Opinie, Nieuws, België - Pamela Van Gorp (ACV) , Tim Ramboer (ACLVB)

Zijn uw gemeente en het OCMW er klaar voor?

Open brief van de jongerenorganisaties van ABVV, ACV en ACLVB regio Antwerpen aan de leden van gemeenteraden en OCMW-raden in de regio Antwerpen

vrijdag 7 maart 2014 12:25
Spread the love

Geachte raadsleden, op 1 januari 2015 zal een eerste groep werkzoekenden uitgesloten worden van een beroepsinschakeluitkering. Dat is de vroegere ‘wachtuitkering’ voor schoolverlaters. Deze werkzoekenden verliezen hun inkomen NIET omdat ze geen moeite doen om een job te vinden, omdat ze werk weigeren of omdat ze een andere bron van inkomsten hebben.

Neen, ze verliezen hun uitkering als gevolg van de wijziging van de werkloosheidsreglementering (artikel 63 §2 van het KB van 25.11.1991 – zie www.rva.be voor de tekst). Een wijziging die hun recht op een inschakeluitkering beperkt tot maximum 3 jaar. Volgens onze huidige cijfers zullen op 1 januari 2015 in Antwerpen en omliggende gemeentes zo’n 2.500 werkzoekenden getroffen worden door de maatregel. Zij zullen hun inschakeluitkering verliezen. Een aantal dat elke maand zal groeien. Geachte raadsleden, zijn uw gemeente en het OCMW hier klaar voor?

Voor alle duidelijkheid: De personen die vanaf 1 januari hun inkomen verliezen, hebben hun beroepsinschakeltijd doorlopen. Het is ook best mogelijk dat ze gewerkt hebben, maar onvoldoende dagen kunnen bewijzen om het recht op een werkloosheidsuitkering te openen.

Hun zoektocht naar werk wordt om het half jaar door de RVA geëvalueerd. Bij een negatieve evaluatie zouden ze door de RVA tijdelijk van een inschakeluitkering uitgesloten geweest zijn. De maatregel waarover we het dus nu hebben, treft werkzoekenden wiens zoekgedrag NIET negatief geëvalueerd werd en die NIET door de RVA gesanctioneerd zijn. Ze verliezen hun inkomen alleen omdat het stelsel van de inschakeluitkering door de wetgever in de tijd beperkt wordt. Dit betekent dat een deel van de 2.500 getroffen werkzoekenden in januari 2015 met recht en rede bij het OCMW in uw gemeente zal aankloppen. Geachte raadsleden, zijn uw gemeente en het OCMW hier klaar voor?

Misschien vraagt u zich af om welke mensen het gaat? Meestal om vrouwen, dat staat vast. Onder de 2.500 personen zijn er 66% vrouwen. 70% van het totaal aantal zijn samenwonend. 20% is gezinshoofd en 10% is alleenstaand. De twee typevoorbeelden van de door de maatregel getroffen werkzoekenden in Antwerpen en omgeving zijn:

  • een samenwonende allochtone vrouw tussen de 25 en de 30 jaar, en
  • een autochtone vrouw van bijna 40 jaar die gezinshoofd is.

Geachte raadsleden, voor 2014 voorspelt de Nationale Bank van België een recordwerkloosheid. Een werkloosheid die volgens de vooruitzichten van het Planbureau de eerstvolgende jaren niet substantieel zal dalen. De jeugdwerkloosheid in Vlaanderen piekt in die mate dat het zelfs een thema is voor bitterzoet amusement in de serie ‘Ooit komt het goed’ op de openbare omroep. Als daarbovenop de inschakeluitkering beperkt wordt in de tijd, vrezen de drie Antwerpse vakbonden voor sociale en familiale drama’s. Een deel van de getroffen werkzoekenden zal kunnen aankloppen bij de OCMW’s. Maar een nog groter deel zal (nog meer) in de armoede verzeilen. Dat komt echt niet goed. Zijn uw gemeente en het OCMW hier klaar voor?

Op maandag 10 maart organiseren de drie vakbonden in heel het land protestacties tegen een maatregel die op 1 januari 2015 aan 55.000 werkzoekenden een inkomen ontneemt, ongeacht hun inspanningen om werk te vinden. Voor de regio Antwerpen gaat deze actie om 11u30 door in de Leeuwerikstraat in 2018 Antwerpen. Dit is niet toevallig de straat die de RVA met de VDAB verbindt.

Met hun actie willen ABVV, ACLVB en ACV de onrechtvaardige wijziging in de werkloosheidswetgeving ongedaan maken. Als u, geacht raadslid, onze verontwaardiging en bezorgdheid deelt; als u meent dat uw gemeente niet klaar is voor stijgende armoede; als u meent dat het niet aan het OCMW maar aan de RVA is om werkzoekenden te steunen die zich dagelijks inspannen om een baan te vinden; laat dit dan horen. Deel de verontwaardiging en bezorgdheid van de 3 vakbonden en laat dit horen in de gemeenteraden en de OCMW-raden. Breng dit op de agenda en steun ons in onze strijd om deze maatregel neer te halen.

Pamela Van Gorp (ACV),Tim Ramboer (ACLVB) werken bij de jongerenorganisaties van de drie vakbonden in Antwerpen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!