Nieuws, Economie, België -

“Zieke werknemers moeten thuis blijven voor controlearts zelfs in het weekend”

Bij de eenmaking van het bediende- en arbeidersstatuut werd de carensdag (de eerste dag ziekte zonder loon) afgeschaft, maar de werkgevers kregen een compensatie van de regering. Zij kunnen van zieke werknemers eisen dat zij zich elke dag vier uur beschikbaar houden voor de controlearts. Sociaal secretariaat SD Worx goot dit voorstel in een model van arbeidsreglement. Zieke werknemers moeten thuis zijn tussen 13u en 17u, zelfs op zaterdag en zondag.

vrijdag 14 maart 2014 15:43
Spread the love

De christelijke vakbond ACV slaat alarm rond een model van arbeidsreglement dat sociaal secretariaat SD Worx opstelde voor kmo’s. Zieke werknemers moeten elke dag tussen 13u en 17u thuis zijn voor de controlearts. Die regeling geldt voor de eerste 30 kalenderdagen van de arbeidsongeschiktheid. Ook op zaterdag en zondag. Dat huisarrest geldt zelfs als de geneesheer toestemming geeft om het huis te verlaten.

Dat nieuwe reglement komt er nadat de regering in die mogelijkheid voorzag als compensatie voor de afschaffing van de carensdag. De werkgevers kregen ook een lastenverlaging van 80 miljoen euro.

Het ACV trok naar de Raad van State en kreeg gelijk. De Raad van State vond de bepaling een “ernstige inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven”. De regering reageerde daarop met de raad om de nieuwe wettelijke mogelijkheid niet disproportioneel toe te passen.

Volgens het ACV kan dat wel in sectoren waar er cao’s gelden, maar ligt dat moeilijker in kmo’s waar geen fatsoenlijk overleg is. “De ervaring leert dat heel wat kmo’s die modellen van het sociaal secretariaat klakkeloos overnemen, zonder enig overleg met de betrokken werknemers”, zegt het ACV.

“Maak het maar mee als werknemer, niet kunnen werken door een kapotte rug, maar je kinderen om 16u niet van school kunnen halen. Maak het maar mee, te horen krijgen dat je voor een operatie staat, met chemo of bestraling nadien, en 30 namiddagen opgesloten te moeten zitten.  Maak het maar mee, moeten afhaken omwille van een burn out, en dan 30 namiddagen onder huisarrest te worden geplaatst. Dit is geen medische enkelband meer, dit is medisch huisarrest”, reageert ACV-voorzitter Marc Leemans.

De vakbond vraagt minister van Werk Monica De Coninck een initiatief te nemen. Werknemers krijgen de raad bezwaar aan te tekenen bij de sociale inspectie.

take down
the paywall
steun ons nu!