1 jaar SP.A – CD&V – N-VA – Ex-VB bestuurscoalitie in Aalst

1 jaar SP.A – CD&V – N-VA – Ex-VB bestuurscoalitie in Aalst

donderdag 2 januari 2014 16:15
Spread the love

De laatste weken wordt er weer veel neergepend over de politieke situatie in Aalst en meer bepaald over de tweespalt binnen de SP.a. Die partij is numeriek niet nodig in de Aalsterse coalitie. In november 2012 stemden evenwel 194 SP.a-leden op een algemene vergadering voor deelname aan het beleid. 96 stemden tegen. CD&V, N-VA en SP.a vormden het College van Burgemeester en Schepenen (5NV-A, 3 CD&V en 2 SP.a). Een jaar later is het tijd om deze meerderheid te evalueren. Dat gaat ook de partij zelf binnen een paar weken doen.

De stemming liet een verdeelde partij achter. De kwestie leverde de stad in elk geval een merkwaardige carnavalstoet op die zelfs de UNESCO wakker maakte.

Op een jaar tijd is er veel gebeurd in Aalst. Bruno Tobback en Freya Van den Bossche lieten de voorbije weken niet na om afstand te nemen van de lokaal regerende socialisten. Aalsters SP.a-voorzitter Patrick De Smedt kwam op de proppen met een verzoeningstekst. Het ziet er dus naar uit dat de eerste weken tamelijk belangrijk worden voor Aalst. Het is goed in zo een tijden achteruit te kijken.

Wij doorploegden een kleine vijfduizend krantenartikels op het internet en we maakten een overzicht van een woelig Aalsters jaar:

