Nieuws, België -

Zoveelste studie die dramatische achterstand mensen met vreemde roots bewijst

De derde editie van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) biedt kansen op sensationele titels over het aantal allochtonen in Vlaanderen. Maar de choquerende cijfers gaan alweer over de schrijnende achterstand bij inwoners van Vlaanderen die hun roots hebben buiten Europa.

dinsdag 28 januari 2014 11:33
Spread the love

In Vlaanderen leven 1.114.792 mensen met een vreemde herkomst. Volgens de monitor zijn dat “personen die legaal en langdurig in België verblijven en die bij hun geboorte niet de Belgische nationaliteit bezaten of van wie minstens één van de ouders bij geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat”.

Vooral de steden blijken steeds veelkleuriger te worden. In de grootsteden is 37,5 procent van vreemde herkomst. In heel Vlaanderen is dat 17,5 procent. In Antwerpen bijvoorbeeld zijn 211.904 inwoners van vreemde afkomst.

Bij de Antwerpenaren met een vreemde nationaliteit vormen de Nederlanders de grootste groep. De groep met Marokkaanse roots is kleiner dan de groep met wortels in een ander EU-land. Opvallend is wel dat 68,3 procent van de kinderen tot 5 jaar een vreemde herkomst heeft.

De monitor telt niet alleen koppen, maar peilt ook naar de achterstand van bepaalde groepen. Driekwart van de autochtonen werkt. Bij mensen afkomstig uit de Maghreb is dat maar 47,8 procent. Ook als we alleen naar de mannen kijken, is er een grote kloof: 78,6 tegenover 58,5 procent.

Bovendien maken zij een veel grotere kans om in de uitzendsector terecht te komen. Relatief werken er bijna vijf keer meer mensen van Maghrebijnse origine met een uitzendcontract dan autochtonen.

Meer dan de helft van de werknemers met Maghrebijnse roots heeft een dagloon dat lager ligt dan 100 euro. Bij de autochtonen is dat maar 25,6 procent.

Net geen 30 procent van de autochtone werknemers verdient meer dan 150 euro per dag. Bij de werknemers met Maghrebijnse roots is dat maar 7,8 procent. De werkloosheidsgraad is bij de alochtonen 3,5 procent, bij de mensen met Maghrebijnse herkomst is dat 17,8 procent.

Hoewel mensen met Maghrebijnse roots in Antwerpen maar 11,8 procent van de bevolking uitmaken, zijn ze goed voor 19 procent van de werkzoekenden.

Bij 41,4 de Antwerpse kleuters is Nederlands niet de thuistaal. In Vlaanderen loopt 60,1 van de leerlingen bij wie Nederlands niet de thuistaal is vertraging op tijdens hun middelbare schoolcarrière

In Antwerpen wordt 25,1 procent van de kinderen geboren in een kansarm gezin. 72,1 daarvan heeft een moeder die niet in de EU geboren is.

Stemrecht voor migranten tenslotte is geen succes. Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft 7,6 procent van de Maghrebijnen die zich mochten inschrijven dat ook gedaan. 

Er is maar één lichtpuntje: ondanks de economische crisis daalde de werkloosheid bij de groepen met een vreemde herkomst licht. 

De discriminatie op de arbeidsmarkt wordt keer op keer bewezen maar de situatie verandert tergend traag. Zolang die kloof die de samenleving doorsnijdt, blijft bestaan, is het nuttig om onderzoek te doen naar de herkomst van groepen in de bevolking. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!