Oekraïne: de nieuwe plundering is begonnen.

Oekraïne: de nieuwe plundering is begonnen.

zondag 9 maart 2014 20:05
Spread the love

Hierbij baseer ik me op een artikel van Paul Craig Roberts van donderdag 6 maart. Hij was vice-minister van financiën onder Reagan[1]. Volgens een pas verschenen artikel in de Oekraïense Kommersant wordt er een besparingsplan uitgewerkt[2]. De kas is volledig leeg. Ze gaan de wettelijke pensioenen van 160 tot 80 dollar verminderen. Zo is gegarandeerd dat de Westerse bankiers die geld geleend hebben, terugbetaald kunnen worden. Maar dan gaat het niet over de voorwaarden voor de volgende leningen.

Verhofstadt schreef nog op 25 februari in De Standaard: “Europa heeft belang bij een welvarend Oekraïne”. Deze verklaring klinkt in dat licht buitengewoon cynisch. Je reinste doublespeak George Orwell ruim voorbij.
 

In onze kranten werd het cijfer 11 miljard euro “hulp van de EU” genoemd. Briefschijvers verontwaardigden zich dan daarover dat dit bodemloze gat zo maar 11 miljard cadeau krijgt van de EU. Dat is uiteraard geen cadeau. Die Frankfurter Allgemeine van vrijdag 7 maart[3] zegt het duidelijk. Elf miljard euro wordt in het vooruitzicht gesteld voor de komende jaren en daarvan is ook het deel zogenaamde snelle hulp, 1,6 miljard euro, afhankelijk van het hervormingsprogramma dat met het IMF overeengekomen wordt. Bedoeld wordt een Structureel Aanpassingsprogramma (SAP) van het IMF: loonsvermindering, privatisering, plattelandverkoop, verdubbeling van energieprijzen. Een Griekenland-behandeling dus? Dat is te zwak uitgedrukt. In Griekenland zijn de SAP’s uitgevoerd vanaf 2010. Oekraïne heeft al besparingspakketten gekend vanaf zijn onafhankelijkheid in 1991. De bevolking is sinds de val van de Sovjetunie met ongeveer tien miljoen teruggelopen. Dat is meer dan er in de tweede wereldoorlog omgekomen zijn[4].
 

De energieprijzen moeten worden verdubbeld, dat zegt het IMF duidelijk. De staat moet de gasprijs niet subsidiëren. Dat zal zich onmiddellijk laten voelen bij gepensioneerden, werklozen en werknemers met een laag loon.

Het merendeel van de bezetters in Maidan waren “indignados” of “verontwaardigden”.. Gewone burgers met een klein pensioen, jongeren met een diploma maar zonder vooruitzicht. De milities van de Rechtse Sector waren een minderheid. Maar hoe is het in godsnaam mogelijk dat die verontwaardigde mensen denken dat de redding van Europa zal komen? Je kunt zeggen, ons Europees model is zo aantrekkelijk dat het als een magneet werkt. Kijk hoe Polen “vooruitgegaan” is. Dit is overschatting. Er is in werkelijkheid een hersenspoeling geweest van de Westerse NGO”s tien jaar ver. De communistische propagandamachine was in vergelijking een botte bijl. De inwoners van het Oostblok wisten dat het systeem loog en ze namen dus alles met veel korrels zout. Die NGO’s hebben blijkbaar alleen maar over het gebruik van de sociale media voor de civiele maatschappij en good governance gesproken maar niet over de structurele aanpassingsprogramma die de Westerse democraten aan arme landen opleggen. Ook de NGO’s zwelgen  dus in de doublespeak. Deze Oekraïense vrouw (zie foto) zal vlug ondervinden wat de Europese weldadigheid voor haar betekent, overleven met de helft…

De elf miljard euro is bedoeld als een tegenwicht voor de 15 miljard dollar die Putin in november in het vooruitzicht gesteld had. Die waren ook niet zonder voorwaarden maar al bij al veel gunstiger voor de gewone Oekraïener. Bij Putin gebeurde de lening o.a. via gegarandeerde lage gasprijzen. Wat Oekraïne spaarde i.v.m. met de wereldmarktprijs van gas was dan het deel “hulp” van de lening. Het land moest zich in ruil klaar maken voor de tolunie met Rusland, Kazachstan, Armenië…

