Nieuws, Samenleving, België, Verkiezingen2014 -

Recht op vrijetijdsparticipatie: Uitpas breidt uit

Recht op vrijetijdsparticipatie: Uitpas breidt uit
vrijdag 7 maart 2014 09:41

Mensen in armoede zijn er vaak van overtuigd dat cultuur ‘niets voor hen is’, dat het toch te duur is (wat vaak ook de realiteit is) en dat ze wel andere katten te geselen hebben. Nochtans is vrijetijdsparticipatie van groot belang om mensen de kans te geven zich te ontplooien en om het sociaal isolement te doorbreken dat onvermijdelijk met een leven in armoede gepaard gaat.

Recht op vrijetijdsparticipatie is een grondrecht, eentje waar het Netwerk tegen Armoede al lang intensief rond werkt. Met succes, zo blijkt. Na jarenlang op de barricaden staan worden eindelijk stappen vooruit gezet in het recht op vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede.

In de regio Aalst loopt sinds 2011 een pilootproject rond de Uitpas, in nauwe samenwerking met 2 verenigingen binnen het Netwerk tegen Armoede: Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst en Welzijnsschakel Ommekeer in Erpe-Mere. Cultuurnet Vlaanderen en het Netwerk zelf trokken mee dit pilootproject.

De Uitpas kan gebruikt worden door alle inwoners, dus niet alleen wie onder een bepaalde inkomensgrens zit, om stigmatisering te vermijden. Mensen in armoede krijgen wel kortingen met hun Uitpas, maar aan de balie van het cultureel centrum of bij de aankoop van toegangstickets voor een kindernamiddag tonen ze net dezelfde Uitpas als om het even wie.

De cijfers liegen er niet om. Na een jaar steeg het aantal pashouders aan kansentarief in de betrokken gemeenten met 15 %, terwijl de voorloper, de Kansenpas, al 15 jaar bij de doelgroep gepromoot werd. Een veralgemeend systeem werkt duidelijk veel laagdrempeliger en vergemakkelijkt de toegang.

Maar de Uitpas is slechts een instrument om de toegang tot vrijetijdsinitiatieven voor mensen in armoede te verbeteren. Daarnaast werd nauw samengewerkt met Mensen voor Mensen en Ommekeer om mensen actief naar evenementen en activiteiten te leiden. Lagere prijzen en een goed werkend passysteem zijn broodnodig, maar zullen op zich maar weinig mensen in armoede helpen om hun recht op cultuurbeleving waar te maken. Actieve toeleiding en begeleiding zijn even noodzakelijk. Mensen gaan, zeker in de beginfase, liefst in groep naar een concert, een theaterstuk of een pleinevenement en dat onder gelijken, met mensen die ze kennen en vertrouwen.

De Uitpas in de regio Aalst is onmiskenbaar een succesverhaal. Daarom eist het Netwerk tegen Armoede dat de Uitpas over heel Vlaanderen uitgerold wordt. Daarnaast moeten er middelen worden vrijgemaakt voor verenigingen waar armen het woord nemen om mensen te leiden tot vrijetijdsparticipatie. Er is ook nood aan een substantieel kortingssysteem voor mensen in armoede (maximaal 20 % van de normale toegangs- of deelnameprijs). De kostprijs wordt door KPMG geraamd tussen de €700.000 en €1,5 miljoen. Volgens het Netwerk Tegen Armoede moet dat budget niet integraal van cultuur komen, maar moeten ook andere departementen (sport, jeugd, onderwijs, welzijn en toerisme) hier hun verantwoordelijkheid nemen.

Vrijetijdsparticipatie is namelijk een recht, geen luxe.

Lees alle eisen van mensen in armoede op www.netwerktegenarmoede.be/verkiezingen-2014

take down
the paywall
steun ons nu!