Schooluitval in België

Schooluitval in België

donderdag 20 februari 2014 11:29
Spread the love

In 2009: 10[de] in Europa.

In 2013: 20[ste] in Europa.

Vooral in de grote steden is er een probleem.

Pro memorie: Foyer had in Brussel een project lopen nl. de biculturele onderwijsprojecten) waar de schooluitval, met effecten tot eind secundair onderwijs, aantoonbaar zo goed als onbestaande was. Geen schooluitval. Het werd gestopt door de Vlaamse minister van onderwijs en – zeg maar – door de gehele Vlaamse regering.

En in dezelfde legislatuur kreeg de Vlaamse regering ook de zoete inval om een ander project van Foyer af te voeren naar een grote Vlaamse megastructuur (EVA), project waarbij, als onderdeel van de werking, het aantal inschrijvingen van Roma kinderen op school aanwijsbaar evolueerde van 46 in 2005-2006 tot ca 500 in 2012-2013, “om zo een einde te maken aan de versnippering” (officiële versie).

Commentaar van Elchardus in De Standaard bij de evolutie van toenemende schooluitval: “Ik schrijf het (= de schooluitval) vooral toe aan een verandering van de schoolbevolking. Die is ‘moeilijker’ geworden: diverser, sociaal ongelijker. Er is wel aandacht voor het probleem, en er gebeuren allerlei projecten maar die hebben tijd nodig.”

Ik kan van mijn kant enkel vaststellen, dat minstens 2 projecten waar geen tijd voor nodig was, gestopt of gedevieerd werden, terwijl van de andere projecten die de Vlaamse regering opstart, blijkbaar de effecten nog niet gezien worden – integendeel, te oordelen naar de cijfers – “omdat die tijd nodig hebben”…

Het is merkwaardig hoe deze Vlaamse regering erin slaagt de vogels in de lucht beter te verkopen dan de vogels in de hand.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!