal eens, cannabis is gevaarlijk en preventie is nodig. Hoofdredacteur en arts Finoulst denkt dat decriminalisering misschien nog niet zo’n slecht idee is, maar ze vraagt zich af welk effect ontraden dan nog gaat hebben. “Zou dat jongeren er niet net toe aanzetten om te gaan experimenteren? Er is een studie verschenen waaruit bleek dat in de Amerikaanse Staten waar cannabis gelegaliseerd is, het gebruik is toegenomen. Met alcohol zijn er bij ons nog meer problemen dan met cannabisgebruik, en dat is wel legaal.”

Nederlands gedoogbeleid werkt

Volgens de voorzitter van Jong Groen zou er minder gebruikt worden als we het product reguleren. “Kijk naar Nederland, daar experimenteren ze al jaren met een gedoogbeleid, en er wordt gemiddeld gezien niet meer cannabis gebruikt dan elders in Europa.”

Goeie drugs bestaan niet

Senator Ide is helemaal tegen een legalisering en kan niet genoeg benadrukken dat drugs gevaarlijk zijn en dat jongeren niet zouden moeten gebruiken. Hij pleit voor preventiebusjes aan de ingangen van discotheken om cannabis te ontraden. ” Busjes die drugs testen geven de indruk dat er goeie drugs bestaan, maar goeie drugs bestaan niet. Daarom pleit ik voor preventiebusjes.” Daarnaast pleit hij ook voor extra drugskamers binnen het gerecht. Hij wil dat mensen die veroordeeld worden voor drugsdelicten een behandelingstraject volgen en begeleid worden tijdens hun re-integratie.

Niet zwart niet wit

Van Braeckevelt vindt dat het debat te gevoelig is om dit te voeren met ouders die al slachtoffer geweest zijn van cannabisleed en hoopt dat dit zijn kinderen nooit zal overkomen. Maar zegt hij: “Ik pleit voor een debat tussen wetenschappers, onderzoekers, gebruikers, jongeren, ouderen,…  Het debat is niet zwart-wit!”


Enkele bedenkingen bij het debat

Volgens senator Ide blijkt uit de Nederlandse literatuur dat de correlatie tussen schizofrenie en cannabisgebruik bijzonder hoog is. Ook mevrouw Finoulst bevestigt dat de psychiatrieën gevuld zijn met mensen die aan een cannabis geïnduceerde psychose leiden.

Aangezien je een belangrijk debat niet voert met geruchten maar met feiten ging ik op onderzoek uit.

Nieuw onderzoek aan de Harvard Medical School toont aan dat de stelling dat cannabisgebruik tot de ontwikkeling van schizofrenie leidt niet klopt. [1][2]

Terwijl THC psycho-actief werkt, heeft men ontdekt dat CBD de psycho-activiteit van THC kan verminderen en zelfs een medicinaal effect heeft, waardoor het in de toekomst nuttig zou kunnen zijn bij de behandeling van mensen met schizofrenie en psychoses.[3] 

Volgens de praktijk e-Psychiater is een echte psychose, alléén door cannabisgebruik veroorzaakt, een zeldzaamheid. [4]

Volgens Dr. Arendt van de Deense Aarhus Universiteit zijn de zogenaamde cannabis geïnduceerde psychose en schizofrenie één en dezelfde stoornis.  Volgens hem ontwikkelen mensen schizofrenie met of zonder cannabis. [5]

Marleen Finoulst beweerde ook dat een belangrijk deel suïcide pleegt of er nooit meer uitgeraakt.

In een Zweeds longitudinaal onderzoek dat 33 jaar beslaat en in 2009 werd gepubliceerd, werd echter geconcludeerd dat het “onwaarschijnlijk is dat cannabisgebruik grote invloed heeft op de kans op een geslaagde zelfmoordpoging, hetzij rechtstreeks of als gevolg van psychische problemen die cannabisgebruik heeft veroorzaakt”.[6] 

Er is nog geen oorzakelijk verband tussen cannabis en psychiatrische aandoeningen aangetoond en het is onmogelijk vast te stellen in hoeverre cannabis het besluit van deze mensen om zelfmoord te plegen heeft beïnvloed. Cannabis wordt vaak als doodsoorzaak vernoemd wanneer een gebruiker een hartaanval krijgt of zelfmoord pleegt. Men meet met twee maten en gewichten wanneer het gaat om alcohol en voorgeschreven medicatie.[7]

Daarentegen is het wel aangetoond dat legale cannabis voor medisch gebruik leidt tot een lager zelfmoordcijfer. Wanneer mensen de toegang hebben tot cannabis ( voor medisch gebruik maar naar alle waarschijnlijkheid ook voor recreatief gebruik) drinken ze minder alcohol! Minder alcohol betekent minder depressies en dus minder zelfmoorden, vooral onder jonge mannen.[8]

Volgens een onderzoek dat gepubliceerd werd in The Journal of Psychiatric Research ligt het sterftecijfer lager bij cannabisgebruikers met een psychiatrische aandoening. De onderzoekers zeggen dat het sterftecijfer opmerkelijk lager ligt bij cannabisgebruikers dan bij niet-cannabisgebruikers, terwijl ze toch dezelfde behandeling met antipsychotica ondergaan.[9]

Voetnoten

take down
the paywall
steun ons nu!