Samenleving, Lokaal, Stampmedia, Antwerpen, Criminaliteit, Veiligheid, Camerabewaking, Antweren -

Veiligheidscamera’s Antwerpen bieden geen garantie tegen criminaliteit

In 2004 besliste het toenmalige Antwerpse stadsbestuur om in de strijd tegen de criminaliteit veiligheidscamera's in te zetten. Vandaag hangen er al meer dan honderd en bijna allemaal in dezelfde wijken. Terecht?

woensdag 18 december 2013 15:10
Spread the love

Kaart 1: Alle veiligheidscamera’s in Antwerpen.

Kaart 2: Overzicht van alle aangegeven criminele feiten in Antwerpen

De eerste kaart vertelt meteen veel. Alleen in Antwerpse wijken ‘met een reputatie’ vind je vandaag veiligheidscamera’s. Het merendeel hangt ten noorden van het Stadspark, en ook op het Kiel en in Deurne-Noord waken camera’s over de veiligheid van burgers.

Of ze daar op hun plaats hangen, valt nog te bezien. De criminaliteitskaart die StampMedia samenstelde, laat zien dat er in andere, minder gestigmatiseerde buurten in oktober 2013 soms meer criminele feiten werden geregistreerd.

Wat onmiddellijk opvalt, is de hoge concentratie van camera’s in de stationsbuurt en Antwerpen-Noord. Vooral in de oostelijke helft van dit cluster, de wijk rond de nochtans beruchte Handelsstraat, staan nogal wat camera’s zonder werk.

De wijk was in oktober 2013 immers nagenoeg misdaadvrij. Tegelijk noteerden we nogal wat criminele feiten tussen de onderste helft van de Leien en de Schelde (Theaterbuurt, St.-Andries en Zuid), een gebied waar geen enkele camera te vinden is.

De kaarten tonen ook heel duidelijk aan dat het plaatsen van camera’s geen garantie biedt op een wereld zonder criminaliteit. Nergens in Antwerpen staan er zoveel camera’s als in de stationsbuurt, nergens werden er in oktober 2013 meer criminele feiten gesignaleerd.

© 2013 – C.H.I.P.S. StampMedia

take down
the paywall
steun ons nu!