Zwijgplicht? Open brief aan de Vlaamse media over de arrestatie van Bahar Kimyongür in Italië

maandag 2 december 2013 16:25
Spread the love


doc

Na 12 dagen opsluiting van een
Belgisch staatsburger in het buitenland voor politieke redenen is dat
nog altijd geen nieuws voor Vlaamse media – is dat normaal? Zo vraagt
een beschaamde cultuurfilosoof Lieven De Cauter zich luidop af. Naast
schaamte over het uitblijven van enige melding in de pers, uit hij
vermoedens van een combine tussen de diepe staat en de oppervlakte
van de media, en pleit voor woede die dit glazen plafond, die
muur van stilte kan doorbreken.

Beste collega’s van de pers,

Ik moet u iets dringends bekennen: ik
ben beschaamd omdat ik tot zondag 1 december op internet geen enkel
spoor vond van enig nieuws in de Vlaamse main stream media
over de aanhouding en opsluiting van een Belgisch staatsburger in
Italië op basis van een internationaal aanhoudingsbevel van
Turkije. (Zie daarover ‘Bevrijd Bahar! Open brief aan de
Minister van Buitenlandse Zaken ‘. De Standaard moest
hem niet hebben en De Morgen ook niet. Nu, dat is natuurlijk
hun goed recht.)

Nochtans is de man in kwestie geen
onbekende: Bahar Kimyongür is een activist van formaat (daar zullen
vriend en vijand het over eens zijn). Hij werd vervolgd als leider
van een terroristische organisatie maar glansrijk vrijgesproken omdat
het Hof van Beroep van oordeel was dat deze activiteiten tot het veld
van de vrije meningsuiting behoren. Hij blijft echter de Turkse staat
uitdagen, niet alleen door onophoudelijk haar vuile rol in de
Syrische burgeroorlog van de daken te schreeuwen maar ook door
onverschrokken Europa rond te reizen: aangehouden in Spanje in juni,
zit hij nu al meer dan een week in de gevangenis in Italië. Hij
weet het nochtans zeer goed: de Turkse staat staat voor niets als het
om het uitschakelen van politieke tegenstanders gaat. (Zie daarover
mijn tekst ‘Het ware gelaat van de Turkse staat” (De
Standaard
), of google ‘Guantanamo Bay Istanbul’)

 

Mijn vraag aan jullie is niet alleen
een smeekbede: kunnen jullie daar nu alsjeblief aandacht aan besteden
(voor jullie zichzelf beschamen, ik neem aan dat jullie niet meteen
wakker liggen van mijn plaatsvervangende schaamte)? Mijn vraag is
ook: welke krachten houden die wil tot correcte berichtgeving
tegen? Dat lijkt me na een dikke week (12 dagen intussen!) van
radiostilte toch een vraag die zich opdringt. 

Want het dossier Kimyongür is voor
journalisten nochtans een vette kluif. Ik beschik over
het verboden Proces Verbaal van de poging om hem via Nederland
uit te leveren aan Turkije (zie bijlage). Op die vergadering was
zowat de hele Belgische staat vertegenwoordigd. Dus, er is method
in the madness
: de eerste poging om Turkije tevreden te stellen,
komt niet van Interpol, of van Spanje, of van Italië maar van
België zelf. Wat in die verboden vergadering (een
aantal parlementairen kregen naderhand inzage onder de clausule
‘For Your Eyes Only’) werd bedisseld heet in juridische termen
‘een samenzwering van ambtenaren tegen een Belgisch staatsburger’ en
is, hoeft het gezegd, totaal ongrondwettelijk. Dus, willen
jullie dat alsteblief eventjes grondig uitspitten! 

