(Foto: Flickr Creative Commons)
Nieuws, Europa, Milieu, GGO's, Europese Unie, Europese Commissie, Maïs, Bart Staes, Genetische manipulatie, Genetisch gemanipuleerde maïssoort, Ggo mais, Debat-ggo, Dossier-ggo -

Europese Commissie gaat GGO-maïs goedkeuren voor teelt

De TC1507 maïs van agrochemisch bedrijf Dupont is de eerste GGO in 15 jaar die door de Commissie wordt goedgekeurd voor teelt. Negentien Europese lidstaten stemden tegen de goedkeuring, en in januari stemde ook een grote meerderheid van het Europees Parlement tegen. "Als de Commissie dit nu toch doordrukt, moet men ook niet verbaasd zijn dat Europese burgers steeds vaker eurosceptisch worden," reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen).

woensdag 12 februari 2014 13:52
Spread the love

De TC1507 maïs, bijgenaamd Herculex, ontwikkeld door DuPont Pioneer, produceert een insecticide gericht op motten en vlinders en is tevens herbicidetolerant. De Europese Commissie ziet geen bezwaar tegen het toelaten van de genetisch gemodificeerde maïs, omdat er zes positieve adviezen voor het product zijn afgegeven door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

Op 6 november 2013 stelde de Europese Commissie goedkeuring van de GGO voor, op dinsdag 11 februari 2014 vond de stemming plaats in de Raad Algemene Zaken.

Kleine minderheid stemt voor

Bij de stemming was een meerderheid van 19 lidstaten tegen toelating, er waren een aantal onthoudingen en er was een kleine minderheid van 5 staten die voor stemden.

Onder de landen die zich onthielden van stemming was België, zoals altijd het geval is als er gestemd wordt over Europese GGO-dossiers, omdat Wallonië tegen is en Vlaanderen voor. De Europese Commissie had volgens de procedure – er was immers geen gekwalificeerde meerderheid tegen – toch het recht om deze nieuwe GGO toe te laten.  

Bart Staes: “Het resultaat van de stemming in de Raad, toont de weerstand tegen het goedkeuren van deze nieuwe GGO-maïs aan. Vorige maand stemde ook het Europees Parlement tegen de goedkeuring en ook een meerderheid van de Europese publieke opinie wenst geen GGO’s.”

“Dit toont aan dat er géén democratisch mandaat is voor het goedkeuren van dit type GGO-maïs. Het toch doordrukken van deze goedkeuring zou een aanfluiting zijn van het democratisch proces en we roepen de Commissie dan ook op om haar voorstel terug te trekken. Zo niet overwegen wij juridische stappen.”

Impact op biodiversiteit

Milieu-organisaties en europarlementartiers hebben verschillende bezorgdheden geuit rond het voorstel tot goedkeuring van deze GGO. Zij vrezen nadelige gevolgen voor de biodiversiteit en een negatieve impact op micro-organismen in de bodems. Greenpeace stelt dat de maïs schadelijk kan zijn voor sommige insecten zoals vlinders – een belangrijke bestuiver – en motten. 

Daarnaast komt nog dat er volgens hen onvoldoende degelijk onderzoek werd gevoerd naar de mogelijke verbonden risico’s, zoals van de resistentie tegen bepaalde types herbicide.

Producent DuPont Pioneer heeft de vraag om bijkomende studies naar effecten op het milieu naast zich neergelegd. Tegenstanders wijzen ook op mogelijke kruisbestuiving tussen GGO’s en biologische of gangbare landbouwgewassen.

Procedurele bezwaren

De wettelijkheid van het proces ter goedkeuring van deze maïs kan ook in vraag gesteld worden. In december 2013 sprak het Europees Hof van Justitie zich namelijk uit tegen de eerdere goedkeuring die de Europese Commissie gaf aan het telen en op de markt brengen van de genetisch gewijzigde aardappel Amflora. Volgens Bart Staes had de Commissie de goedkeuring van de TC1507 maïs niet eens mogen voorstellen.

Bart Staes: “We hebben nood aan hervorming van het Europese GGO-goedkeuringsproces waarbij rekening moet gehouden worden met de consistente meerderheid van nationale overheden in de Raad die tegen de goedkeuringen zijn. Het gedeeltelijk terug nationaliseren van de bevoegdheden rond het telen van GGO’s, zoals voorgesteld door de Commissie, maar wat momenteel vastzit in het wetgevende proces, loopt het risico om een Trojaans paard te worden.”

“Dit mag geen truc worden van de Commissie om gemakkelijker goedkeuringen door te duwen op Europees niveau. Om het even welke nieuwe goedkeuringsprocedure er komt, dit mag geen instrument worden voor de Europese Commissie om lidstaten verplicht op te zadelen met GGO-gewassen en moet rekening houden met de legitieme weerstand tegen deze controversiële technologie.”       

take down
the paywall
steun ons nu!