Internet vecht terug tegen spionagepraktijken
Nieuws, Wereld, Samenleving, Politiek, NSA, Electronic Frontier Foundation, Edward Snowden, The Day We Fight Back, Don't Spy On Us, Aaron Swartz, Rainey Reitman -

Internet vecht terug tegen spionagepraktijken

Meer dan 6000 websites, waaronder Reddit, Tumblr en Mozilla, tekenden op 11 februari protest aan tegen overheidssurveillance. Ze spoorden bezoekers via een speciale banner aan om een klacht in te dienen bij het Amerikaanse Congres.

dinsdag 11 februari 2014 21:47
Spread the love

Het klachtenformulier dat in het kader van de zogenaamde Day We Fight Back werd gelanceerd, roept leden van het Congres op om weerstand te bieden tegen de zogenaamde FISA Improvements Act. Indien deze wet wordt goedgekeurd, kan de NSA voortaan op legale wijze persoonlijke data vergaren zonder dat hiervoor een schriftelijk bevel is afgegeven. Ofwel: het controversiële gluurprogramma zou hiermee worden gelegaliseerd.  

Ook wil de wet de huidige NSA-praktijken uitbreiden, door ook binnenlandse wetshandhavers directe toegang te bieden tot informatie die oorspronkelijk verzameld is voor de internationale inlichtingendienst. Volgens de American Civil Liberties Union (ACLU) is de FISA Improvements Act een “droom die werkelijkheid wordt voor de NSA”.

Rainey Reitman, directrice van de Electronic Frontier Foundation, wijst er bovendien in het programma Democracy Now! op dat de nieuwe wet de NSA zou aanmoedigen om nog meer soorten surveillance uit te voeren. “Zo kan, als deze wet wordt aangenomen, een internet metadata surveillanceprogramma als legaal worden gezien. De NSA probeerde jaren geleden een dergelijk programma op te zetten, maar dat bleek nutteloos”, vertelt Reitman.

The Day We Fight Back roept de Amerikaanse Congresleden aan de andere kant op om zich wel uit te spreken voor de USA Freedom Act. Deze wet heeft het doel de bewegingsruimte van de Amerikaanse veiligheidsdiensten in te perken.

Websitebezoekers van buiten de VS werden aangespoord een petitie te tekenen tegen massale surveillance. Deze petitie is inmiddels meer dan 150.000 keer ondertekend.

Internetactivisten herdenken dood Swartz

De dag waarop het internet zou terugvechten werd exact een jaar na de dood van internetactivist Aaron Swartz aangekondigd. Swartz raakte in 2011 in conflict met de Amerikaanse staat, omdat hij systematisch wetenschappelijke artikelen had gedownload van de digitale database JSTOR met de intentie om deze gratis beschikbaar te stellen.

Het openbaar ministerie wilde dat deze daad bestraft werd met een gevangenisstraf van 35 jaar. Door de rechtszaak raakte Swartz in een diepe depressie: hij beroofde zichzelf op 11 januari 2013 van het leven.

De dag waarop de digitale acties plaatsvonden, 11 februari, had eveneens een symbolische betekenis. Exact twee jaar eerder gingen duizenden websites, waaronder Wikipedia en Flickr, op zwart uit protest tegen de wetten SOPA en PIPA. Critici zagen deze wetten, die bedoeld waren om piraterij aan banden te leggen, als een ernstige belemmering van de internetvrijheid.

Ook Europa komt in actie

Vanuit Groot-Brittannië werd op dezelfde dag een vergelijkbare actie gelanceerd, op initiatief van de coalitie Don’t Spy On Us. Deze groep van organisaties richt zich op de verdediging van privacy, digitale rechten en het recht op vrijheid van meningsuiting in Europa.

“We zijn bijeen gekomen om terug te vechten tegen het systeem van ongebreidelde staatssurveillance, dat Edward Snowden geopenbaard heeft. Op dit moment voert de Britse inlichtingendienst massale surveillancepraktijken uit, waarmee de rechten van internetgebruikers worden geschonden en de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt”, stelt de website van Don’t Spy On Us.

De coalitie wil dat er wetten worden ingevoerd die het mogelijk maken om de afluisteraars verantwoording af te laten leggen tegenover volksvertegenwoordigers. Ook wil zij dat Britse rechters, en niet het ministerie van Binnenlandse zaken, gaan bepalen wanneer spionage gerechtvaardigd is.

Volgens Don’t Spy On Us zijn grootschalige surveillancepraktijken in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), en dan vooral artikel 8 (het recht op respect voor het privé- en familieleven) en 10 (het recht op de vrijheid van meningsuiting).

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!