Vlaamse en Brusselse onderwijs-dramatiek

Vlaamse en Brusselse onderwijs-dramatiek

woensdag 29 januari 2014 10:35
Spread the love

Zo net in Le Soir (29/1), blz. 2, gelezen. Het is in Vlaanderen dat de ongelijkheid in de score op wiskunde het grootst is tussen leerlingen met een moeder die het S.O. niet beëindigd heeft en leerlingen met een moeder die het S.O. wèl beëindigd heeft.Vraag: is dit te wijten aan het feit dat in Vlaanderen deze leerlingen minder goed ingeburgerd zijn dan elders in Europa? ligt het aan hun voeding of aan klimaat-omstandigheden? Of is er misschien “something wrong” in ons schools systeem?

Waar er in alle geval “something wrong” is in ons schools systeem, over de gehele lijn, is dat in Brussel (en wellicht ook elders) minstens 100 kinderen op kleuterleeftijd (cijfers gebaseerd op Foyer-bezoekende ouders op zoek naar een school) niet ingeschreven geraken. Men vermoedt dat het in geheel Brussel over meerdere honderden zou kunnen gaan. En gaan we van die kinderen dan later een taaltoets afnemen om hen toe te laten in het Nederlandstalig onderwijs eenmaal ze aan de leerplicht moeten voldoen? Of zullen we ze later doorverwijzen naar het Franstalig onderwijs en dan het Franstalig onderwijs verwijten dat het niveau er lager ligt dan in het Vlaams onderwijs? Of zullen we ze gewoon nergens inschrijven?
 

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!