Is mijn geweigerde lezersbrief irrelevant?
Mediaberichtgeving -

Is mijn geweigerde lezersbrief irrelevant?

donderdag 13 maart 2014 21:44
Spread the love

Omdat De Standaard mijn lezersbrieven nooit publiceert, stuur ik de lezer van “De Wereld Morgen” mijn recente niet gepubliceerde brief:

“Werknemers steeds langer ziek”

In januari  kopte De Standaard: “Belg met chronische aandoening werkt zelden.” Volgens dit artikel zou maar 45% van de mensen met een ‘langdurige aandoening’ werk hebben. De rest is afhankelijk van een uitkering. Verder in het artikel: ‘Omdat er zo weinig zieken werken, werd verwacht dat zij het hoogst aantal uren zouden presteren, maar daar is niets van aan: ze werken in België het minst aantal uren.’

 Hoewel dus bijna de helft van de chronische ziekten werkt, is de beeldvorming in het artikel negatief: “ Belg met chronische aandiening werkt zelden.”

Ook vandaag 11 maart opent de krant met volgend kardinaal nieuws: “Werknemers steeds langer ziek.” Het dagblad belicht in het artikel een recente verspreide studie van het sociaal secretariaat Securex, met als ondertitel: “Vooral door de langdurige ziektes klimt het verzuim naar een record.” Ook hier weer negatieve beeldvorming.

Volgens de “Van Dale “ is verzuim immers synoniem voor ‘nalatigheid’. De titel insinueert dus een weinig sociale ingesteldheid bij de zieke werknemer. Let ook op het woordje ‘record’ in de ondertitel, dat de notie van drempels en escalatie suggereert.

Niettegenstaande verder in de krant de studie door Securex wordt geduid als het gevolg van stress en vergrijzing bij de werknemers, wordt niet ingegaan op de huidige contextuele oorzaken van die stress. Dus geen verwijzing door redacteur Dries De Smet naar de toegenomen werkdruk, de doorgedreven flexibiliteitseisen of de groeiende jobonzekerheid. Natuurlijk is Securex een sociaal secretariaat die de belangen van de patroons ondersteunt maar het  klakkeloos overnemen van de conclusie van Securex dat “Absenteïsme de Belgische werkgevers vorig jaar 10,6 miljard euro heeft gekost.” (zie inzet, pag. 24) doet mij als De Standaardlezer tekort.

Daarentegen las ik gisteren (10 maart 2014) op ‘De Redactie’, dat meerdere multinationals samen meer dan 30 miljard winst hebben gemaakt en daarop amper belastingen hebben betaald. Volgens  #Factcheck14 (De Redactie, VRT) is deze claim van Peter Mertens uit 2011 na onderzoek geloofwaardig. Unizo-voorman Karel Van Eetvelt verklaarde echter toen onomwonden in De Standaard: “Dit is pure demagogie.” Over dit toch relevant nieuwsfeit echter geen woord in de krant vandaag!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!