Neoliberale noten klinken vals, er is nood aan een progressieve partituur

Neoliberale noten klinken vals, er is nood aan een progressieve partituur

dinsdag 25 februari 2014 22:36
Spread the love

Het overheidsbeslag is te groot, de overheid moet inkrimpen en de belastingen zijn te hoog. Tot zover het refreintje van de neoliberale fanfare.

Ook de media spelen in deze fanfare de eerste trompet, in opiniestukken allerhande wordt de lof gezongen van hen die in deze harmonie spelen.

Zelden wordt de vraag gesteld of de krimpende overheid wel zo een goede zaak is. Men vraagt nooit wat de overheid als taak moet afstoten.

Ik neem een paar sectoren onder de loep:

De vraag naar zorg  : deze zal in de toekomst omwille van de vergrijzing nog toenemen. De stijgende vraag zal samenvallen met een daling of bevriezing van de beschikbare middelen. Snel zal de privaat sector in het gat duiken om het overblijvende deel te privatiseren. Zo wordt er winst gemaakt op de kap van de hulpbehoevende die het kan betalen, de andere wordt verwezen naar een overheid zonder middelen. Meteen is een tweesporige zorg geboren.

Werkloosheid :  De beperking van de vergoeding in de tijd zal private verzekeraars wakker schudden. Ze zullen een privaat verzekering aanbieden aan werknemers die schrik hebben om hun job te verliezen weliswaar enkel aan hen die er kunnen voor betalen.

De trein : Gebrek aan investeringen die duidelijk de oorzaak zijn van de vele treinproblemen in ons land zullen als excuus gebruikt worden om te privatiseren, met een verlaging van veiligheid en een verhoging van de prijs tot gevolg (cfr Engeland) . Dit is een schoolvoorbeeld van diensten die de overheid verwaarloost stoemelings te laten overgaan naar het privaat initiatief.

Post , Telecommunicatie en energievoorzieningen zijn diensten van algemeen belang, ze  moeten voor iedereen bereikbaar zijn ongeacht woonplaats inkomen en leeftijd. Deze diensten moeten aangeboden worden zonder enig commercieel oogpunt. Personen die in deze openbare bedrijven werken mogen dan ook geen verkoopdoelstellingen hebben en zijn dus  best ambtenaren opdat het maatschappelijk belang voor dit type van werknemers steeds voorop staat. Dat deze diensten door private bedrijven aan grote ondernemingen worden aangeboden vormt geen probleem want dit valt niet onder de algemene dienstverlening

Dit zijn slechts een paar notenbalken uit de liberale partituur die door de  NV-A, Open VLD en de conservatieve zijde van de CD&V geschreven wordt

take down
the paywall
steun ons nu!