Beetje sneller of veel gezonder?
Opinie, Nieuws, Milieu, België - Manu Claeys, Peter Verhaeghe

Beetje sneller of veel gezonder?

Morgen staat de Vlaamse regering voor deze keuze: bouwen we een snelweg door Antwerpen of kiezen we voor een bypass rond de stad? De snelweg door Antwerpen - het BAM-tracé - levert drie minuten tijdswinst op. Kiest de regering voor een paar minuten tijdwinst voor het verkeer of voor een betere gezondheid van 70.000 mensen?

donderdag 13 februari 2014 15:29
Spread the love

Morgen staat de Vlaamse regering voor deze keuze: bouwen we een snelweg door Antwerpen of kiezen we voor een bypass rond de stad? Volgens het milieueffectenrapport scoren beide opties goed voor de mobiliteit. Dankzij zijn locatie vlak bij het stadscentrum werkt het zogenaamde BAM-tracé wel beter dan het Meccanotracé dat door de haven gaat. Dat is geen verrassing, want het telt meer rijstroken en volgt de kortere route.

Maar weet u ook wat de geboekte tijdwinst is voor het doorgaand verkeer bij het BAM-tracé? Drie minuten ten opzichte van de Meccano. De tijdwinst van het bestemmingsverkeer, dat wil zeggen van en naar Antwerpen, is twee minuten.

Voor wie het wil zien, stelt het rapport de keuze dus op scherp: kiest de regering voor een paar minuten tijdwinst voor het verkeer of voor een betere gezondheid van 70.000 mensen? Dat is het aantal Antwerpenaren in zeven stadsdelen dat er volgens het rapport bij Meccano op vooruitgaat in vergelijking met BAM.

Welke politieke partij wil dus nog jubelen dat je met een autostrade dwars door de stad vlugger door die stad raakt dan met een bypass, en dat we daarom die autostrade moeten bouwen? Welke politicus denkt dit soort ‘oplossing’ aan een stad te kunnen opdringen? Finaal zal de mening van de stadsbewoner altijd weer doorwegen in de verdere procedures, en elke Antwerpenaar heeft familie wonen in een van de getroffen wijken. Zij zullen bezwaar mogen aantekenen tegen de plannen, en zullen terecht kiezen voor de gezondheid. Niet-Antwerpenaren, wees eerlijk: dat zouden jullie ook doen.

Het voorbije weekend schreef De Standaard in zijn redactioneel commentaar: ‘scheid expertise van politiek’. Dit is een moment waarop dit kan gebeuren. Regeringspartijen, lees het milieueffectenrapport goed en begrijp wat het zegt. De mensen buiten Antwerpen willen kunnen rijden als ze Antwerpen naderen. Welaan, met de Meccano zullen ze kunnen rijden. De mensen in Antwerpen willen kunnen ademen. Politiek kun je hen in snelheid proberen te pakken, met als agenda: de kaap van de volgende verkiezingen halen. Maar de waarheid komt altijd weer bovendrijven, zeker met nog jaren inspraakprocedures voor de boeg. Die waarheid is: je marchandeert niet met de gezondheid van mensen.

(Dit stuk verscheen ook in De Standaard)

take down
the paywall
steun ons nu!