Een B-61 kernbom, zoals het type dat in Kleine Brogel staat.
Nieuws, Politiek, België, Mediakritiek, Kleine Brogel, Defensie, B-61-kernwapens, Hoorzitting, Analyse, Joint Strike Fighter, Hans Kristensen, F-35 -

Hoorzitting kernwapens Kleine Brogel levert uiteenlopende berichtgeving op

Woensdag 29 januari kwam Amerikaans kernfysicus Hans Kristensen tijdens een hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers uitleg geven over het Amerikaanse kernwapenbeleid. Een belangwekkend onderwerp in het licht van de geplande modernisering van de kernwapens van Kleine Brogel, de berichtgeving in de Vlaamse media liep sterk uiteen.

donderdag 30 januari 2014 14:45
Spread the love

Hans Kristensen bevestigde tijdens de hoorzitting dat er in Europa Amerikaanse kernwapens liggen gestockeerd waaronder ook deze in Kleine Brogel. Hij benadrukte ook dat er in NAVO-verband geen verplichting is opgelegd aan de lidstaten om deze kernwapens toe te laten op hun grondgebied. 

“Het is niet zo dat België deze wapens hier moet laten liggen. Als de regering ze weg wil, dan kan dat”, zegt hij.

Verslaggeving in de kranten

De Standaard gooit het over een andere boeg. Het artikel getiteld ‘België moet F-35 wel kopen’ (DS, 30/01) focust volledig op de aankoop van nieuwe bommenwerpers, de F-35 ter vervanging van de F-16’s. Die zijn nodig om de vernieuwde kernwapens te kunnen transporteren en afvuren.

Dat die aankoop wijst op het feit dat België zich volledig engageert om uit eigen beweging de kernwapens in Kleine Brogel te laten liggen, wordt amper een woord over gerept. Het officiële beleid wil ons namelijk iets anders laten geloven. Dit druist in tegen de internationale oproep om tot een kernwapenvrije wereld te komen.

Zowel De Morgen als Het Laatste Nieuws publiceerden op hun websites een bewerkt Belgabericht (dat op beide sites identiek was). De nadruk daarin ligt op het feit dat er in Europa zo’n 183 Amerikaanse kernwapens aanwezig zijn. Ook de kostprijs wordt meegedeeld: in totaal zo’n 100 miljoen dollar (73,6 miljoen euro) op jaarbasis.

Het artikel sluit af met: “Niettemin ziet Kristensen in de komende tien jaar een ‘window of opportunity’ om alsnog tot een reductie te komen. België kan daarbij helpen door de druk binnen de NAVO op te voeren”. Beide kranten verzuimen daarmee te melden dat België effectief zelf de keuzemogelijkheid heeft om de kernwapens van Kleine Brogel te laten ontruimen.

Audiovisuele berichtgeving nagenoeg afwezig

Een journalist van de ‘De Ochtend’ op Radio1 belde met Marc Reynebeau van De Standaard om meer uitleg te vragen. Die benadrukte dat België zichzelf klem rijdt door de kernwapens per se in Kleine Brogel te willen laten liggen. Hij noemde het “sluipende besluitvorming zonder inspraak van het parlement”, een verwijzing naar het democratische deficit in dit dossier. De nadruk van het gesprek lag echter opnieuw op de aankoop van 40 peperdure F-35’s (voor een bedrag van 6,5 miljard euro over zes jaar).

Het thema van de hoorzitting in het parlement was helemaal afwezig in de televisiejournaals van VRT en VTM. Er waren geen cameraploegen aanwezig tijdens de hoorzitting. 

De onthullingen die Hans Kristensen aan het licht bracht, krijgen in elk journalistiek medium dus een andere invulling. De berichtgeving loopt immers sterk uiteen. De cruciale vraag die daarbij nauwelijks wordt gesteld: zal België naar alle waarschijnlijkheid nieuwe gevechtvliegtuigen ‘moeten’ kopen terwijl onze regering er perfect voor zou kunnen kiezen om de Amerikaanse kernwapens van Kleine Brogel te verwijderen?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!