Opzoek naar effectieve straffen voor jongeren

Opzoek naar effectieve straffen voor jongeren

donderdag 5 december 2013 12:56
Spread the love

Kacey maakte tijdens het schooljaar 2013-2014 een indrukwekkend filmpje waarin ze liet zien hoe ze Kayleigh pestten en in elkaar schopten aan het busstation. De moeder van Kayleigh postte dit op de sociaal netwerksite Facebook en de populariteit van dit filmpje steeg ontzettend snel. In oktober 2013 is er eindelijk een uitspraak en weet Kacey wat haar straf zal zijn. Het verdict is dat Kacey een schadevergoeding van €225 moet betalen en een cursus sociale vaardigheidstraining moet volgen.

Ik vind dat het zeer terecht dat Kacey voor deze daden is gestraft en dat de moeder van Kayleigh actie heeft ondernomen. In mijn ogen kon zij dit wel op een andere manier dan het filmpje op het internet te verspreiden. Ze kon dit gewoon doorgeven aan de politie.

De straf die Kacey krijgt, is volgens mij niet gepast voor een jongere. Een geldstraf is meer toepasselijk bij mensen die echt werken, deze straf heeft volgens mij niet het juiste resultaat bij een jongere die nog bij haar ouders woont. Mijn mening is dus dat het goed is dat Kacey gestraft is maar dat de straf ongepast is voor haar.

Geen geldstraf voor kinderen als jongeren

Dit is eerder een straf voor volwassenen. Kinderen en jongeren die gestraft worden met een geldboete wgelgorden in mijn ogen gewoon verlost van hun straf doordat hun ouders de geldstraf betalen en krijgen het gevoel dat problemen van de baan verdwijnen met een geldoverdracht. Als ouders ook van mening zijn dat hun zoon of dochter gestraft moet worden, moeten ze al zelf iets verzinnen waardoor ze wel de gevolgen aan hun kind of jongeren kunnen laten voelen. Maar dit is volgens Bruno Vanobbergen ook niet juist want dit zorgt voor een ongelijke behandeling. Jongeren en vooral kinderen hebben vaak ook nog niet genoeg geldbesef.

Een geldstraf behelpt heel zeker het probleem niet. Wanneer een kind of een jongere een geldstraf krijgt hebben we in de vorige alinea al gezien dat het vaak de ouders zijn die opdraaien voor deze straf. In die zin helpt een geldstraf zeker niet om het probleem aan te pakken. Ook volgens de leertheorie van Watson is het zeer belangrijk dat de jongere gestraft wordt en zo uit zijn fouten kan leren. Door de straf laat je merken dat het gedrag van de jongere niet juist is. Uiteraard is binnen zijn theorie belonen ook een belangrijk criterium.

In mijn ogen is er zeker therapie en opvolging nodig in plaats van of in combinatie met eeeen cursus sociale vaardigheidstraining. Therapie zodat Kacey kan inzien wat ze gedaan heeft en weet wat de gevolgen zijn voor Kayleigh, zodat er hier zeker niet licht wordt overgegaan. Opvolging vind ik nodig om te kijken hoe Kacey in de toekomst omgaat met heel dit gebeuren en zodat zo’n voorvallen voorkomen kunnen worden.

Een geldstraf is zeker niet de enige mogelijke straf

Ik weet dat Kacey een cursus sociale vaardigheidstraining moet volgen maar ook dit vind ik zelf niet voldoende. Er moet meer gekeken worden naar bijvoorbeeld een creatievere straf en een straf waarmee Kacey echt wel de gevolgen van haar daden kan voelen.

Een mogelijke creatieve straf is het maken van een filmpje waarmee ze laat zien dat het haar spijt en dat ze Kayleigh op een positieve manier in het daglicht brengt. Andere mogelijkheden zijn huisarrest, werkstraf, gedwongen opname, meehelpen aan een sensibiliseringcampagne op school waarmee ze kan meewerken aan de pestproblematiek op school.

Kacey verdient een andere straf voor haar pestgedrag

Kacey is in mijn ogen meer gestraft door de sociale media en mensen die Kayleigh steunen dan door het rechtssysteem zelf. Hieruit blijkt ook dat mensen vinden dat zij niet hard genoeg gestraft is geweest of op de verkeerde manier omdat ze het heft zelf in handen nemen. Uiteraard zijn hier sommige mensen ook veel te ver in gegaan, zelfs zover dat hun gedrag strafbaar werd.

Stel nu dat je zelf een zoon of dochter hebt en hij of zij pleegt een strafbaar feit, zou je er dan mee gediend zijn dat hij of zij een geldboete krijgt die onbetaalbaar is voor hem of haar? Je weet zelf ook dat je voor je minderjarige kinderen verantwoordelijk bent en dat je mee zult moeten helpen betalen voor de boete. Je wordt als het ware gestraft voor feiten dat je niet zelf gepleegd hebt.
In mijn ogen moet er dus een meer geschiktere straf komen voor kinderen en jongeren die ervoor kan zorgen dat ze meer effect heeft op deze jongeren en niet dat de ouders mee moeten instaan voor de straf.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!