Striemende getuigenissen van gezondheidswerkers uit Polen, Griekenland, Spanje, …
Gezondheid europa privatisering vakbond -

Striemende getuigenissen van gezondheidswerkers uit Polen, Griekenland, Spanje, …

vrijdag 7 februari 2014 22:32
Spread the love

Vandaag met 250 Europese gezondheidswerkers actie gevoerd in de Europese wijk van Brussel. Ze kwamen uit 12 verschillende landen en manifesteerden tegen de dramatische evolutie van de gezondheidszorg in diverse Europese landen. Ze hekelden de privatisering en commercialisering in de gezondheidszorg. Hieronder enkele getuigenissen waarvan ik koud word. Hun manifest kan je consulteren op www.tinevanrompuy.be

Iwona Borchulska uit Polen : “Er zijn geen jonge verpleegkundigen meer, de gemiddelde leeftijd is er 48 jaar. Steeds minder verpleegkundigen in ziekenhuizen hebben nog een gewoon arbeidscontract. Ze moeten meer en meer werken onder een zelfstandigencontract aan een hongerloon en zonder syndicale rechten.”

Sofia Tzitzikan uit Griekenland : “De situatie van de vrouwen is catastrofaal. Er is een enorme humanitaire crisis. 50% van de vrouwen zijn werkloos, 70% van de jonge vrouwen. Er zijn 20% minder geboortes. De levensverwachting is met 2 jaar gedaald. De kindersterfte is gestegen met 1/3de . Kinderen worden achtergelaten in vluchthuizen omdat ouders geen middelen meer hebben. Als gezondheidskosten niet betaald worden dan wordt de belastingsdienst verwittigd en wie zijn belastingen niet betaald wordt gecrimininaliseerd.”

Carmen San José Perez uit Spanje : “Gedaan met ons juweeltje op de kroon : de universele dekking voor gezondheidszorg. 10 miljard euro besparingen in de gezondheidssector op 64 miljard uitgaven. 53.000 werknemers uit openbare gezondheidssector zijn ontslagen. 873.000 immigranten hebben geen recht meer op gezondheidszorg. Gepensioneerden moeten nu tot 60% van de kosten voor geneesmiddelen betalen.

Maar Sergio Fernandez Ruiz brengt ook goed nieuws uit Spanje : “In Madrid werd een succesvolle strijd gevoerd tegen de privatisering van 6 ziekenhuizen. Ook de nieuw ingestelde patiëntenbijdrage voor gezondheidstransport werd afgeschaft.”
Luis Castelo Branco uit Portugal : “Europa heeft alleen maar financiële doelstellingen. Maar het gaat bergaf met de mentale gezondheid en chronische ziektes nemen fors toe. Elk land moet gezondheidsdoelstellingen op de agenda plaatsen.“
Duitsland : “De Duitse multinational Fresenius kocht in september 2013 43 ziekenhuizen van Rhön Klinikum AF en wordt met 175.000 werknemers de grootste commerciële ziekenhuiswerkgever van Europa.”

België : “Op enkele jaren tijd vielen in België 10.000 rustoordebedden in handen van commerciële groepen zoals Senior Living Group,… De algemeen bestuurder van Sicafi Aedifica bevestigt dat er een enorm investeringspotentiëel is. Er zijn de komende 40 jaar 180.000 extra bedden nog, wat overeenkomt met een investering van om en bij de 15 miljard euro. En aan een gemiddelde van 40 euro per dag is snel rendement verzekerd.”

Nederland : “Nieuwe wetten faciliteren een complementaire privé-verzekering. Het biedt de verzekeraars de mogelijkheid aan risicoselectie te doen, waardoor premies laag kunnen zijn voor jongeren maar zeer hoog voor ouderen en zieken. Het risico dat het aanbod zich gaat richten op de meest rendabele zorgen voor het rijkste deel van de bevolking is dan ook niet uit de lucht gegrepen. Degene met weinig of geen financiële mogelijkheden riskeren daardoor zeer lange wachtlijsten en zorg van inferieure kwaliteit.”

Actiegroep ‘Zorg geen Markt’ Nederland : “Als gevolg van de kabinetsplannen zullen 170.000 mensen hun zorg kwijt raken en verliezen 50.000 werknemers in de thuiszorg hun baan.”

take down
the paywall
steun ons nu!