(beeld VTM)
Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Terrorisme, EU, Bart de wever, Dossier N-VA -

Bart De Wever profileert zich: “Moslimterreur ergste sinds Hitler”

"Moslimterreur is de ergste gesel voor de mensheid sinds Hitler", zei N-VA-voorzitter Bart De Wever zondag op VTM. Nochtans worden 99,6 procent van de aanslagen in Europa niet door moslims gepleegd. Bijna 85 procent van de aanslagen kan op het conto geschreven worden van nationalistische en separatistische groeperingen. Het mag duidelijk zijn. N-VA zal zich de komende maanden profileren op de rug van de PS en van de moslimgemeenschap.

zondag 5 januari 2014 21:45
Spread the love

Voor Bart De Wever is het ondertussen meer dan duidelijk wie de grootste vijanden van onze welvaartstaat zijn. De Parti Socialiste en de moslimgemeenschap. De komende vijf maanden zult u om de oren geslagen worden met termen als “Di Rupo 2”, “belastingsregering” en “Vlaamse minderheid”.

Maar niet enkel de PS moet het ongelden. Sinds de N-VA in recente peilingen enkele procenten heeft moeten inboeten aan het Vlaams Belang, probeert de partij zo goed en kwaadschiks als mogelijk deze stemmen terug te winnen van extreemrechts.

De strategie van N-VA steunt op twee pijlers. De Vlaming er van overtuigen dat de nationalistische partij het enige alternatief is voor het zogenaamde PS-model. Elke stem voor een traditionele partij is volgens N-VA een stem voor Di Rupo II. Deze stelling wordt door de mandatarissen van de partij in elke interview, opiniestuk en Facebook-status herhaald. Het is dezer dagen met een vergrootglas zoeken naar een interview met een N-VA-mandataris waar niet vijf keer het woord ‘PS’ en/of ‘belastingsregering’ valt. De kracht van de herhaling, een oeroud politiek concept.

In een poging om de extreemrechtse kiezers voor zich te winnen laat Bart De Wever steeds meer steken vallen. Hij maakt de ene uitschuiver na de andere. Platte populistische uitspraken en ondoordachte politieke voorstellen passeren de revue. Ze zijn gemakkelijk te doorprikken, ware het niet dat men in Vlaanderen nog steeds teveel ontzag heeft voor het politieke fenomeen dat Bart De Wever is.

Zo werden er geen vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van zijn voorstel om een gevangenis in Marokko te bouwen voor Marokkaanse gedetineerden in België. Het hoeft niet te verbazen dat het Vlaams Belang zijn partij al meerdere malen van plagiaat beschuldigde.

Wie zondagmiddag goed oplette tijdens het interview met de Antwerpse burgemeester in het VTM nieuws, hoorde bij momenten duidelijk de geest van Filip Dewinter. Aangekomen bij het thema van de Syriëstrijders, legde De Wever meermaals de nadruk op het feit dat het buitenstaanders waren. Vreemdelingen die genoten van de Belgische welvaartstaat en die haar nu de rug keerden en ‘in de hand beten die hen al die jaren voedde’.

De Wever zoekt hier doelbewust de Vlaams-Belang-kiezer op. Sinds jaar en dag zet het Vlaams Belang de Belgische moslimgemeenschap neer als een gewelddadig, ongeregeld zootje dat zich nestelt in de hangmat van de Belgische sociale zekerheid. Het zijn net dergelijke bedenkelijke karikaturen die De Wever recupereert. Het enige verschil tussen De Wever en Dewinter is dat die eerste een grotere democratische legitimiteit geniet en de meest beledigende termen achterwege laat.

Het is overduidelijk dat De Wever uit hetzelfde vaatje tapt als extreemrechts. Zo draagt hij gretig bij aan de polarisatie in de samenleving door minderheden te stigmatiseren. Zo liet hij op oudejaarsavond optekenen in de Gazet Van Antwerpen dat hij het benauwd kreeg toen er tijdens politiepatrouille een melding binnenkwam over Arabische muziek aan de Antwerpse ijspiste.

In een klap stelde hij Arabische muziek gelijk aan een mogelijke terreurdreiging. Moesten we recentelijk nog uitkijken naar Marokkaanse mannen met dure wagens en moslimjongeren met baarden en islamitische klederdracht, dan moeten we nu ook het ergste vrezen wanneer iemand naar Arabische muziek luistert. De vraag is hoe je je nog meer kan profileren op de kap van moslims in dit land?

Het is dan ook vreemd dat wanneer hij dergelijke wereldvreemde uitspraken maakt er hem geen strobreed in de weg wordt gelegd door politieke tegenstanders of journalisten. Meer nog, de opportuniteiten worden hem aangereikt. Zo vraagt VTM nieuwsanker Danny Verstraeten hem letterlijk over ‘de dreiging uit moslimhoek’.

Let vooral op dat laatste. Verstraeten komt hier terug op de mediahysterie die er ontstond nadat een jongeman die zich schuilhield achter een vals Facebook-profiel Belgische moslims had opgeroepen om niet deel te nemen aan feesten op nieuwjaar. Een oproep die door de Belgische media werd geïnterpreteerd als de voorbode van een reeks terroristische aanslagen. Het is merkwaardig dat Danny Verstraeten hier geen onderscheid maakt tussen één enkele conservatieveling, extremist zo u wilt, en de gehele moslimgemeenschap. Moslimhoek m.a.w. de Belgische moslimgemeenschap en niet één enkel individu.

Nog pijnlijker is de vergelijking die Bart De Wever maakt met Stalin en Hitler. Zo vergelijkt hij de zogenaamde dreiging van de Syrië-strijders met twee van de grootste massamoordenaars van de 20ste eeuw. Het is ook vreemd dat zoiets uit de mond komt van de voorzitter van een partij wiens politieke voorvaderen en sympathisanten er een niet zo onbesproken verleden op nahouden wanneer het op de collaboratie aankomt. Of is De Wever de recente controverse vergeten over de aanwezigheid van Jan Jambon op een feestje van het Sint-Maartenfonds?

Dat hij de zogenaamde moslimterreur als grootste bedreiging voor onze samenleving bestempelt, getuigt van intellectuele oneerlijkheid en platvloers populisme. In absolute cijfers haalt het dodental door het zogenaamde moslimterrorisme nog niet de top 50 van doodsoorzaken in de wereld.

Niet klimaatopwarming, oorlogen, natuurrampen, ziektes, armoede en ongelijkheid zijn volgens De Wever de grootste bedreiging voor de mensheid maar de dreiging die uitgaat van Syriëgangers. Als we De Wever’s logica volgen dan is separatisme en nationalisme een vele grotere bedreiging voor onze samenleving dan religieus extremisme.

Als de Antwerpse burgemeester de moeite had genomen om de cijfers op te vragen had hij ontdekt dat er voor elk religieus geïnspireerde aanslag in Europa 27 aanslagen gepleegd werden door nationalistische en separatistische groeperingen. (1)

De historicus Bart De Wever zou de politicus Bart De Wever nooit serieus nemen.

(1) EU Terrorism Situation and Trend Report 2013 

take down
the paywall
steun ons nu!