In december gingen Afrikaanse migranten eveneens de straat op in Tel Aviv, uit protest tegen de recente 'Anti-Infiltratiewet' (foto: Flickr creative commons / Lisa Goldman).
Nieuws, Samenleving, Israël, Benjamin Netanyahu, Asielbeleid, UNHCR, Anti-Infiltratiewet -

Migranten massaal in opstand tegen detentiebeleid Israël

Op 5 januari werden de straten van Tel Aviv opgeschud door de grootste migrantenbetoging die Israël ooit gekend heeft. De migranten eisen dat de regering haar detentiebeleid stopzet en hun asielaanvragen in behandeling neemt.

maandag 6 januari 2014 16:48
Spread the love

Verzet tegen ‘open’ detentie

Volgens een politiewoordvoerder ging het om een vreedzame protestmars die meer dan dertigduizend betogers trok. De aanwezigen kwamen voornamelijk uit door oorlog geteisterde landen als Eritrea en Soedan.

“Vrijheid ja, gevangenis nee”, scandeerden de betogers. Hiermee verwezen zij naar een nieuwe wet die op 10 december 2013 door het Israëlische parlement is aangenomen, die het mogelijk maakt dat migranten zonder een geldig visum voor onbepaalde tijd kunnen worden vastgehouden in een detentiecentrum, zonder dat er een rechtszaak aan te pas komt. Sinds de introductie van de wet zouden ongeveer 300 migranten zijn aangehouden.

De migranten die in het open detentiecentrum in de Negrev-woestijn worden vastgehouden mogen overdag het centrum verlaten, maar geen werk zoeken. Zij worden tevens verplicht zich meerdere malen per dag te melden.

De nieuwe wet bepaalt dat mensen enkel op eigen initiatief hun verblijf in het ‘open’ centrum kunnen beëindigen door zich te laten deporteren naar hun land van herkomst. Verlaten zij langer dan 48 uur het detentiecentrum, dan riskeren zij te worden opgepakt en alsnog in een gesloten centrum geplaatst te worden.

Anti-Infiltratiewet

Amnesty International wees er onlangs nog op dat de nieuwe wet in strijd is met een uitspraak die het Israëlische Hooggerechtshof in september 2013 deed naar aanleiding van een eerder wetsvoorstel, dat bepaalde dat migranten en asielzoekers langer dan drie jaar konden worden vastgehouden.

Het hof sprak toen over een “een ernstig en disproportioneel misbruik van het recht op persoonlijke vrijheid, dat een fundamenteel recht is voor ieder mens”. Ook zou de wet “afwijken van de principes die men geaccepteerd heeft in Israël en de verlichte wereld”.

Tevens beviel het hof de Israëlische staat om de zaken van ruim 1.700 opgesloten migranten, vluchtelingen en asielzoekers in behandeling te nemen. Degenen die onwettig waren opgesloten moesten binnen 90 dagen worden vrijgelaten.

Het Israëlische parlement besloot op dit oordeel te reageren met een versnelde stemming over een nieuwe ‘Anti-Infiltratiewet’. Dit nieuwe voorstel beperkte weliswaar de termijn voor de gesloten detentie van migranten tot maximaal een jaar, maar bepaalde eveneens dat hier een verblijf voor onbepaalde tijd in een ‘open’ detentiecentrum op volgt.

‘Vrijwillig’ vertrek

Volgens de Israëlische autoriteiten zijn er sinds 2006 ongeveer zestigduizend migranten naar Israël getrokken. Ongeveer negentig procent van de asielzoekers die momenteel in het land verblijven zijn afkomstig uit Eritrea of Soedan.

Zij riskeren volgens Amnesty International het slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen en geweld als zij terugkeren. Desalniettemin bestempelt de Israëlische regering hen vooral als ‘economische migranten’.

De toestroom van migranten nam drastisch af nadat Israël in 2012 een hek van prikkeldraad langs de Egyptische grens liet plaatsen: van begin 2013 tot eind augustus 2013 wisten slechts 36 migranten via deze grens Israël binnen te treden.

Vorig jaar zouden meer dan 2.600 illegalen ‘vrijwillig’ het land hebben verlaten. De Israëlische regering moedigt hen echter aan te vertrekken door hier een beloning van meer dan 2500 euro aan te koppelen. Accepteren zij dit aanbod niet, dan dreigen de autoriteiten met gedwongen deportatie.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de migranten ook wel een bedreiging voor het sociale weefsel van de natie genoemd. In november stelde hij dat de regering vastberaden is om “tienduizenden illegale migranten te deporteren”

Deze week bepleitte Netanyahu dat de huidige maatschappelijke discussie niet over vluchtelingen gaat, “maar mensen die de wet breken en die wij volledig volgens de wet zullen behandelen”.

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) heeft inmiddels verklaard dat de opsluiting van vluchtelingen door Israël tot “ellende en lijden” leidt, en niet strookt met het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen uit 1951. Tevens bekritiseerde Walpurga Englbrecht van de UNHCR het feit dat Israël veel migranten als ‘infiltranten’ bestempelt, terwijl de meesten van hen volgens haar vluchtelingen zijn en internationale bescherming verdienen.

Om hun eisen extra kracht bij te zetten hebben de migranten een driedaagse staking aangekondigd. Veel van hen hebben immers een plek veroverd op de Israëlische arbeidsmarkt, hetzij vooral met slecht betaalde en fysieke jobs in de horeca.

Ook zijn de migranten op 6 januari naar diverse ambassadegebouwen in Tel Aviv getrokken, in de hoop dat de internationale gemeenschap het asielbeleid van Israël zal bijsturen. 

take down
the paywall
steun ons nu!