Hommels zijn even belangrijk voor verspreiding stuifmeel als bijen (foto wikimedia commons)
Nieuws, Milieu, Politiek, Bayer, Bijen, Neonicotinoïden, Hommels, Pyrethroïden, Sygenta -

Bayer en Sygenta willen EU-verbod bijendodende pesticiden ongedaan maken

Ondanks wetenschappeljke bewijzen dat pyrethroïden bijen en hommels zwaar vergiftigen, willen de producenten van deze producten, het Duitse Bayer en het Zwitserse Syngenta, het EU-moratorium op deze stoffen langs gerechtelijke weg ongedaan maken.

maandag 20 januari 2014 12:45
Spread the love

Niet alleen de honingbij, ook de hommel ondervindt grote nadelen van pesticiden. De werkerhommels worden minder groot, hebben Britse onderzoekers vastgesteld.??

Als hommels, die groter en hariger zijn dan honingbijen, langdurig worden blootgesteld aan pyrethroïden, dan heeft dat een negatieve invloed op de groei van hun werksters. Ook pas uitgebroede hommels blijken minder groot te zijn, schrijft het Journal of Applied Ecology.??

Onderzoekers van de Royal Holloway University of London bestudeerden vier maanden lang hommelkolonies in het laboratorium. De helft van de kolonies werden aan pyrethroïden blootgesteld. Pyrethroïden vormen de populairste groep van synthetische insecticiden.?? Dat de werksters kleiner worden, is een probleem, zeggen de onderzoekers, want kleinere hommels halen minder nectar en pollen uit bloemen. Hommels spelen immers net als bijen een belangrijke rol in de menselijke voedselketen.??

Verzet EU-moratorium

Het gebruik van pyrethroïden zal in Europa wellicht nog toenemen omdat de EU in december een tweejarig moratorium op het gebruik van neonicotinoïden, een andere groep van pesticiden, heeft ingesteld.??

Volgens de EU zijn neonicotinoïden schadelijk voor honingbijen. Er blijven schadelijke residu’s achter in de pollen en de nectar van de planten die ermee behandeld worden. ??Ondanks deze wetenschappeljke bewijzen, willen de producenten van deze producten, het Duitse Bayer en het Zwitserse Syngenta, het EU-moratorium op deze stoffen langs gerechtelijke weg ongedaan maken.

take down
the paywall
steun ons nu!