SOS voor het klimaat (foto: Selma Franssen).
Verslag, Nieuws, Europa, Economie, Milieu, Klimaatverandering, Europese Unie, Europese Commissie, Emissiereducties, José Manuel Barroso, WWF, Klimaatdoelstellingen -

NGO’s doen in Brussel noodoproep voor het klimaat

Op woensdag 22 januari om 12 uur onthulde de Europese Commissie haar 'routekaart' met klimaatdoelstellingen voor 2030. Deze routekaart geeft aan waar de Europese Unie in 2030 moet staan als het gaat om hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de uitstoot van broeikasgassen. NGO's deden een noodoproep voor het klimaat en lieten hun onvrede blijken over wat zij de 'Europese klimaatverlamming' noemen.

woensdag 22 januari 2014 17:00
Spread the love

Activisten deden vandaag een noodoproep voor het klimaat bij het Berlaymontgebouw van de Europese Commissie in Brussel.

De grote NGO’s, waaronder WWF, Greenpeace en Friends of the Earth willen concrete maatregelen zien om de dreigingen van de klimaatverandering aan te pakken, zoals die beschreven en vastgesteld zijn in het meest recente rapport van het International Panel on Climate Change (IPCC).

Europese klimaatverlamming gemiste kans voor werkgelegenheid

De NGO’s stellen dat een zwakke en weinig ambitieuze ‘roadmap’ niet alleen een risico zou zijn voor het klimaat, maar ook een gemiste kans voor de Europese industrie, omdat een ambitieus klimaatplan leidt tot innovatie en banen oplevert voor Europa.

Het Wereld Natuurfonds (WWF) wil in die Europese doelstellingen voor 2030 (ten opzichte van 1990), ten minste 55 procent reductie zien staan van de CO2-uitstoot. De Commissie komt alleen met bindende doelstellingen voor broeikasgassen, namelijk een inperking met 40 procent, maar door het overschot aan CO2-uitstootrechten zal de uitstoot met slechts 33 procent verminderen.

“Commissie moet stilstand voorkomen”

“Uit onafhankelijke analyses blijkt dat een ambitieuzer CO2-reductieplan meer voordelen oplevert. De voorlopige effectbeoordeling van de Europese Commissie gaat echter niet verder dan 45 procent emissiereducties, en de politieke discussie is gericht op nog lagere cijfers”, zegt Jason Anderson, hoofd van de afdeling Europees klimaat- en energiebeleid van het WWF.

“Bovendien is, ondanks de noodzaak om op lange termijn de CO2-uitstoot nog verder te verminderen, in de voorstellen van de Europese Commissie voor 2030 de ambitie voor 2050 nog verder naar beneden bijgesteld. Als het werk van de Europese Commissie niet ingaat tegen Europa’s minst ambitieuze stemmen, zal de EU worden geconfronteerd met 10 jaar stilstand in de klimaatstrijd, stagnatie van de energiesector  en gemiste ecologische en economische kansen”, aldus Anderson.

“Europese leiders spelen paniekvoetbal”

“Het Europese energie- en klimaatbeleid is het slachtoffer van het paniekvoetbal dat de Europese leiders spelen als gevolg van de crisis”, zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A).

Volgens Van Brempt hebben economische heropleving en werkgelegenheid bijna alle andere thema’s naar de achtergrond verdrongen, terwijl deze thema’s niet tegengesteld aan zijn aan een ambitieus energiebeleid. Van Brempt vindt dat Europese leiders dit aan de bevolking moeten uitleggen.

Uit onderzoek van de Eurobarometer blijkt namelijk dat de Europese bevolking over het algemeen geen prioriteit geeft aan energie- en klimaatproblemen. Op de vraag wat de meest dringende problemen zijn waarmee de Unie geconfronteerd wordt, antwoordde 48 procent ‘de economische situatie’ en 38 procent ‘werk’.

Ook de financiële situatie van de eigen lidstaat scoort met 30 procent hoog. Andere thema’s zoals immigratie (10 procent), onvei-ligheid (7 procent), terrorismedreiging (7 procent), het milieu (3 procent), klimaatverandering (3 procent) en energiebevoorrading (3 procent) worden door de Europese bevolking niet als een prioriteit beschouwd.

Investeren in hernieuwbare energie brengt brood op de plank

“Barroso kent die cijfers natuurlijk ook”, zegt Van Brempt, “maar reageert daarop als een populist. Hij zou ook aan de bevolking kunnen uitleggen dat de werkgelegenheid gebaat is bij een ambitieus energie- en klimaatbeleid. Want precies op het vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie zijn er honderdduizenden jobs te creëren, in een duurzame en innovatieve sector. Dat blijkt ook uit de studies die de Commissie zelf heeft laten uitvoeren.”

Van Brempt: “Investeren in hernieuwbare energie levert niet enkel honderdduizenden jobs op, het doet ook het BNP stijgen. In 2006, net voor de financiële crisis werkten er in Europa al 1,4 miljoen mensen in de sector van hernieuwbare energie, die toen al 58 miljard toegevoegde waarde creëerde, waarvan ongeveer de helft in de eigen sector en de helft in andere sectoren.”

“Als we de doelstelling van 20 procent méér hernieuwbare energie in 2020 halen, levert ons dat minstens 410.000 bijkomende jobs op. In 2030 kunnen er in de sector van hernieuwbare energie meer dan 3,4 miljoen mensen werk vinden.”

Geen bindende doelstellingen

Het WWF wil dat er ten minste 45 procent meer hernieuwbare energie wordt opgewekt en ten minste 40 procent energie bespaard wordt en dat die doelstellingen juridisch bindend zijn. De Europese routekaart zoals die er nu ligt, heeft echter geen doelstelling voor energie-efficiëntie. Voor 2020 was er wel een doelstelling voor energie-efficiëntie, die waarschijnlijk niet gehaald zal worden.

De doelstelling voor hernieuwbare energie voor 2030 is vastgesteld op 27 procent, maar dit getal is niet bindend. Schaliegas als niet-conventionele fossiele energiebron wordt daarentegen bevoordeeld, omdat bestaande milieuwetgeving niet van toepassing is op schaliegasboringen. Er komen nu alleen niet-bindende aanbevelingen.

Europarlementslid Bart Staes (Groen) vindt dat de gepresenteerde voorstellen op alle fronten tekort schieten en dat het bestaande Europese klimaat- en duurzame energiebeleid tot stilstand zal komen. “De voorstellen worden gedicteerd door de fossiele industrie”, aldus Staes.

Het voorstel van de Europese Commissie moet worden besproken in het parlement en kan pas in de volgende legislatuur definitief vastgesteld worden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!