Kansarme scholieren en opwaardering TSO en BSO

Kansarme scholieren en opwaardering TSO en BSO

maandag 3 maart 2014 11:40
Spread the love

Boeiende onderwijs-analyse van prof. Wim Van den Broeck (VUB) in De Morgen d.d. 1 maart. Hij pleit voor een vergelijking van de onderwijsprestaties, binnen PISA, van de kansarme scholieren bij ons met deze van vergelijkbare scholieren in andere landen die aan PISA deelnemen en hij pleit voor een opwaardering van TSO en BSO bij ons als een van de elementen van oplossing voor onze onderwijsproblematiek.

Het is niet het niveau van ons onderwijs dat naar beneden moet. Het zijn ons beroeps- en vooral ons technisch onderwijs die doeltreffend opgewaardeerd moeten worden, met openheid voor segmenten i n het BSO die de nodige flexibiliteit blijven bieden voor een reeks jongeren die om dikwijls heel verschillende redenen de trein gemist hebben. De analyse van prof. Van den Broeck zal ongetwijfeld veel kritiek krijgen, maar wat mij betreft, is hier iemand aan het woord die met minder eenzijdigheid aan de discussies over de PISA resultaten deelneemt en die daarbij blijk geeft van een grote dosis gezond verstand.

In feite is wat prof. Van den Broeck hier bepleit, iets wat we in Foyer steeds bepleit en waar mogelijk toegepast hebben. Het is onze overtuiging dat een heel goed TSO (en een heel goed BSO) voor sommige kinderen een veel betere keuze is dan een zwak tot heel zwak ASO. Een probleem in Brussel is echter dat, rekening houdende met het leerlingenbestand, het TSO te weinig uitgebouwd is.

En ondertussen is een simpel, maar levensgroot probleem dat daar los van staat, de onmogelijkheid voor honderden kinderen uit kansarme gezinnen om toegang te hebben tot ons Kleuteronderwijs, zeker in Brussel.

Ja, we pleiten zoals prof. Van de Broeck, voor een zakelijke concrete hervorming van het secundair onderwijs, waar het moet. Dringend en doortastend zelfs, op heel korte termijn: vooral met maatschappelijke en inhoudelijke opwaardering van TSO en BSO voor ogen. Maar zonder blindweg alles te willen hervormen, wat zo stilaan een manie aan het worden is binnen allerlei kabinetten.

take down
the paywall
steun ons nu!