 • 19/01: Dylan Casaer (SP.a) en Sarah Smeyers (N-VA) proberen de gemoederen te bedaren in een persconferentie waarbij de toekomstige politiek van het OCMW toegelicht werd. Dylan Casaer: “Er komt geen asociaal beleid in Aalst.”
 • 23/03: Het gemeentebestuur beslist om de Belgische driekleur weg te halen uit het straatbeeld.
 • 25/04: De Noig Verontruste Aalstenaars maken het coalitieakkoord bekend. Aalst haalt alle nationale media door aan te kondigen dat er politie komt aan het vreemdelingenloket, door zijn Vlaamse straatnaamborden, het voorstel om een gevangenis in te planten en tal van andere strenge Vlaamse maatregelen.
 • 27/04: Tijdens de algemene ledenvergadering van de SP.a Aalst worden de anti-coalitie-opposanten Patrick De Smedt en Sam Van de Putte tot voorzitter en politiek secretaris van de afdeling verkozen.
 • 25/05: Aalst haalt het nieuws met zijn jeugdwerkloosheidscijfers: Hallucinant… en hoger dan het Vlaamse gemiddelde, zegt Het Nieuwsblad.
 • 30/05:  De meerderheid raakt verstrikt in het gebouwendossier: zowel de postsite als de Pupillenschool aankopen om de gemeentelijke diensten te reorganiseren is voor velen van het goede teveel. Zowel Sam van De Putte (SP.a) als Bart Van Lysebeth (CD&V) laten kritische geluiden horen op de gemeenteraad.
 • 12/06: Karim Van Overmeire (N-VA/ex-VB) laat aan Het Laatste Nieuws weten dat hij de invoering van Vlaamse Straatnaamborden niet prioritair vindt.
 • 24/07: Binnen het OCMW wordt een anti-fraudecel opgericht, zegt voorzitter Sarah Smeyers  (N-VA). Ex- OCMW voorzitter Patrick De Smedt noemt dit ‘schieten met een kanon op een mug.’
 • 07/08: Volgens de federale overheid liggen twee van de vijf armste Vlaamse wijken in Aalst (Rozendreef en Bleekveld)
 • 22/08: Aalst zoekt zeven topdirecteurs die de diensten gaan leiden en daar tussen de 4200 en 6000 € maandloon zullen voor betaald krijgen.
 • 30/08: De politie van Aalst maakt bekend dat men een afdeling ‘Special Forces’ opgericht heeft om op te treden in zware situaties.
 • 10/09: Naar analogie met Antwerpen kondigt burgemeester D’Haese aan dat hij het bezit van softdrugs wil beboeten. De nationale wetgeving richt zich meer op het bestraffen van de handel en bezit van een kleine hoeveelheid is sinds 2003 toegelaten.
 • 12/09: Aalst heeft van alle centrumsteden het kleinste aantal sociale woningen (4%). Een Vlaamse regel zegt dat dit 9 % moet zijn tegen 2028. Er is een wachtlijst van 1200 gezinnen. Het stadsbestuur zegt in koor dat men het probleem gaat oplossen. Hoe wordt er niet bij gezegd.
 • 18/09: Het OCMW van Aalst schrapt het leefgeld, het voorschot op het leefloon dat uitgekeerd wordt. De SP.a-jongeren van Animovraagt net dat het leefgeld verhoogd wordt.
 • 21/09: De zelfredzaamheid van ouderen bevorderen is de kern van een nieuw project: AIPA.
 • 12/10: D’Haese en zijn coalitie schrappen de subsidies voor Buurtsport, waaronder de  gevechtscursus Combat Sambo, een laagdrempelig initiatief waar veel migranten samengebracht worden. Daar komt niets dan miserie van, zegt de burgemeester. Een prima idee, die sport, om jongeren te integreren, antwoorden heel wat sociologen.
 • 16/10: Aalst blijft de rituele slachtingen tijdens de ramadan ondersteunen: Karim Van Overmeire weigert dit te doen maar de CD&V schepen van landbouw Paul Stockman neemt die taak over.
 • 23/10: Sociale organisaties in Aalst krijgen 400.000 euro minder subsidies, beslist het OCMW. In de zaal klinkt gegrom van de socialistische achterban. CAWRA-baas Stef Muylaert zegt met de beslissing te kunnen leven.
 • 29/10: Vanaf 2018 zal de stad de pensioenen van zijn ambtenaren niet meer kunnen betalen, zegt Open-VLD vanwege een overdreven investeringspolitiek.
 • 30/10: Er komt een nieuw ondergrondse parking aan het Esplanadeplein, zegt SP.a schepen Ann Van Den Steen.
 • 6/11: Aalst wint de wedstrijd ‘duurzame gemeente’ door het werk van de woonwinkel en de vzw Bea rond o.m. isolatie.
 • 7/11: De prijzen van de rusthuizen gaan omhoog, beslist het OCMW. Er komt 85 € bij in 2014 én 45 € + index in 2015. Dezelfde dag laat Sarah Smeyers weten ook 25 van de 64 opvangplaatsen voor asielzoekers te zullen schrappen. Fedasil hield het op 9 schrappingen.
 • 13/11: Patrick De Smedt kondigt aan dat hij het debat over de prijsstijgingen in de rusthuizen wil heropenen. Het stadsbestuur keurt een belasting van 6000 € op nachtwinkels goed.
