In 2008 werd de toestand al catastrofaal genoemd. Er is sindsdien nauwelijks iets veranderd (foto Oxfam)
Nieuws, Europa, Economie, Milieu, Samenleving, EU, Klimaatopwarming -

Vier op vijf Europeanen wil klimaatactie

Vier op de vijf Europeanen vindt dat actie tegen de klimaatverandering de economie stimuleert en banen oplevert. Opvallend is dat ook in de landen die sterk getroffen zijn door de economische crisis, een meerderheid van de respondenten zich uitspreekt voor klimaatactie.

dinsdag 4 maart 2014 17:13
Spread the love

In geen enkele lidstaat van de EU was minder dan 65 procent van de respondenten het eens met de stelling dat klimaatactie de economie ten goede kan komen, blijkt uit de enquête  door de Europese Commissie. Opvallend is dat burgers in landen die hard getroffen zijn door de crisis, zoals Spanje, Ierland, Griekenland en Cyprus bij de meest overtuigde respondenten zijn.

Negen op tien Europeanen ziet de klimaatverandering als een “ernstig probleem”, waarvan de meerderheid (69 procent) zelfs als een “zeer ernstig probleem”. Zeven op tien Europeanen is ervan overtuigd dat minder invoer van fossiele brandstoffen de Europese economie ten goede kan komen.

Een grote meerderheid wil dan ook dat hun nationale overheid actie onderneemt op het vlak van hernieuwbare energie en energiebesparing. De helft van de respondenten zegt zelf recent iets gedaan te hebben om de klimaatimpact te verminderen.

Geen keuze

“Er is geen keuze tussen goed economisch beleid en klimaatactie”, zegt commissievoorzitter José Manuel Barroso. “Ik ben blij dat de Europese burgers dat ook inzien. Deze enquête stuurt een sterk signaal naar de Europese leiders om moedige klimaatactie te ondernemen met het oog op een duurzaam economisch herstel. Het is ook een hart onder de riem van de Commissie om te blijven strijden voor ambitieuze klimaatactie in Europa.”

Ook klimaatcommissaris Connie Hedegaard benadrukt het belang van de resultaten. “Het onderzoek toont aan dat een duidelijke meerderheid van de Europeanen van hun politici verwacht dat dat ze de klimaatverandering aanpakken. De burgers weten heel goed dat de klimaatverandering niet is verdwenen terwijl de politici met de economische crisis bezig waren. Het is niet ofwel groei en competitiviteit, ofwel het klimaat. Het is beide, het móet beide zijn. Ik hoop dat Europese leiders zullen luisteren en overeenkomstig zullen handelen later deze maand op de Europese Raad, als ze praten over onze voorstellen over klimaat en energie tegen 2030.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!