Petitie voor de intrekking van de hervorming van de inschakelingsvergoeding!
Jongeren, Werk, Hervorming, Petitie, Inschakelingsvergoeding, Intrekking, Zonder, Artikel 63.2 -

Petitie voor de intrekking van de hervorming van de inschakelingsvergoeding!

woensdag 12 februari 2014 10:33
Spread the love

 

De 1ste januari 2015 zullen een eerste reeks van tienduizenden jongeren uitgesloten worden van werkloosheidsuitkeringen tengevolge van de beperking tot 3 jaar van de wachtuitkering, die voortaan inschakelingsuitkering heet. Deze maatregel is een economische absurditeit.

De hiermee gemoeide bedragen zijn verwaarloosbaar: een duizendste van het staatsbudget Het is alsof iemand per maand een koffie (€1.90) zou aftrekken van zijn inkomen van €1900 om een schuld van € 45.000 te vereffenen. Deze maatregel heeft geen enkel waarneembaar effect op de werkloosheid zelf. Deze maatregel is tergend tegenover een kwetsbaar publiek in tijden van economische crisis en massale werkloosheid.

Deze maatregel is duidelijk een nieuwe aanslag op de sociale zekerheid van de loontrekkenden, op het werknemers regime en op ons sociaal model. Werklozen uitsluiten van werkloosheidsvergoedingen en hen dwingen zich te wenden tot het OCMW dat al wegzinkt in de miserie, de beweerde kost van de werklozen doorsluizen naar de staatskas, de belastingplichtigen en de burgers de verantwoordelijkheid van de bedrijven doen opnemen: dat is de politiek die de regering voert met deze maatregel. 

Ze zal een inzinking van de koopkracht van de meest kwetsbaren veroorzaken ten koste van de Belgische economie, tot het profijt van de werkgevers, hun aandeelhouders en de speculatie. De meest kwetsbaren zullen de gebroken potten betalen van de speculanten die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de crisis. Wij verwerpen de logica die deze maatregel voorafgaat: een deel van onze medeburgers beschouwen als een hinder, een kost voor de samenleving is onaanvaardbaar. 

Al onze medeburgers maken volwaardig deel uit van de samenleving. Het zijn zij die de economie maken. Wij eisen van de Belgische regering dat ze terugkomt op de beslissingen genomen door het beheercomité van de RVA en het artikel 63§2 schrapt. We eisen de herinvoering van het recht van alle werknemers op werkloosheidsuitkeringen. We eisen dat een eind gesteld wordt aan het institutionele kwellen van de door ontslagen verzwakte bevolkingsgroepen. We vragen een herwaardering van de sociale bijdragen en uitkeringen omdat ze de kern zijn van onze ontwikkeling en ons economisch model, het tegengif tegen de nefaste gevolgen van speculatie en een strategie van permanent en doelmatig economisch herstel.

http://www.petities24.com/hervorming_inschakelingsvergoeding_intrekking_van_artikel_632

take down
the paywall
steun ons nu!