De gebeurtenissen hebben een andere wending genomen. De “verontwaardigden” maar ook vele oligarchen en de Rechtse Sector hebben voor de Europese behandeling gekozen. Aan de vele “verontwaardigden” kunnen we alleen maar zeggen: “Je weet niet wat je doet”. De oligarchen zullen nog wel zaken met de EU en de VSA te doen hebben. De Amerikanen zouden graag “fracken” in de Oekraïne, schaliegas ontginnen Het platteland is dun bevolkt en er kan nog veel onteigend worden. In Europa is “fracken” veel moeilijker wegens de dichte bevolking, protesten enz. De Rechtse Sector heeft enkel uit opportunisme voor de Europese behandeling gekozen. Het is een manier om zich af te zetten tegen Rusland maar pro-Europees zijn ze niet. Dat levert een mooi arsenaal aan grensconflicten die weer kunnen worden afgestoft. Oekraïne heeft grenscorrecties gekend met Polen, met Slovakije, Hongarije en Roemenië. De nationalisten aan beide kanten van die grenzen maken zich al op…

Er is in DWM geschreven en gereageerd over de scherpschutters van 20 februari en met recht. De nieuwe regering zal dan toch een onderzoek uitvoeren . De teneur is nu al bekend: het zouden speciale eenheden van de Russen geweest zijn die Janoekovytsj op het laatste moment uit zijn hoed getoverd had met de bedoeling iedereen het zwijgen op te leggen. Te gek! Je moet je afvragen bij een misdaad: “Wie heeft er voordeel bij?” Janoekovytsj ondertekende een paar uur later nog een akkoord met nog meer amnestie, machtsdeling, herziene delen van de grondwet… Hij deed dat met Fabius, Sikorsky en Steinmeijer en de oppositiepartijen (behalve Klitschko). De Russische vertegenwoordiger tekende niet omdat zo zei Putin tien dagen later in een persconferentie, de tekst vaag en niet gedetailleerd was. Verhofstadt was op 21 februari voor een blitzbezoek in Kiev en in zijn vrije tribune van 25 tribune noemt hij dit akkoord nog een “overwinning van de EU”, ze hebben Janoekovytsj op de knieën gekregen. Nochtans was dat akkoord de volgende dag al niet meer bestaand want dan is de wettige president afgezet. De teneur van de pro-Westerse juristen is nu dat hij in feite zichzelf afgezet heeft door te vluchten. Volgens mij hebben die scherpschutters een duidelijk signaal gegeven: Er is een externe macht aanwezig die elk compromis afschiet ook al geef je amnestie drie generaties ver en verklaar je de hele grondwet te herzien. M.a.w. het signaal van “Niks in het oude systeeml werkt nog, rot gewoon op!” Dat heeft hij dan ook gedaan. Ook heel wat parlementsleden en de -voorzitter zijn gevlucht.

De Vaderlandspartij en adviseur Nuland van de State Department de blauwdruk al weken klaar. In het gelekte telefoongesprek met Nuland (6 februari) had ze duidelijk gemaakt dat ze Yatsenyuk als eerste minister wilde en niemand anders. De terreurmachine van de scherpschutters maakt duidelijk: “EU, ruim even de baan met die oeverloze en vage akkoorden. De meeste betrokkenen rusten even in de touwen en het moment is rijp om de zaak te forceren. De blauwdruk is getest en plan A van de VSA en hun protégés van de Vaderlandspartij wordt nu uitgevoerd. EU komt straks wel in beeld om de IMF-voorwaarden door de strot te rammen.

Waarom moest het Yatsenyuk zijn? Hij is een technocraat en heeft … Joodse roots. Dat komt goed uit. Hoe kan Nuland anders in de VSA een regering verkopen met Svoboda erin (notoire antisemieten). De mirakels zijn de wereld niet uit. Yarosh, leider van paramilitaire groepen van de Rechtse Sector drukte vorige week zo waar zijn respect voor Israel en het Jodendom uit en verbindt er zich toe provocaties te vermijden[5].  Je moet eens kijken op een white supremacy site zoals bijv. Stormfront hoe vrolijk ze zich daar maken over die Oekraïense draaikonten.

