Vredesactie op 6 februari voor de correctionele rechtbank

Vredesactie op 6 februari voor de correctionele rechtbank

woensdag 5 februari 2014 13:56
Spread the love

Op donderdag 6 februari moet Vredesactie voor de correctionele rechtbank verschijnen voor het voeren van een geweldloze actie aan het ministerie van defensie in 2008. De correctionele dagvaarding van Vredesactie zet zich bij in een lijst van voorbeelden waarbij overheden en bedrijven socialeactie meer en meer beantwoorden met vervolging voor de rechtbank. Deze processen zijn een vorm van intimidatie.

Dit proces gaat niet over de schadeclaim van minister De Crem maar over de strafrechtelijke vervolging van geweldloze actie. Vredesactie loopt het risico op een zware geldboete, een mogelijk verbod op een aantal activiteiten tot zelfs het ontbinden van de organisatie. Naast het invoeren van de GAS-boetes en de eenzijdige verzoekschriften is deze rechtzaak een duidelijk voorbeeld van het inperken van het fundamentele recht op vrije meningsuiting. Het geweldloos actievoeren door de vredesbeweging wordt gecriminaliseerd en bijgevolg ook de democratische ruimte om als vredesbeweging te functioneren.

Meer dan 120 organisaties waaronder De Verenigde Verenigingen, 11.11.11, ABVV, FOV (Federatie voor sociaal cultureel werk), Bond Beter Leefmilieu, ACV-jongeren, het Forum voor Amateurkunsten, Greenpeace, OKRA, Bond zonder naam … tekenden een steunverklaring voor Vredesactie die eindigt met een oproep aan alle juristen en beleidsmakers in dit land: “respecteer het fundamentele recht op vrije meningsuiting. Vreedzame acties herleiden tot kwesties van strafrecht versmalt het maatschappelijke debat en brengt onze democratie in gevaar.”

Afspraak op donderdag 6 februari om 13.30u op het Poelaertplein aan het Justitiepaleis in Brussel. 
Lieve Blancqaert (fotograaf), Peter Holvoet-Hanssen (dichter), Elvis Peeters (schrijver), Peter Theuninck (dichter), Jan Roegiers (Vlaams volksvertegenwoordiger), Kris De Smet (muzikant), Eva Brems (Federaal parlementslid), Mieke Vogels (Vlaams volksvertegenwoordiger), Jan Nolf (justitiewatcher en ere- vredesrechter), Michel Genet (directeur Greenpeace België), Charles Ducal (dichter des vaderland) en Luc De Vos (zanger) hebben alvast hun komst bevestigd.

Meer info
Steunregister
Steunverklaring voor organisaties
Foto’s van de actie uit 2008

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!