Nieuws, België -

Oosterweeltracé: “Paar minuten tijdswinst blijkbaar belangrijker dan gezondheid”

De Vlaamse regering kiest voor het Oosterweeltracé ("BAM-tracé"). De actiegroepen en milieuverenigingen reageren ontgoocheld.

vrijdag 14 februari 2014 20:50
Spread the love

Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu: “Nieuwe verkeersinfrastructuur werkt de groei van het autoverkeer alleen maar verder in de hand. De voorzichtige verbetering van de luchtkwaliteit die er kwam dankzij de Euro-normen, gaat door die groei opnieuw te niet. Deze regering slaagt er niet in om verder te kijken dan de klassieke infrastructuuroplossingen als wondermiddel. Het zal ons in de toekomst nog meer strop zetten. Oplossingen die de groei van het autoverkeer beperken: meer en beter openbaar vervoer, afschaffen van salariswagens, een slimme kilometerheffing, dat zijn de oplossingen van de toekomst.”

“Met de keuze voor de Oosterweelverbinding blijkt bovendien de gezondheid van honderdduizenden Antwerpenaars die dagelijks naar hun werk of naar school gaan, voor de Vlaamse regering een minder urgent probleem dan de paar minuten extra tijdswinst in het verkeer. Nochtans hangt aan een slechte volksgezondheid ook een enorm kostenplaatje. De nefaste effecten van luchtvervuiling en lawaai zijn de afgelopen jaren overduidelijk aangetoond: luchtweginfecties, hart- en vaatziekten, baby’s met een te laag geboortegewicht, meer kinderen met astma, verlies van gezonde levensjaren,… Behoort dat dan niet tot de wezenlijke bekommernissen van onze beleidsmakers? Hard gaat blijkbaar boven hart voor deze regering.”

Manu Claeys en Peter Verhaeghe van stRaten-generaal: “Het Milieueffectenrapport (MER) geeft duidelijk aan dat het Meccanotracé een betere optie is voor de gezondheid van de Antwerpenaren, en in het bijzonder voor tienduizenden mensen in zeven stadsdelen. Het MER-rapport concludeert ook dat het Meccanotracé significante verbeteringen scoort voor alle relevante parameters op het vlak van mobiliteit. De Meccano werkt dus. Luttele minuten tijdwinst voor het verkeer (in de onderlinge vergelijking) blijken voor de regering echter belangrijker dan de gezondheid van velen. Op die manier herleidt ze het Milieueffectenrapport tot een Mobiliteitseffectenrapport.”

“De regering bestelt een MER, de Meccano komt daar het beste uit qua gezondheid. Wat doet de regering? Ze kiest voor het BAM-tracé, dat ze vervolgens hertekent en waaraan ze nieuwe exploitatievoorwaarden toevoegt die niet zijn meegenomen in het MER in de vergelijking met de Meccano. Om daaraan dan eigen nattevingerwerkconclusies (voorbij en naast het dure MER-rapport) te koppelen in het voordeel van het eigen project.”

“De regering rekent zich rijk ten opzichte van het Meccanotracé op basis van eigen toevoegingen aan het project die NIET bestudeerd zijn in die vergelijkende studies. Dit houdt procedureel geen stand. Wat nu? We zullen, zoals we dat deden na het vorige plan-MER (30 mei 2005) over de Oosterweelverbinding met Lange Wapper opnieuw de Antwerpenaren informeren (de infoavonden zijn al gepland, we gaan op woensdag 5 maart 2014 van start in zaal Horta).”

“Verder zullen wij en vele anderen meedoen aan de verdere wettelijk voorgeschreven inspraakprocedures (GRUP, project-MER, bouwaanvraag), waarbij we telkenmale zullen wijzen op de ongegrondheid van de regeringsbeslissing van vandaag, gelet op de kennislacunes die aanwijsbaar een vergelijking tussen beide tracés onmogelijk maakt. Deze regeringsbeslissing geeft de indruk van daadkracht, maar dat dacht eenieder ook in 2005, en 2006, en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, bij de eerdere regeringsbeslissingen pro het BAM-tracé.”

Wim van Hees van Ademloos: “Op 4 september 2009 zei Kris Peeters in Terzake dat het BAM-tracé de inzet was van de volksraadpleging. Dat vond Ademloos toen ook en daarom was de campagneslogan: “Stem nee tegen het BAM-tracé”. Antwerpen deed dit met 6O procent van de stemmen. De geschiedenis werd deze week herschreven door Kris Peeters II: “Antwerpen stemde tegen de brug”. Nee, Antwerpen stemde tegen het BAM-tracé omdat dat tracé het verkeer in de stad hield, monsterconstructies nodig had en een formidabele bron van lucht-, licht- en lawaaivervuiling was. Dat was toen zo en dat is nu nog zo het is inherent aan het BAM-tracé. De regering heeft nooit maar voor één seconde overwogen het BAM-tracé niet te bouwen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!