Haalt de Sp.a de handel in cannabis uit de handen van de criminelen?

Wat is dat verdomme toch met de jongeren van vandaag. Steeds weer met dezelfde excuses. Steeds maar verwijzen naar alcohol. Alcohol als argument gebruiken om de werkelijke problemen met cannabis en andere drugs uit de weg te gaan. Of is het net andersom? Worden de problemen met alcohol geminimaliseerd door de problemen met cannabis uit te vergroten?

maandag 24 februari 2014 19:52
Spread the love

Natuurlijk zijn er problemen met cannabis. Huiseigenaars die een pand verhuren en dat gesloopt zien worden door nietsontziende criminelen, die er in brandonveilige omstandigheden cannabis kweken. Vaak gepaard gaand met illegale stroomafname waar u als brave burger ook voor opdraait. Een stijgend aantal manuren van politiediensten, waardoor er voor andere criminaltiteitsbestrijding steeds minder tijd overblijft.

Aan de kant van de consumptie zijn er ook heel wat problemen. Gebruikers hebben geen enkele controle op de productiewijze, de gebruikte meststoffen, bestrijdingsmiddelen of de uiteindelijke samenstelling van het product. En met het opdrijven met de ‘war on drugs’ is het THC-percentage in cannabis de laatste jaren evenredig snel gestegen.

Samengevat kunnen we stellen dat de illegaliteit waarin de productie en de handel van cannabis plaatsvindt, er voor gezorgd heeft dat we als maatschappij de controle kwijt zijn over een genotsmiddel dat door honderdduizenden landgenoten wordt genuttigd.

De illegale handel in cannabis brengt enorme kapitalen in het laatje van criminele organisaties. De kleine telers werden de laatste jaren door het repressieve optreden van de overheid keihard aangepakt. Velen van hen zijn er mee opgehouden, waarna de criminelen hun plaats hebben ingenomen. Zij telen geen cannabis uit liefde voor de plant, maar puur uit geldgewin. Chemische voeding, geforceerde teelt, stroomdiefstal zijn de norm.

Een verbod op cannabis is louter en alleen een geschenk voor de criminele organisaties die nu het monopolie in handen hebben, wat ten koste gaat van de volksgezondheid en de openbare orde, en een loodzware last legt op de tijd en middelen van politie en justitie. Legalisatie is de enige sleutel om de problemen voor zowel de gebruikers als de maatschappij te beperken.

Volgens voorzitster van de Jongsocialisten Sanne Doms kan men door legalisering sterker inzetten op preventie en de kwaliteit beter controleren. Buitenlandse voorbeelden tonen ook aan dat het verbruik op termijn daalt. Daarmee volgen de socialisten de internationale trend. Uruguay en Colorado legaliseerden cannabis. De rest van de wereld kijkt hoopvol toe hoe deze alternatieven voor de illegale handel zich verder ontwikkelen. Ook bij ons adviseren professoren Decorte, De Grauwe en Tytgat de Belgische overheid aan om met modellen van wettelijke regulering van cannabis te experimenteren.

De reacties van politci die gekant zijn tegen legalisatie, illustreren hun totaal gebrek aan inzicht over cannabis en de legalisatie ervan. “Geldt het SP. A-pleidooi voor vrij bezit en gebruik van cannabis ook voor wilsbekwame minderjarigen?” twittert een onbeschaamde Rik Torfs.Ook Bart Somers moet ook nog veel bijleren over cannabis: Wellicht hoopt Sp.a dat mensen die een jointje opsteken voor ze gaan stemmen gemakkelijker hun bolletje vinden :-)”.  In tegenstelling tot mensen die alcohol gedronken hebben kleuren cannabisgebruikers probleemloos binnen de lijntjes, zowel letterlijk als figuurlijk. De meeste cannabisgebruikers zijn immers brave burgers die als ontspanning graag eens een jointje opsteken en als de dood zijn om hiermee te koop te lopen. Als er iets is waar de illegaliteit voor gezorgd heeft, dan is het wel dat de meeste mensen hun mening over cannabis, door de repressieve maatregelen, voor zichzelf houden en zo het taboe in stand helpen houden.

De taboesfeer heerst zowel onder de bevolking als op politiek vlak, waardoor ook de verschillende wetsvoorstellen om ‘medicinale’ cannabis te legaliseren geen vervolg kenden. Ze werden naar de achtergrond verdrongen uit schrik voor het uitzenden van een foute boodschap naar de bevolking.

Zelfs binnen de eigen gelederen heeft de top van de Sp.a. de boodschap van de achterban niet begrepen. “Zelf zou ik tegen hebben gestemd, maar de partijdemocratie heeft gespeeld”,  zei staatssecretaris John Crombez in ‘De zevende dag’. Kamerlid Hans Bonte vond de legalisering van cannabis een slecht signaal. Ook voorzitter Bruno Tobback liet verstaan dat hij niet echt gelukkig was met de goedkeuring van dit amendement. Carl Devos en gewezen SP-communicatiedirecteur Fons van Dijck concludeerden : “De partijtop had hier vooraf haar macht moeten laten gelden. Deze stemming had nooit het congres mogen halen”. Congresvoorzitster en partijondervoorzitster Joke Quintens : “Ja, we hebben hard gevloekt. Ik geef toe dat we dit zwaar onderschat hebben. Hoewel de partijdemocratie hier volop heeft gespeeld, is dit dodelijk voor de beeldvorming.”

In tijden van verkiezingskoorts is beeldvorming belangrijk, maar partijdemocratie is veel belangrijker als je je geloofwaardigheid als politieke partij wilt behouden. Hopelijk gaat de partijtop van de Sp.a. zich informeren over cannabis en zal ze inzien dat legalisering alleen maar ten goede komt aan een sociale maatschappij. Samen met andere democratische partijen kan er worden gewerkt aan een wettelijk regulerend kader waarbij de regels van de Cannabis Social Clubs, zoals een minimumleeftijd, een ingezetencriterium bekrachtigd worden en aangevuld met een vergunningsysteem en controle op de teelt en eindproduct. Voor politici die willen inzetten op thema’s als veiligheid, volksgezondheid en economie vormen de CSC’s een uitstekende bondgenoot.

Lees ook het blogartikel van Eef De Bruyne over het amendement van de Jongsocilaisten om cannabis uit de criminaliteit te halen :  https://www.dewereldmorgen.be/blogs/de-aarde-weent/2014/02/24/door-cannabis-te-legaliseren-verbetert-men-ook-de-sociale-welvaart

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!