Burgemeester Bart De Wever
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Stampmedia, Bart de wever, N-VA, Joelle Milquet, Gemeentelijke adminisitratieve sancties, Gunther Malin -

GAS-boetes hervormen kan ook samen

Bart De Wever (N-VA) roept op om de willekeur van de GAS-boetes weg te werken, maar vraagt in eenzelfde beweging de media om te stoppen met hun indianenverhalen. Dan doet journalist Gunther Malin zelf ook maar een oproep.

woensdag 18 december 2013 15:50
Spread the love

Voor de verandering begin ik met een blijk van goede wil. Onder meer met deze belofte: ik zweer dat ik geen enkel absurd GAS-voorval zal bespreken. En omdat het bijna Kerstmis is, doe ik er nog een schepje bovenop en bedank ik Bart De Wever (N-VA) omdat hij toegeeft dat de GAS-boetes al eens misbruikt worden.

Het is altijd fijn om je eigen betoog een half jaar later bevestigd te zien door een politicus van zijn formaat. Maar De Wever zou De Wever niet zijn, mocht hij naast zalven niet ook slaan. Ik sluit mij daarbij aan.

Willekeur

“De willekeur bij de GAS-boetes moet eruit”, klinkt het overtuigd bij Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever op Radio 1. Dat hij bekent bezorgd te zijn over die willekeur is nobel, maar laten we even terugspoelen naar mei dit jaar.

De hervorming van de GAS-wet wordt voorgelegd aan het parlement en een overweldigende meerderheid keurt de tekst goed, mét de steun van oppositiepartij N-VA. Het middenveld verslikte zich in zijn broodje.

Het is opvallend dat de voorzitter van die partij een half jaar later betoogt dat de willekeur in het systeem eruit moet. Eerst steunt ze de uitbreiding van de GAS-wet en achteraf bepleit haar leider de beperking, of een kritische herziening, ervan.

Had de N-VA als oppositiepartij niet de plicht om het gezond verstand te prediken toen de wet besproken werd in het parlement en de senaat? Beloften om in de eigen stad verstandig om te springen met de sancties zijn mooi, maar vijgen na Pasen en niets meer dan het sussen van de tegenstand. En tegelijkertijd de kritiek wegsmijten in de eerste de beste vuilnisbak. Oppassen daarmee.

Media

Behalve toe te geven dat de willekeur een probleem is bij de GAS-boetes, wijst De Wever de media met de vinger. Hij verwijt ons enkel absurditeiten te belichten. Het Vlaams parlementslid, de burgemeester en de partijvoorzitter, vergeet daarbij de vele analysestukken van onder meer StampMedia en adviezen van experts zoals Jan Nolf of de Vlaamse Jeugdraad.

Het GAS-systeem blijkt bijvoorbeeld zo ingewikkeld en log te worden dat lokale besturen samenklitten of niet weten waar ze mee bezig zijn. Het systeem lijkt steeds meer op een sneeuwbal.

Het is onder meer daaruit dat de misbruiken van de GAS ontstaan. Gemeenten en steden zien door het bos de bomen niet meer en gebruiken de sancties voor alles, soms het zotste eerst. En, inmiddels is mijn goede wil opgebruikt, dan siert het De Wever niet dat hij de media verwijt indianenverhalen te verspreiden. Bij het bijsturen van de wet, mag de rol van media en experts niet onderschat worden.

Zouden burgemeesters hun beleid willen bijsturen, mochten journalisten de absurditeiten ervan niet onder de aandacht brengen? Zou de wet bij het Grondwettelijk Hof liggen als de media en andere organisaties, de gaten erin niet hadden besproken? Dat er maanden protest en media-aandacht nodig waren om het debat überhaupt op gang te trekken, bewijst dat het merendeel van onze verkozenen zelf nooit het initiatief genomen zouden hebben. De burger had ernaar kunnen fluiten.

Oproep

Daarom een oproep. Aan Bart De Wever, aan minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH), aan de hele regering-Di Rupo en aan de media. Laat ons de handen in elkaar slaan. Laten we samen zorgen voor een echt tolerante en sociale samenleving.

We kunnen allemaal een rol hebben in de hervorming van de GAS-wet om tot een systeem te komen dat rechtvaardig en democratisch is.

De media zullen blijven uitkijken voor misbruiken van de sancties en KB’s en wetten uitpluizen op zoek naar hiaten of zaken die indruisen tegen de beginselen van een rechtsstaat. Burgemeesters zullen overleggen met hun bestuur om een degelijk en redelijk GAS-beleid op kleine schaal uit te werken en de bevoegde minister aanspreken om aan te geven waar het fout loopt.

De burgervaders gaan er prat op de vinger aan de pols te houden van de samenleving, dat ze dat ook eens bewijzen. En ten slotte zal de regering op haar beurt eindelijk luisteren naar de kritiek en de voorstellen vanuit het veld, zal ze stoppen met haar minachting tegenover gedreven vzw’s, jeugdraden en experts, die eigenlijk hetzelfde willen als iedereen: een rechtvaardige, sociale en leefbare samenleving.

Ik zei het al in juli: minister Milquet, zet die kers op de taart. Op uw website schrijft u dat de recente hervorming “als doel heeft een maatschappij van respect te bevorderen, respect voor maatschappelijke en beleefdheidsregels en vooral, respect voor de anderen”.

Het wordt stilaan tijd dat u zelf het goede voorbeeld geeft.

© 2013 – C.H.I.P.S. StampMedia

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!