Of is hier een nieuwe samenzwering aan
de gang? Zou best kunnen. Er zijn in België heel wat instellingen en
ook machtige personen die de man rauw lusten (ik heb daar zelfs enig
begrip voor). Johan Delmulle bijvoorbeeld, Federaal Procureur en
kandidaat Chef van de Staatsveiligheid – heeft zeker nog een eitje te
pellen met die meneer Kimyongür: een gedoodverfde terrorist na vijf
processen (of toch vijf sessies) als een vrij man zien buiten
wandelen moet hard aankomen. Een bazooka van een overwinning. De
Staatsveiligheid heeft ook misschien redenen om de man liever kwijt
te zijn dan rijk. Bahar met Bazooka. Herinnert u zich dat
bewijsstuk van de Staatsveiligheid? Indien niet, google it.
Volgens mij konden ze er niet mee lachen. Ook daar heb ik begrip
voor. Maar ik kan er wel nog altijd hartelijk om lachen.

Ook voor het feit dat ik destijds werd
afgeluisterd door onze ‘veiligheid van de staat’, heb ik begrip,
ik stond ten slotte in rechtstreeks contact met een (voorlopig, in
eerste, tweede en derde aanleg) veroordeelde terrorist. Maar het was
en blijft wel totaal ongrondwettelijk en illegaal om een journalist
(of publicist) af te luisteren. Prove me
wrong
. Misschien is dit de gelegenheid om eindelijk eens mijn
dossier bij de Staatsveiligheid te checken. En het ministerie van
Onkelinkx was erin betrokken en later Milquet en natuurlijk de
politie en ga zo maar door. Het hele Belgische staatsapparaat was op
die bewuste vergadering (vertegenwoordigd).

Aha, ‘t is just, dat was ik
nog vergeten: Bahar heeft een proces aangespannen tegen die Belgische
staat voor die poging tot uitlevering via Nederland. Dat zou een en
ander kunnen verklaren. Couldn’t it? Ik zou moest ik van al
die mensen zijn bidden dat Spanje of Italië de man uitlevert. The
perfect crime
: lastige (dat moet gezegd) getuige uit de weg
geruimd en volstrekt onschuldig pleiten. Ik zou toch zeker niet
bellen naar Interpol om die gasten eens goed duidelijk te maken dat
er niet gesold wordt met een Belgisch staatsburger. Ik zou gewoon
overmacht pleiten. En vooral zwijgen en in stilte hopen.

Vreemd. Niet alleen onze media zwijgen
als vermoord, ook onze grote liberale verdedigers van de vrijheid van
meningsuiting en van de grondrechten, van law and order, geven
niet thuis. Zelfs de linkse intelligentsia ligt duidelijk niet wakker
van de strapatsen van Kimyongür (hoewel hij in levenden lijve veel
weg heeft van een engel, echt waar) of de listen van Staatsveiligheid
of de stilte van de media- for that matter. Ik ben een beetje
beschaamd. Meer dan een beetje eigenlijk. Maar. Als plaatsvervangende
schaamte allesverzengende woede wordt, kunnen er ruiten sneuvelen.
Het kan mij dan zelfs niet schelen of het mijn eigen ruiten zijn. Wie
weet sneuvelt er, als collateral damage,
ook een glazen plafond hier en daar. Of zelfs een heilig huisje?

Nu, er is ook goed nieuws. Op de
protestmanifestatie aan het Italiaans consulaat waren er op maandag
25 november om 17 uur zeker 200 mensen aanwezig (maar ja, deze
‘sympathisanten’ vormen natuurlijk geen nieuws). Er is nog meer
goed nieuws. De familie Kimyongür – de man heeft vrouw en kinderen?
En ook een moeder, het mens hangt niet meer samen van angst,
nondejue! – is donderdag 28 ontvangen op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, en heeft daar een aantal beloftes gekregen (zie
www.leclea.be).
Duizendmaal dank bij voorbaat om ook daarover te berichten. Nu, de
rechter in Brescia heeft vandaag zijn beslissing uitgesteld tot
misschien wel vrijdag 6 december.

