Manifestatie voor het Europees Parlement op maandag 20 januari (foto: Selma Franssen)
Nieuws, Europa, Milieu, Politiek, België, Landbouwers, Patenten, Via Campesina, Brussel, Zaadsoevereiniteit, Commercialisering van de landbouw, Europees landbouwbeleid, Zaadlobby -

Landbouwprotest in Brussel: geen patent op leven

Onder de vlag van de Europese Coördinatie Via Campesina (ECVC) verzamelden landbouw(st)ers en hun sympathisanten zich vandaag voor het Europees Parlement in Brussel. Het Europees Parlement gaat stemmen over wetgeving inzake de handel in zaden, het welzijn van dieren en planten en de controles op de voedselketen. De menigte voor het Parlement vreest beperking van het recht van landbouwers om zaden uit wisselen, en registratie van en patenten op zaaigoed.

maandag 20 januari 2014 17:19
Spread the love

De Europese Coördinatie Via Campesina (ECVC) riep landbouwers, organisaties voor biologische landbouw, verenigingen voor het behoud en de verspreiding van biodiversiteit in de landbouw en alle anderen die zich betrokken voelen op deel te nemen aan acties op dinsdag 20 januari, in Brussel en elders ter wereld.

EVCV verzet zich tegen het pakket aan wetgeving waar het Europees Parlement over zal stemmen, dat de organisatie ‘een gewelddadige aanval op de rechten van boeren en tuinders’ noemt. Volgens ECVC laat de zaadwetgeving zoals die er nu ligt, zien dat de Europese Commissie zwicht onder de druk van de zaadlobby.

Zaden ruilen als daad van verzet

Tijdens de actie in Brussel werd het Luxemburgplein voor het Europees Parlement bezet met tractoren en infostands. Landbouwers spraken zich op het podium uit tegen de zaadwet en er konden zaden geruild worden, in protest tegen de beoogde beperkingen daarop. 

Het commissievoorstel wil namelijk oude en zeldzame variëteiten, en de door boeren en zelfstandige veredelaars gekweekte zaden, verbieden als ze niet op de Europese rassenlijst voorkomen. Het ruilen en verkopen van zaden van veel nu nog voorhanden zijnde variëteiten en het verbouwen van deze gewassen, wordt daarmee bedreigd.

Registratie van zaadgoed

Het wetsvoorstel dat ter stemming ligt, stelt ook dat zaadgoed geregistreerd moet worden om verhandeld te kunnen worden. Zaadgoed kan alleen geregistreerd worden als het voldoet aan een aantal vereisten (uniformiteit, onderscheidbaarheid en homogeniteit).

Tegenstanders van de zaadwetgeving stellen dat een duurzame landbouw juist baat heeft bij genetisch divers zaad om op optimale wijze te kunnen inspelen op de specificiteit van elke landbouwgrond en weerstand te bieden aan ziektes die gewassen bedreigen.

Ze stellen dat de vrije uitwisseling van zaden tussen boeren de genetische diversiteit op velden verder kan doen groeien. Als deze praktijk verboden wordt, zullen er alleen nog maar zaadsoorten ontwikkeld worden die commercieel interessant zijn voor zaadmultinationals.

“Boeren worden gedwongen zich tot zaadmultinationals te wenden”

“Dit is een directe aanval van ongezien geweld tegen de rechten en de praktijken van landbouwers, die hen tot nu toe in staat hebben gesteld de wereld te voeden, en die hen in staat zullen stellen dat in de toekomst te blijven doen. Wanneer we gedwongen worden regisratiekosten, controlekosten en onbetaalbare royalties neer te tellen, worden we de armen van de zaadindustrie in gedwongen,” zei Guy Kastler, verantwoordelijk voor het dossier landbouwzaad bij ECVC. 

“Dat betekent afhankelijkheid, chemicaliën en fytosanitaire producten. En het zal simpelweg onmogelijk worden voor mensen die gezond willen eten om dat daadwerkelijk te doen,” aldus Kastler. 

take down
the paywall
steun ons nu!