Britse geheime dienst infiltreert internet om te manipuleren en te misleiden
Nieuws, Wereld, NSA, Glenn greenwald, GCHQ, The Intercept -

Britse geheime dienst infiltreert internet om te manipuleren en te misleiden

Glenn Greenwald blijft documenten publiceren van klokkenluider Edward Snowden op zijn nieuwe internetsite The Intercept. Hij onthult dat de Britse geheime dienst online-activiteit en inhoud manipuleert of vervalst om persoonlijke reputaties te beschadigen.

woensdag 26 februari 2014 15:00
Spread the love

Glenn Greenwald publiceert samen met de Amerikaanse zender NBC een reeks artikels over de twijfelachtige technieken van de Joint Threat Research Intelligence Group (JTRIG), een afdeling van Britse geheime dienst Government Communications Headquarters (GCHQ).

De artikels zijn gebaseerd op vier geheime documenten die de GCHQ uitwisselde met de ‘Five Eyes’, het verbond van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA met de collega’s van Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Eén van die documenten heet “The Art of Deception: Training for Online Covert Operations” (‘de kunst van de misleiding: training voor online geheime operaties’).

Glenn Greenwald: “De integriteit van het internet zelf wordt in gevaar gebracht.”

Deze operaties omvatten het controleren van sociale media zoals YouTube en Blogger en het aanvallen van de internetactivisten zoals Anonymous. Daarvoor gebruiken ze dezelfde technieken waarvoor hackers worden veroordeeld. 

Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van ‘honey traps’ (‘honingvallen’) waarbij mensen met seks worden gelokt om ze zo in verlegenheid te brengen en worden sterke computervirussen verzonden. Dit gebeurt volgens Greenwald op zo’n ingrijpende manier dat de integriteit van het internet zelf in gevaar wordt gebracht.

Het JTRIG hanteert minstens twee tactieken. Ten eerste verspreidt deze dienst op het internet valse informatie over hun doelwitten, met de intentie hun reputatie te beschadigen. Daarnaast gebruiken ze technieken uit de sociale wetenschappen om online-activisme en gesprekken in een door hen gewenste richting te manipuleren en te sturen.

Het gaat meer bepaald om het verspreiden van leugens in iemand anders’ naam (‘false flag operations’) of het zich voordoen als het slachtoffer van de daden van een bepaald persoon (‘fake victim blog posts’). GHCQ beschrijft de doelstellingen van het JTRIG in niet mis te verstane termen: “Gebruik maken van online-technieken om iets te laten gebeuren in de echte wereld of in cyperspace.”

Het gaat daarbij niet om nieuwe vormen van traditionele spionage tegen leiders van vijandige staten, militaire instellingen of andere geheime diensten en dergelijke. Heel wat van deze technieken worden ingezet tegen eender welke persoon die zij verdenken van gewone misdrijven of van ‘hacktivisme’. Concreet zetten zij hun technieken in tegen personen die online politiek actief zijn (zonder dat er een concrete beschuldiging wordt geformuleerd of een veroordeling volgt).

De titel van één van de gepubliceerde documenten toont aan dat de geheime dienst beseft “grenzen te overschrijden door deze technieken te gebruiken op personen die niets te maken hebben met terrorisme, of geen echte bedreiging vormen voor de nationale veiligheid”. 

Het is volgens Greenwald niet moeilijk om de gevaren van deze praktijken in te zien. Geheime diensten kunnen zo eender welke persoon viseren en zijn reputatie vernietigen, zonder dat hij ooit in staat van beschuldiging wordt gesteld of veroordeeld voor een specifieke wetsovertreding. 

Deze geheime diensten eigenen zichzelf de macht toe om de goede naam en de geloofwaardigheid van mensen te vernietigen en hun politiek activisme te verstoren. Dit gebeurt zonder dat er enige aanwijzing is van terrorisme of bedreiging voor de nationale veiligheid. Hun slachtoffers worden niet eens beschuldigd van een misdrijf.

Anonymous-experte Gabriella Coleman van de McGill Universiteit zei hierover aan Greenwald, “Het viseren van Anonymous en burgers die hun politieke mening verkondigen, zorgt voor een inperking van de vrijheid om een afwijkende mening te hebben.” Ze publiceerde een studie die de stelling weerlegt van de inlichtingendiensten dat er sprake zou zijn van terrorisme of geweldpleging tijdens de acties van Anonymous.

De nu gelekte documenten van de GCHQ zijn de eerste die aantonen dat westerse overheden gebruik maken van omstreden technieken op het internet. Deze staten verspreiden met opzet leugens over individuen. Greenwald vraagt zich af wie een overheid kan vertrouwen die al deze macht uitoefent in het geheim, zonder enig toezicht of een wettelijk kader.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!