Schreeuw om aandacht op WTO-top in Bali
Verslag, Nieuws, Economie, Sociaal protest, 11.11.11, Handelsakkoorden, Indonesië, Globalisering, WTO, Wereldhandelsorganisatie, Bali, Koreaanse boeren, Lee Kyung Hae - Kris Vanslambrouck

Schreeuw om aandacht op WTO-top in Bali

Deze week vindt in Bali de negende WTO-top plaats. Nog voor de top begon, wekte hij veel emoties op. De resolute weigering van de industrielanden om rekening te houden met de wensen van de ontwikkelingslanden, zet kwaad bloed bij ontwikkelings- en boerenorganisaties. Kris Vanslambrouck, verantwoordelijke voor de partnerwerking Azië bij 11.11.11, is in Bali en beschrijft de grimmige protestactie van de Koreaanse boerenvakbond.

donderdag 5 december 2013 14:50
Spread the love

De WTO-onderhandelingen zijn net zoals die klimaatonderhandelingen een moeilijke bevalling. Dezelfde patronen komen steeds terug: telkens is het een strijd tussen de industrielanden die hun belangen verdedigen en de ontwikkelingslanden die steeds sterker opkomen voor hun rechten.

Ze wijzen het Noorden erop dat de tijd van exploitatie en onderdrukking voorbij is. Het is nu eindelijk tijd voor meer herverdeling, vinden ze, en in een wereld die niet oneindig is, betekent dit meer voor het Zuiden en minder voor het Noorden.

Lee Kyung Hae

In 2003 werd deze strijd sterk gesymboliseerd door de zelfdoding van de Zuid-Koreaanse boer en activist, Lee Kyung Hae, tijdens de WTO-onderhandelingen in het Mexicaanse Cancun. Lee doorboorde zijn hart met een zakmes.

Hoewel zijn dood afgeschilderd werd als de naïeve daad van een groep andersglobalisten, genoot de 55-jarige boerenleider heel wat aanzien onder de Koreaanse boeren die zich verwaarloosd voelden in het snel industrialiserende Zuid-Korea.

Tien jaar later staan ze opnieuw op een WTO-top; zowel de regeringsonderhandelaars, de NGO’s en allerlei bewegingen: van boeren tot vakbonden en inheemse groepen. Ze laten opnieuw hun stem horen voor een meer rechtvaardige en duurzame wereld.

Symbolische doodskist

Dat werd met de nodige dramatiek duidelijk toen de Koreaanse boerenvakbond tijdens een actie deze week een symbolische doodskistverbranding deed om de dood van Lee te herdenken. Dat gebeurde als afsluiter van de ‘Solidarity Night‘, een avond met optredens van diverse bands uit Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Thailand en Taiwan.

Een collega van Lee nam het woord en vroeg om een minuut stilte. Na zijn speech werd een Balinese/Koreaanse trancedans gehouden en werd de symbolische doodskist van de WTO en FTA naar buiten gedragen en in brand gestoken.

Een schreeuw om aandacht, voor de vele miljoenen boeren die niet beter worden van de globaliserende wereldhandel.

Kris Vanslambrouck

Kris Vanslambrouck is verantwoordelijke partnerwerking Azië bij 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!