 • 14/11: HET CAW verdubbelt zijn crisisopvang. Méér dan nodig, klinkt het.
 • 15/11: Het stadsbestuur laat weten de subsidie voor koningsdag te schrappen. Oudstrijders reageren woest.
 • 20/11: De dertig camera’s in het centrum van de stad werken goed, zegt de lokale politie. De kleine criminaliteit is er door gezakt.
 • 21/11: De stad presenteert het project ‘Wijken in Cijfers’, een stevig document dat de deelgemeenten van Aalst analyseert.
 • 22/11: Aalst start een project tegen partnergeweld.
 • 30/11: Sarah Smeyers promoot opnieuw het voorbeeld van Antwerpen: het toekennen van een leefloon moet vanaf nu met een contract verlopen dat om de zes maanden geëvalueerd wordt. Wie niet werkt, verliest zijn uitkering of wordt aan het werk gezet. ‘De zoveelste keer dat een N-VA-kopstuk straffe uitspraken doet in de media om zichzelf te profileren, zonder de meerderheid te informeren’, zegt CD&V-schepen Iwein De Koninck boos. ‘De burgemeester en de OCMW-voorzitter zeggen dat Aalst ‘Oilsjt’ moet blijven, maar ze hollen gewoon hun collega’s in Antwerpen achterna. Wat daar gebeurt, willen zij hier ook invoeren. Ze hebben vijftien zetels, maar ze denken dat ze er 22 hebben.’ Dezelfde dag maakt Het Nieuwsblad bekend dat er in Aalst driehonderd gezinnen per jaar bijkomen die in schuldbemiddeling zitten.
 • 4/12: Het aantal mensen dat hun factuur niet kan betalen op school stijgt in de stad. Op dit moment staan er voor 36.000 € facturen open.
 • 7/12: Karim Van Overmeire ontvangt een delegatie uit Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikanen eren hun overleden leider Mandela en spelden KVO prompt een badge met de afbeelding van Mandela op.
 • 10/12: De politie organiseert drugsrazzia’s in cafés. De strijd tegen drugs is prioritair, zegt D’Haese.
 • 12/12: Het OCMW maakt zijn meerjarenplanning bekend en investeert de komende jaren 51 miljoen. Het OCMW krijgt een miljoen minder toelage van de stad, verhoogt een groot deel van zijn tarieven en schrapt 30 jobs bij de poetsdienst. Andere bronnen hebben het over 70 jobs.
 • 14/12: De stad trekt 500.000 euro uit om parkeren in de binnenstad te begeleiden. De chauffeurs van de lijn staken een paar dagen later tegen de blijvende files in de stad.
 • 18/12: De ACOD kondigt acties aan. Dirk Van Himste: “Er worden 250 tot 300 jobs geschrapt terwijl de stad fors investeert in nieuwe gebouwen. ACOD en Noig VA doen een actie aan de gemeenteraad. SP.a schepen Dylan Casaer verrast vriend en vijand door een pamflet uit te delen onder de titel: ‘ brief van een Aalstenaar aan de Noig Verontruste Herzelenaars.’ Herzelenaars zijn er die avond tijdens de actie evenwel niet te bespeuren.
 • 19/12: Na Haaltert is Aalst de duurste plaats om te wonen, zegt Het Laatste Nieuws.
 • 20/12: De meerjarenbegroting wordt gestemd. Een vijftal retributies gaan met 20 % omhoog. Sam Van de Putte en Patrick De Smedt onthouden zich. Alweer spreekt D’Haese voor zijn beurt door aan te kondigen dat hij ook in Aalst gasboetes wil voor jongeren vanaf 14 jaar. SP.a en CD&V zitten op een andere golflengte. Ann Van den Steen maakt centen vrij voor de stadshal en de toeristische dienst op de Hopmarkt. Geldverspilling, zegt de oppositie.
 • 27/12: Er komt een nieuwe buurtsportvereniging volgens D’Haese, maar onder een andere naam en met andere begeleiders.

Het was een bewogen jaar in Aalst, zoveel is duidelijk. Binnen de SP.a wordt bijzonder veel gediscussieerd over de vraag of men wel op het beleid weegt. Neen, zeggen de opposanten, zeker in het OCMW niet. Ja, zeggen de schepenen, en sterk. Aan de hand van het lijstje hierboven kan iedereen de hand in de boezem steken en zijn positie stofferen.

Voor de Noig Verontruste Aalstenaars is het duidelijk. Karel Meganck: “Het beleid van deze coalitie is rechts. Dat was ook te verwachten, met een dergelijke samenstelling van de coalitie. Het klopt dat dit het best zichtbaar is in het OCMW. Maar ook bij het stadspersoneel zijn de afbouwplannen duidelijk en de prioriteit die populist D’Haese geeft aan de “war on drugs” en andere GAS-boetes is een ander teken aan de wand. En dan te bedenken dat N-VA zich overal nog een beetje gedeisd houdt, in afwachting van de verkiezingen van mei. Ook in 2014 zullen de Noig Verontruste Aalstenaars het stadsbeleid op de voet volgen en hun stem laten horen als het nodig is.”

Filip De Bodt

take down
the paywall
steun ons nu!