Open brief van een jonge ondernemer…

donderdag 30 januari 2014 16:25

Bedankt Elio,

In 2010, nog in volle nasleep van de beurscrash, richtte ik als 27 jarige samen met 3 andere jonge gepassioneerden ons eigen bedrijf op. Een echt Belgisch team dat bestond uit twee Nederlandstaligen en twee Franstaligen durfde de uitdaging aan om in België zelfstandige te worden, in moeilijk economische tijden en dat in de zeer competitieve creatieve sector. Moedig streden we voor het plaatsje op de markt  dat we nu na harde en slimme labeur verworven hebben.  En tot op heden draait ons bedrijf volgens de vele banken die ons leningen willen verschaffen, zeer goed. Ik prijs ons dan ook gelukkig en ik hoop ons bedrijf uit te kunnen bouwen tot een stabiele werkgever in de audiovisuele sector, iets waarin België reeds een grote reputatie heeft.

We hadden uiteraard een recept voor dit starterssucces en dat bestond onder andere uit veel investeren in het bedrijf en zeer weinig in onszelf. Iets waar vele beginnende ondernemers niet omheen kunnen. En zo accepteerden we dat we 60-70 uur per week, 51 weken per jaar zonder echt vakantie, moesten werken aan een klein loon en zonder sociale zekerheid of pensioenregeling om van te spreken. Maar om onze droom te kunnen bereiken hadden we natuurlijk veel over.  

Ons pad leek gebeiteld en gedurende 3 jaar groeiden we uit tot we vorig jaar de Trends Starter Gazelle prijs mochten ontvangen. Wat een prijs is voor groeibedrijven met toekomst. Het geluk kon niet op.

En toch ben ik deze brief  beginnen schrijven vanuit een frustratie dat sinds ik uw brief heb mogen ontvangen, me vanbinnen opvreet. U weet dat de ondernemers in België veel klagen en ik had me voorgenomen niet te worden zoals hen maar wat u me in uw brief vraagt, lijkt me toch wel een zeer grote gunst, eerder een straf…

Moest u nog niet weten waarover ik het heb dan zal het bedrag van 1320,00 euro u misschien iets zeggen? Al lijkt dit nietszeggende bedrag misschien een peulenschil voor u, is dat ongeveer  het bedrag  dat ik  me netto kan uitkeren per maand. Ik zal u de details besparen maar met ongeveer 300 euro aan benzinekosten per maand en een appartement (dat ik alleen heb gekocht) dat ik aan 700 euro all-in afbetaal, blijft er uiteraard niet veel over om van te leven.

Ik bespaar dan ook op benzine in mijn persoonlijk gebruik. Al wonende in Leuven neem ik voor bijna al mijn persoonlijke verplaatsingen mijn roestige fiets.  Goed voor de gezondheid, goed voor het milieu en goed voor mijn portefeuille.

Helaas is deze manier van transport voor mijn werk niet haalbaar. Geloof me, ik heb het geprobeerd. Gedurende een jaar heb ik al mijn langere afstanden gedaan met het openbare vervoer. En ook al heeft Leuven een heel goede verbinding is het niet mogelijk om professionele taken uit te voeren in bv. Nieuwpoort zonder dan 5u (heen en terug) te verliezen aan openbaar vervoer, laat staan iedere dag. Helaas vraagt de activiteit van onze onderneming deze flexibiliteit van mij.

Met alle begrip voor de maatregelingen die u heeft getroffen om België terug op de rails te krijgen na 2008, is er dus toch een zware frustratie ontstaan na het ontvangen van het aanslagbiljet op mijn personenbelasting. U vraagt me in feite een volledig maandloon terug te betalen. Iets waar ik uiteraard enorm door verrast was…

Toen ik de uitleg van onze boekhouder hoorde, geloofde ik mijn oren niet. Blijkbaar is deze afrekening te wijten aan het feit dat ik met een BMW serie 1 (de kleinste versie) als bedrijfswagen rond rij en dat deze wagen een grotere waarde heeft dan een Volkswagen Polo. Dit wordt blijkbaar gezien als een persoonlijk voordeel dat dus naast de professionele belasting die we met ons bedrijf betalen voor die wagen ook mee wordt verrekend in mijn persoonlijke belastingen. Helaas kan ik het persoonlijke voordeel niet zien van een wagen die in mijn privé nagenoeg heel de tijd stationair op een mooie parkeerplaats blijft staan.

Des te erger vind ik de compensatie van een maandloon die u mij nu vraagt. Ik dacht dat we door te ondernemen ons steentje bij droegen aan de relance van de Belgische economie?  Dat we als bedrijf belastingen genereren voor vadertje staat?

En met onze activiteiten proberen we zelfs andere bedrijven te helpen door deze te wapenen met kwalitatieve communicatiemiddelen. Is ons bedrijf dan niet ergens een katalysator voor economische groei?  Creëren we geen jobs wanneer we voor onszelf en zelfs voor anderen werk maken? Is dat niet hetgeen u verwacht van toch een groep van uw landgenoten? Dat zij de moed bij elkaar schrapen om zich als ondernemer te lanceren en de Belgische economie draaiende te houden?

Waarom straft u deze groep dan? Waarom worden de lasten die wij als ondernemers moeten dragen steeds groter? Tot welk punt moet het komen totdat de solidariteit in twee richtingen gaat?
Terwijl werknemers tot over hun oren bewapend zijn tegen drastische financiële veranderingen, zijn werkgevers en vooral beginnende, dit helemaal niet. Mensen die werken in dienstverband krijgen zelfs een pensioenregeling, ziekteverzekering, een sociaal vangnet en zelfs een 13de maand. Maar met uw nieuwe belasting besliste u dat ik zelfs mijn 12de maand niet mocht houden.  Als ik hiermee een berekening maak, word ik nog meer triest. Met het bedrag dat u me terugvraagt in rekening gebracht heb ik in 2012 in feite gewerkt voor ongeveer hetzelfde bedrag dat iemand ontvangt wanneer deze persoon niet werkt. Ik vraag niet voor dezelfde voordelen als werknemers maar rechtvaardig kan ik dit noemen.

Ik denk dat mijn frustratie stilaan duidelijk wordt… Momenteel probeer ik me vast te klampen aan het feit dat we nog jonge onervaren ondernemers zijn en we de achterpoortjes nog niet gevonden hebben. Heeft u het misschien graag dat er fiscale constructies worden opgebouwd? Of dat bedrijven minder transparant en eerlijk zijn? In ieder geval wil ik u bedanken voor deze ‘reality check’.  Ik zal mijn financiële gevangenschap die u mij heeft opgelegd waarschijnlijk nog enkele jaren moeten uitzitten. Tot het moment dat ons bedrijf naar een land kan verhuizen waar ondernemerschap en de wil om vooruit te gaan wel worden ondersteund. Tot die tijd zal u nog bij mij kunnen aankloppen om uw onkosten te bekostigen en zal ik u bedanken om ons met de beide benen op de grond te houden zodat onze droom, een droom blijft.

Met de beste groeten

Niels Aernouts
Producer / Director
Lapino Albino

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!