Antwoord op Emma

Antwoord op Emma

zaterdag 21 december 2013 22:45
Spread the love

Emma, al spreek je niet voor een hele generatie, je hebt gelijk.

Er wordt belachelijk weinig geld gegeven aan de klimaatproblemen, en ja, België nog veel minder dan eigenlijk zou moeten. Ik denk wel niet dat je dat je je alleen mag toespitsen op het mislukken van dat zoveelste klimaatcongres. Ook de duidelijke gevolgen van de klimaatveranderingen worden bijna compleet genegeerd. De EU heeft met 20 miljoen euro een beschaamtelijk laag bedrag opzij gelegd voor de slachtoffers van Haiyan. Iets waar de hele wereld te lang op heeft zitten kijken. 

20 miljoen staat in schril contrast met de bedragen die rondgingen bij de redding van de Europese banken maar zelfs tegenover het budget van een nieuw voetbalstadion lijkt het een peulenschil. Nu, dit kan niet alleen te maken hebben met de inslag van een financiële crisis of de heersende ideologie in het westen. Naar mijn mening is het meer een gevolg van de toegenomen individualiteit. Dit zou misschien kunnen verklaren waarom we het klimaatprobleem minder belangrijk achten dan ons eigen spaargeld of de wereldbeker, die instaat voor ons eigen plezier. Maar het is pas tragisch dat deze persoonlijke zaken nu ook primeren op de gezondheid van de slachtoffers van natuurrampen zoals tyfoons, dat is gewoon onmenselijk.

Het argument van de “ver-van-mijn-bedshow” dat vaak wordt gebruikt om de onverschilligheid over de opwarming van de aarde uit te leggen is ook al helemaal achterhaald. Het wordt zo vaak gebruikt, maar persoonlijk kan ik mij minder voorstellen bij de ingewikkelde economische structuren die blijkbaar mijn toekomstige spaargeld zullen regeren dan bij een veranderend klimaat, waarvan we zo vaak op de problemen worden geduid. 

Hoe kan ik binnenkort stemmen op de partijen die voor deze ongelijke verdeling hebben gezorgd. Zo word ik verhinderd mijn stem aan een traditionele partij te geven. Dat zou namelijk betekenen dat je de verziekte prioriteiten bij de regering van onze wereld, ondanks alles, toch zou steunen.

Carlos Vandevoorde

take down
the paywall
steun ons nu!