Nieuws - Heleen Debruyne

EU-motie wil klanten van prostituees criminaliseren

Op woensdag 26 februari zette het Europees Parlement in Straatsburg het licht op groen voor een strengere aanpak van prostitutie en mensenhandel. Het halfrond keurde een motie goed, op basis van een rapport over seksuele exploitatie en prostitutie en de gevolgen daarvan voor de gendergelijkheid. Het rapport roept onder andere op om in de hele Europese Unie klanten van sekswerkers te bestraffen.

woensdag 26 februari 2014 22:08
Spread the love

Dat zogenaamde ‘Scandinavische model’ is in Zweden, Ijsland en Noorwegen al jaren in voege en in Frankrijk werd een soortgelijke maatregel onlangs goedgekeurd door de kamer. 

De motie is gebaseerd op een rapport dat werd ingediend door het Britse Labour – parlementslid Mary Honeyball. Prostitutie is niet zomaar een beroep, stelt het rapport, maar een inbreuk op de fundamentele rechten van vrouwen en kinderen. Het is volgens het rapport daarom erg belangrijk de sekswerkers zelf niet te criminaliseren, maar te helpen om aan hun situatie te ontsnappen.  

Het rapport maant de lidstaten dus aan extra waakzaam te zijn voor de nauwe banden tussen prostitutie en mensenhandel en de uitbuiting van sekswerkers – vooral van minderjarigen. Lidstaten moeten extra maatregelen nemen en daarom zo veel mogelijk over de grenzen heen samenwerken.  

Volgens de organisaties Ghapro en Pasop, die sekswerkers ondersteunen, stelt het rapport prostitutie ten onrechte gelijk aan mensenhandel en kinderprostitutie. Dat zijn fenomenen die bestreden moeten worden en die vragen om waakzaamheid. Maar het rapport marginaliseert meerderjarige sekswerkers die uit eigen keuze in de prostitutie stappen, vinden de organisaties.

Een motie verplicht de Europese Unie en de lidstaten niet om concrete maatregelen te nemen, maar maant wel aan tot actie. Grote kans dus dat het debat over het bestraffen van klanten van prostituees ook bij ons losbarst

take down
the paywall
steun ons nu!