Kortom de regering is gevormd maar is technisch gezien niet wettelijk. De grondwet met zijn speciale procedure “impeachment” is volgens de al geciteerde Vitrenko niet gevolgd. De nieuwe regering heeft ondertussen al een aantal voortvarende beslissingen “on hold” gezet: bijv. het statuut van de Russische taal. Maar de conflictstof is legio. In het Oosten hebben ze her en der oligarchen tot gouverneurs benoemd die met harde hand optreden tegen het protest daar. Daar springen weer de twee-maten-en-gewichten te voorschijn! In het Westen van Oekraïne kan een groep protesteerders regimeverandering opleggen. Dat wordt gebillijkt door de pro-Westerse juristen. Een revolutionaire situatie, nietwaar, dat wordt later genormaliseerd… De regering met twijfelachtige wettigheid neemt het gezag over en beschouwt protesteerders in het Oosten als gewone oproerlingen. Geen probleem, zegt de pro-Westerse jurist, dat is binnenlandse ordehandhaving.

Wat als de spanningen uit de hand lopen? Dan gaat de nieuwe regering spoedaansluiting bij de NATO vragen, stationering van Poolse troepen en -waarom niet- om de stationering van atoomwapens… Dat wordt helemaal leuk. Putin is tot nu toe heel voorzichtig. Er zijn volgens Westerse media 15000 Russische manschappen naar de Krim overgekomen. Volgens het met Oekraïne indertijd getekende akkoord zijn 25000 manschappen toegestaan. Wat Oost-Oekraïne betreft houdt hij zich op de vlakte. Maar wat als de willekeurige aanhoudingen en verdwijningen daar verder gaan?

Deze week heeft de Russische Federatie een nieuwe Intercontinental Ballistic Missile, een lange-afstandsraket, getest[6].  Het signaal is duidelijk: “Verander niks aan de nucleaire balans in Centraal-Europa of je opent de weg naar Armageddon.

Je zou heimwee krijgen naar de laatste decennia van de Koude Oorlog. Iedereen was voorzichtig met wapens en provocaties in het gebied van de andere of in de grensgebieden. Er was een goed sociaal systeem in West-Europa om toch maar de beste te zijn. Sinds 1991 is er maar één supermacht meer: de VSA. De wereld is er niet veiliger op geworden. Het sociale systeeml wordt beetje bij beetje ontmanteld, de politiek is verschraald tot neoliberale zakenpolitiek met vrij onbetekenende blauwe, gele, groene, rode en zwarte randjes. Het grootste deel van de overgebleven linkse intelligentsia houdt zich enkel nog bezig met humanitaire interventies. De enen steunen ze actief (bijv. Bernard Henry-Lévy), de anderen academisch door papers over interventieplicht enz.[7]

Daarom is Putin nodig! Hij is verre van perfect maar zijn rol is historisch gezien meer dan nodig ook in het afhouden van de militaire optie tegen Syrië en Iran.Hij mag dan in een week tijd met alle scheldwoorden overladen zijn: Hitler, Stalin, 19de-eeuwse imperialist…

Dankzij hem en de BRIC’s maar ook de Sjanghai Cooperation Organization kan de wereld wat meer multipolair worden, wat minder eenzijdig gedomineerd. Amerikaanse en Europese politici die in hun opbod alle voeling met de realiteit dreigen te verliezen, zijn een grote bedreiging voor de wereldvrede. Dat beseft het deel van de wereldbevolking dat niet in het Westen woont maar al te goed.

Niemand minder dan Kissinger, de vroegere adviseur van Nixon en vele andere heeft enkele jaren geleden een interessante piste geleverd: finlandisering van Oekraïne, dat wil zeggen gegarandeerde neutraliteit en alleen een leger voor interne orde. Finland had twee keer het Russische leger aangevallen (nl. in 1917 en 1940) in de hoop op een moment van verzwakking Oost-Karelië en de streek rond Vyborg terug te krijgen. Na de oorlog heeft het na moeizame onderhandelingen zijn onafhankelijkheid teruggekregen onder voorwaarden van strikte neutraliteit. Dat heeft het geen windeieren gelegd. Dankzij die bemiddelingspositie tussen Oost en West heeft een sterke, sociaal goed onderbouwde en gediversifieerde moderne economie opgebouwd.

Voetnoten

take down
the paywall
steun ons nu!