Er werken nu ongeveer 1000 mensen op de redacties van Corelio en Concentra. Enkele bekende titels zijn De Standaard, Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en het Nieuwsblad (Foto Ons Recht)
Nieuws, België, Sociaal overleg, Corelio, Concentra, Mediahuis -

“Er verdwijnen wel degelijk 200 banen bij Mediahuis”

De vakbondsafgevaardigden van Mediahuis vinden dat ze worden genegeerd tijdens het sociaal overleg. Mediahuis is de nieuwe uitgever van de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Belang van Limburg. Donderdag overleggen ze met de werknemers over de stand van zaken. "We willen vooral dat er terug een dialoog komt over de ontslagen", zegt Hans Elsen van het ACV. "De wensen van het personeel dienen niet als onderhoudende lectuur."

donderdag 13 februari 2014 14:15
Spread the love

De vakbonden zijn niet te spreken over de manier waarop de directie van het Mediahuis – de fusie tussen Corelio en Concentra – zich opstelt tijdens het sociaal overleg. Ze roepen de werknemers van Mediahuis op om zich op donderdag 13 februari om 15 uur uit te spreken over het verdere verloop van het sociaal overleg in het kader van de wet-Renault. De onmiddelijke aanleiding hiervoor is dat de directie eenzijdig fase 1 van de procedure wil afsluiten. 

“Die beslissing is niet in samenspraak genomen en gaat in tegen wat we waren overeengekomen tijdens onze laatste ontmoeting”, zegt Hans Elsen van de christelijke bediendecentrale LBC-NVK. Hij wilde niet dieper ingaan op de precieze oorzaak van de algemene ontgoocheling, “Over de inhoud gaan we eerst communiceren met de werknemers zelf, dat moeten ze niet vernemen in een ander medium.”

De bonden zouden in elk geval ontevreden zijn over het uitblijven van kwaliteitsgaranties. Ook de hoge werkdruk die terecht komt op de schouders van een sterk afgeslankt personeelsbestand, is van in het begin een bezorgdheid geweest. Onder het Mediahuis vallen de kranten Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Belang van Limburg en De Standaard. 

Verwarrende cijfers

In totaal zou één op vijf banen verdwijnen, maar er circuleren meerdere cijfers over het aantal banen die verloren gaan bij de fusie. Zo heeft de directie het over 155 voltijds equivalenten (VTE’s) in plaats van 205,5 die verdwijnen. Ze zien die vermindering als het resultaat van drie maanden overleg. Volgens Hans Elsen kloppen deze cijfers helemaal niet. “Voor de fusie waren er in totaal zo’n duizend jobs”, zegt hij, “Na de fusie zouden er nog achthonderd overblijven”.

“Hoe je dat ook draait of keert, er verdwijnen 200 banen. Als iemand die met brugpensioen gaat niet wordt vervangen, verdwijnt er ook een functie.” Met die gegevens trekken de vakbonden nu naar hun achterban, want de directie liet verstaan tevreden te zijn met de huidige stand van zaken. “We willen eerst en vooral luisteren wat zij ervan vinden, daarna zien we wel wat er gebeurt.”

Onzekere toekomst

De directie en de vakbondsafgevaardigden zaten tot nu toe elf keer samen, maar gaven volgens Elsen nooit de indruk echt in dialoog te willen treden. “Op geen enkel moment hadden we het gevoel dat er werd geluisterd naar de bekommernissen van de werknemers. De documenten die we gaven, dienen niet als vermakelijke lectuur om eens door te bladeren, er zijn echt wel bezorgdheden die moeten worden uitgeklaard. We hopen vooral dat ze rond de tafel willen zitten.”

Weg van alle tumult loopt er ook nog een klacht van De Persgroep bij het Brusselse Hof van Beroep. De Persgroep vindt dat de de fusie niet mag doorgaan omdat die het evenwicht in de markt verstoort. De beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit zou ongefundeerd zijn. Hans Elsen denkt dat de klacht een druppel op een hete plaat is, “We gaan die klacht zeker niet afwachten, de kans dat daar gehoor aan zal worden gegeven is nagenoeg onbestaande”.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!