Muurschildering in Philadelphia (foto Flickr/tr.robinson/Creative Commons License)
Nieuws, Economie, Samenleving, Politiek, Voedselhulp, VS, Congres, Democraten, Republikeinen, Werklozensteun -

Noam Chomsky: sociaal beleid VS is brutale beestachtigheid

Het Amerikaanse Congres besliste in de week van 10 januari 2014 over de verlenging van noodvoorzieningen voor werklozen en onderhandelt over een nieuwe wet op landbouwproducten. Die wet riskeert miljarden dollars aan programma’s voor voedselsteun te besparen. Noam Chomsky vat dit beleid samen als brutale beestachtigheid.

maandag 13 januari 2014 09:00
Spread the love

De komende besparingen in de programma’s voor voedselzegels[1] en werklozensteun zijn volgens Chomsky het voorspelbare gevolg van de ‘neoliberale aanval’ op het Amerikaanse volk.  “Deze weigering om zelfs maar een minimale levensstandaard te voorzien voor de mensen die in deze monsterlijke situatie zitten – dat is pure wreedheid,” zei Chomsky in een interview met de Huffington Post, “daar zijn gewoon geen andere woorden voor”.

De Washington Post meldt dat de onderhandelingen over deze wet op landbouwproducten[2] ondermeer inhouden dat er ruwweg 9 miljard dollar (6,6 miljard euro) zal bespaard worden op de financiering van voedselzegels van het Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP – supplementair voedselhulpprogramma) over de komende tien jaar, “volgens meerdere deelnemers aan de onderhandelingen, die geen toelating hebben om in het openbaar de details van de onderhandelingen te bespreken.”

Deze aanpassingen zullen de steun voor tenminste 800.000 gezinnen verminderen met bedragen tot 90 dollars per maand. “Dat is je laatste week van de maand aan boodschappen”, volgens Kirsten Gillibrand, Democratisch senator van New Jersey in de Washington Post.

Het Huis van Afgevaardigden heeft voor het ogenblik een Republikeinse meerderheid. Het voorstel hier is voor een besparing van 40 miljard dollar (29 miljard euro). De Senaat heeft echter een Democratische meerderheid en daar gaat het voorstel maar tot 4 miljard dollar. Men verwacht dat de onderhandelingen volgende week (de week van 13-20 januari) zullen afgerond worden.

Dat is twee maanden nadat het Congres[3] een tijdelijk supplementair SNAP-voedselhulpprogramma heeft laten aflopen zonder het te vernieuwen. Daarmee wordt nog eens 5 miljard dollar (3,7 miljard euro) bespaard die naar 47 miljoen rechthebbenden van voedselzegels zou gaan. 49 procent (23 miljoen) daarvan zijn kinderen.

Ondertussen heeft het Congres ook nog eens tijdelijke noodhulp voor 1,3 miljoen langdurig werklozen laten aflopen. Dat was een levenslijn voor velen die reeds lang op zoek zijn naar een baan en volledig van die steun afhangen om rond te komen. Dinsdag 7 januari heeft de Senaat nipt een meerderheid behaald om de wet te verlengen die deze noodhulp zou verder zetten. Dat maakt echter geen verschil want de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden zal zich daar fel tegen verzetten.

“Ongelijkheid is al lang een ernstig probleem”, volgens Chomsky, “ze staat nu terug op het peil van de jaren 1920  … misschien zelfs verder. Dat is zéér ernstig. Elke groei in de laatste jaren is uitsluitend naar de twee procent toplaag van de bevolking gegaan”, voegt hij er aan toe,” en een groot deel van de bevolking leeft nu onder het armoedeniveau, terwijl voor de rijken aan de top de winsten de pan uitswingen als nooit tevoren.”

De blokkering van deze openbare programma’s, die zo essentieel zijn voor de armen in de VS, is echter niet te wijten aan “een aantal rotte appels in het Congres”, zegt Chomsky aan de Huffington Post. “Dit zijn diepe structurele problemen, gevolgen van de neoliberale aanval tegen de bevolking, niet alleen in de VS maar overal in de wereld tijdens de voorbije generatie. Er zijn hier en daar gebieden die daar aan ontsnapt zijn, maar dat zijn uitzonderingen”.

Chomsky voegt er nog dit aan toe: “Jaren geleden zei men nog dat de VS een éénpartij-staat is – de businesspartij – met twee strekkingen, de Democraten en de Republikeinen. Dat is niet langer waar. Het is nog altijd een éénpartij-staat – maar nu met nog slechts één strekking. Dat zijn niet de Democraten maar de ‘gematigde Republikeinen’. De zogezegde ‘nieuwe Democraten’, die nu de dienst uitmaken in de Democratische Partij, zijn inhoudelijk wat de gematigde Republikeinen waren enkele tientallen jaren geleden. De echte Republikeinse Partij is ondertussen compleet van het politieke spectrum afgegleden naar fanatiek extremisme.”

Jacob Chamberlain, 9 januari 2014

Dit is een vertaling van ‘Chomsky Describes US Domestic Policy in Two Words: Pure Savagery’, verschenen bij Common Dreams met een Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. Overname van deze vertaling mag voor niet-commerciële doeleinden mits weblink naar deze vertaling en naar het originele artikel. Vertaling Lode Vanoost.

Voetnoten

  • [1]De Food Stamps (officieel SNAP-coupons) zijn boekjes met zegels van één, vijf of tien dollar die aan arme gezinnen worden gegeven. Ze zijn direct inwisselbaar als betaalmunt, voor een reeks van voedselproducten. Ze zijn niet vergelijkbaar met de ‘restaurantchecks’ hier, die een toelage zijn voor werkende personen. In de VS worden ze door de federale overheid toegekend via de centra van sociale hulp. Een (eventuele) werkgever heeft niets met de toekenning van deze zegels te maken. Ze hebben in de VS een zeer stigmatiserend imago voor de gebruikers.
  • [2]In deze wet wordt ondermeer bepaald welke voedselproducten in aanmerking komen voor aankoop met federale voedselzegels.
  • [3]Met het Congres wordt steeds het Huis van Afgevaardigden én de Senaat samen bedoeld.

take down
the paywall
steun ons nu!