Het grote onbehagen.
Bankencrisis, Klimaatactie, Verkiezingen 2014 -

Het grote onbehagen.

woensdag 5 maart 2014 15:44
Spread the love

De burgemeester, en tevens politiehoofd, van de grootste Vlaamse stad (1) is momenteel aan een weekje (herstel)rust toe. Natuurlijk was het thema van de eerste persconferentie (2) na zijn ziekenhuisverblijf zorgvuldig gekozen : het stadsbestuur en zijn politie treden steeds strenger op tegen mensen zonder papieren en illegalen.

Met resultaat want er zijn in 2013, ondermeer met speracties (het grote werk qua…) ‘een kwart meer administratieve aanhoudingen van illegalen in Antwerpen’ dan in 2012, zo laat HLN op 26 februari weten.

De boodschap voor de goegemeente, drie maand voor de zoveelste moeder van alle verkiezingen, is zonder meer duidelijk : één, de Grote Leider is alive and kicking (3) en twee, zoals wij hem onderhand al zo goed kennen, voert hij een krachtig beleid, wat in de havenstad een ganse geruststelling is voor diamantairs, Bam-tracésympathisanten, havenbaronnen en andere hardwerkende Vlaamse bevolkingsgroepen (zie verder in deze bijdrage).

Een andere discipel uit de N-VA stal brak onlangs een lans voor de onafhankelijke en kwaliteitsvolle notaris. Sarah Smeyers (vroeger zelf actief in het Aalsters notariaat en momenteel aldaar voorzitter van het OCMW) reageerde op Freya Van den Bossche die had uitgevlooid dat ambtenaren duizenden euro’s aan notariskosten kunnen uitsparen voor gezinnen die willen betaalbaar wonen en bouwen.

Smeyers was in haar gat gebeten met de suggestie dat de notaris een overbetaalde poenpakker genoemd werd. “De notaris draagt een grote, persoonlijke verantwoordelijkheid”, betoogt zij, “en het vergt een uitgebreide en gespecialiseerde opleiding. Maar ja, voor de socialisten moet blijkbaar elk instituut, alles met een beetje traditie, er nu aan geloven. Een jammerlijk schouwspel” (4).

Ik wil maar zeggen : elk paard rijdt voor de stal die het haver geeft. Verwonderlijk dus dat N-VA meer dan dertig procent blijft scoren ? Niet zozeer, en zelfs integendeel, volgens Jan Hertogen die op deze site (5) de evolutie schetst van de communicerende vaten N-VA + Vlaams Belang + LDD : van 47,10 procent in september 2010 (inderdaad, je leest het goed : nagenoeg de helft) naar 41,60 procent in februari 2014.

Het blijft al bij al toch een flinke score. Al biedt het communautaire discours wat bijkomend koren op de molen, naar mijn mening moet voor het overgrote deel de verklaring gezocht worden in wat Rik Coolsaet (6) het universeel onbehagen noemt.

‘Grote meerderheden in alle landen en op alle continenten verklaren dat zij niet tevreden zijn met de toestand in hun land. Gevraagd naar hun toestand in de wereld, bleek dat nog negatiever uit te vallen’ (blz 70).

Een eerste luchtbel werd doorprikt in het begin van het nieuwe millenium : euforische verwachtingen (de zogenaamde ‘nieuwe wereldorde’) na het vallen van de Muur in 1989 werden niet ingelost.

Het tegendeel bleek meer en meer realiteit : een nieuwe wereldwanorde, of zoals Coolsaet het noemt ‘de weerwraak van de geopolitiek’. Voor velen (7) was de bankencrisis van 2008 een onverwacht, ontnuchterend ontwaken.

Dit onbehagen leeft meer dan ooit. En terecht. “Goede tijden voor de superrijken”, schrijft John Vandaele (8). Op één jaar is het vermogen van de tien allerrijkste mensen op aarde er met meer dan dertig procent op vooruit gegaan, rekent hij ons voor.

Hebben die dan dertig procent harder gewerkt ? Welneen, zegt Vandaele. Het heeft bitter weinig te maken met hard werken (9). De plutocraten (vooral berucht voor hun respectabele, ecologische voetafdruk) hoppen wel met hun eigen vliegtuig en hun gevulde agenda van Londen, over New York en Moskou naar Shanghai.

De enorme groei van hun vermogen heeft wel alles te maken met het geldbeleid, met het massaal goedkoop geld ter beschikking stellen van de Centrale Banken in de rijke landen. Het verrijkt vooral de rijken en hun aandelenkoersen. Het monetaire beleid is dus mee verantwoordelijk voor de verdere vergroting van de kloof tussen de 1 en de 99%.

En dat terwijl politieke leiders de economische crisis alom inroepen als verontschuldiging om noodzakelijke klimaatkeuzes uit te stellen (10). Zoals bijvoorbeeld het resoluut inzetten op hernieuwbare energie.

Met de Europese verkiezingen in mei wordt het bij ons waarschijnlijk wachten tot november 2014 als de nieuwe Europese Commissie aantreedt.Al spreekt tachtig procent van de Europeanen zich uit voor klimaatactie (11). Groen is hip.

Benieuwd wat het resultaat zal zijn in het stemhokje. En ook wat het resultaat zal zijn voor dat andere onbehagen : de sociale ongelijkheid. Kiezers verwarren nogal eens een consequente met een foertstem.

Dat 58 procent van de Vlaamse ondernemers De Wever als premier willen (zoals het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen ons welwillend berekende) lijkt ons niet geheel verwonderlijk. Het verklaart echter niet de dertig plus van hierboven.

Er zijn nog enkele maanden te gaan.

(1) Wat in zijn internationale proportie toch niet veel meer dan een deftig provinciestadje is, en nationaal de kleine helft van het inwonersaantal van Brussel (maar dat is tot nader order geen Vlaamse stad).

(2) Met grote ijver geregisseerd voor en door de verzamelde, Vlaamse en regionale media.

(3) Godbetert het : al die Angelsaksische one-liners.

(4) Ik moest bij het betoog van Sarah aan de vakbonden denken. Ook een grote verantwoordelijkheid, eveneens een traditioneel (en bovendien goedkoper) instituut, en in hun dienstverlening en belangenbehartiging ook nood aan een uitgebreide en gespecialiseerde kennis. Al weet ik niet of zij de parallel naar dat instituut wil door trekken.

(5) Op zijn blog van 15 februari.

(6) In zijn boek ‘De geschiedenis van de wereld van morgen’, Van Halewyck, 2008.

(7) Niet voor de ingewijden, en uiteraard ook niet voor de beste stuurlui aan de wal.

(8) In zijn opinie op deredactie.be van vandaag.

(9) Zoals Warren Buffet, vierde in de rij van superrijken zegt : “ik werk toevallig in een marktsysteem dat wat ik doe heel sterk beloont”.

(10) Alma De Walsche : ‘Kiezen voor het klimaat’, Mo, lente 2014.

(11) Vier op vijf Europeanen wil klimaatactie, DWM, dinsdag 4 maart.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!