Voetganger moet in Tongeren plaats maken voor koning auto.

Voetganger moet in Tongeren plaats maken voor koning auto.

vrijdag 7 maart 2014 10:42
Spread the love

In Tongeren wordt het parkeerbeleid aangepast. Op het autovrije Stadhuisplein zal er binnenkort opnieuw geparkeerd kunnen worden. De voetganger moet plaats ruimen voor 18 parkeerplaatsen. [1]

Een maatregel om shoppers naar het centrum te lokken. Want bereikbaarheid, dat is toch wel enorm belangrijk! Iedereen heeft er een mening over. De leegloop in het centrum is ‘talk of the town’. In de praktijk wordt die discussie over vervoer naar winkelgebieden vaak gebaseerd op niet onderbouwde gevoelens en mankgaande verwijzingen naar situaties elders.

Tijd om waarheid van fictie te onderscheiden.[2]

Mythe 1: “No parking, no business”

Als mensen niet gratis kunnen parkeren voor mijn deur, dan zal ik zeker minder verkopen. “No parking, no business” is het motto. De gedachte daarachter is dat omzetten zullen dalen wanneer beperkende parkeermaatregelen worden ingevoerd. Beperkende parkeermaatregelen dragen echter vaak bij aan een verbetering van de attractiviteit van de binnenstad en een hogere verkeersveiligheid. In zijn algemeenheid kan de stelling dan ook niet worden gehandhaafd.

Waarom kiezen mensen om te gaan shoppen in een bepaald winkelgebied? Uit studies blijkt dat mensen zich in de eerste plaats laten leiden door de kwaliteit van het aanbod (aanbod, kwaliteit, service,…) en de ambiance (schoonheid, sfeer, uitstraling,…).

De top 5 van de belangrijkste motieven om een winkelgebied te bezoeken:[3]

  1. Schoonheid (omgeving)
  2. Veilig (omgeving)
  3. Service (functie)
  4. Aanbod (functie)
  5. Sfeer (omgeving)

Parkeren en bereikbaarheid maken geen deel uit van de attractiefactoren van een gebied. Het is slechts een weerstandsfactor. Wanneer bereikbaarheid en parkeren voldoen aan een minimumniveau blijken parkeren en bereikbaarheid op zich geen factoren te zijn die het aantal bezoekers aan het gebied beïnvloeden.

Een onvoldoende parkeersituatie (die dus niet past bij het functieniveau van het winkelcentrum) kan een rem vormen voor de ontwikkeling van de binnenstad. Een extra goede parkeersituatie levert evenwel geen extra bezoekers op. Parkeren is geen ‘unique selling proposition’, bezoekers worden vooral aangetrokken door de kwaliteiten van de voorzieningen/het centrum. Dat bewijzen winkelgebieden als Maastricht, Luik, Hasselt, Antwerpen,… die allemaal niet bijzonder goed scoren op het vlak van parkeren.

Mythe 2: Gratis parkeren trekt consumenten

Het stadsbestuur in Tongeren zorgt er niet alleen voor dat er terug geparkeerd kan worden op het autovrije Stadhuisplein, het voerde ook 2 uur gratis parkeren in op zaterdagen. ‘Gratis’ moet u hier wel lezen als ‘de gemeenschap betaalt’.

Op welke basis kiezen mensen een parkeerplaats?[4]

  1. Loopafstand (60%)
  2. Bereikbaarheid (25%)
  3. Veiligheid (10%)
  4. Tarief (5%)

Het parkeertarief blijkt nauwelijks invloed te hebben op de keuze van de consumenten. In 70% van de gevallen kende men het parkeertarief zelfs niet.

‘Stunten’ met parkeertarieven zal dan ook hoogstens een tijdelijk effect hebben op de kooporiëntatie van consumenten. Ook een verhoging van parkeertarieven leidt in de praktijk over het algemeen niet of nauwelijks tot een blijvende daling van het aantal bezoekers.

De detailhandel zou er beter aan doen de waarde van het winkelbezoek meer te benadrukken. Daarbij hoort een goede bereikbaarheid. Daar hebben we in Tongeren zeker niet over te klagen. Er zijn voldoende parkeerplaatsen. De ondergrondse parkings werden of worden vernieuwd én men kan gratis parkeren aan ‘De Motten’ (300m van het centrum!). In plaats van te focussen op het parkeerbeleid zou men er goed aan doen zijn peilen te richten op de andere attractiefactoren (schoonheid, verkeersveiligheid,…).

Voetnoten

take down
the paywall
steun ons nu!