Als Kimyongür uitgeleverd wordt, dan
wordt hij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk gemarteld (hij
die vanaf het begin de martelingen van politieke gevangenen aan de
kaak stelde, oh vreselijke ironie van het lot zou dat zijn). Dus, doe
uw plicht! Zwijgplicht hoort daar niet bij.

Altijd bereid tot verdere
toelichtingen. De afspraak gisteren (zondag 1 december)15 uur aan de
Italiaanse ambassade (zie www.leclea.be)
hebt u weer gemist. Graag toch op de volgende afspraak. Ik zal niet
rusten voor deze zaak de aandacht krijgt die zij verdient.

prof. dr. Lieven De Cauter,
cultuurfilosoof, Kuleuven, RITS (VUB),

Waarnemend Voorzitter van het Platform
voor Vrije Meningsuiting

ps: Bijlage – de betreffende verboden
PV – transparantie is alles in deze. Hij werd bij mijn weten nog
nooit volledig gepubliceerd. Om het u gemakkelijker te maken, zijn
belangrijke passages in kleur gezet.

————————————————–

Verslag
vergadering (aangepaste versie)

Algemene
Directie Crisiscentrum

Contact
persoon : CP M.André E-mail : marc.andre@ibz.lgov.be

Vergadering
DHKP-C – Bahar Kimyongur

ADCC,
26/04/2006

Aanwezig:

Dienst

Naam Voornaam

Directeur-Generaal
ADCC Jaak Raes

Directeur
openbare orde ADCC Alain Lefevre

Adjunct-Directrice
Kabinet Justicie Pascale Vandernacht

Raadsman
Kabinet Justicie Pascal Petry

FOD
Binnenlandse Zaken – SAT Danny Hautera

Federaal
Procureur Danïel Bernard

Federale
Magistraat Johan Delmulle

Federale
Magistraat Leen Nuyts

Kabinet
premier Eugene Dimmock

Administrateur
Staatsveiligheid André Dumoulin

Directeur
Analyse Staatsveiligheid Robin Libert

Directeur
Operatie dd. Staatsveiligheid Christian Smets

Staatsveiligheid Claude
Janssens

LO
Staatsveiligheid ADCC Jean-Pierre Delmarcelle

Lokale
Politie PZ 5339 Luc Ysebaert

LO
Lokale Politie ADCC Marc André

AGG Jean-Claude
Pluymakers

Federale
Politie Dirco Brussel-CSD Michaël Jonniaux

Federale
Politie DGJ/DJP Claude Fontaine

Federale
Politie DGJ/DJP/Terro Charles Baudson

Federale
Politie GDA Brussel – OA3 Hilarius Huybrechts

Federale
Politie GDA Brussel – OA3 Charles Rulot

Federale
Politie DSU Patrick Rampelbergh

Federale
politie DAO Sylvie Delvaux

LO
Federale Politie ADCC Jean-Jacques Derweduwen

Begin
vergadering om 17 :00 uur

(pagina
2) Vertrouwelijk 3/05/2006

Aangepaste
versie van het verslag vergadering DHKP-C

Het
verslag van de vergadering DHKP-C wordt op vraag van het Federale
Parket op 3 plaatsen gewijzigd.

Inleiding
D.G.Raes

– Deze
vergadering heeft plaats op initiatief van het Kabinet Justitie. De
ADCC stelt haar infrastructuur ter beschikking, om een coördinatie
mogelijk te maken. De voorzitter van de vergadering is de
Adjunct-Directeur Kabinet Justitie mevrouw P.Vandernacht.

Voorzitster
Vandernacht

Deze
vergadering wordt georganiseerd in het kader van een probleem die
ruime implicatie kan teweeg brengen.

-Overzicht
van de situatie :

.-
In het kader van het proces DHKP-C werden te Brugge 7 personen
effectief veroordeeld, waarvan 3 onmiddellijk aangehouden werden
(Asoglu, Sas en Acar) en 4 personen niet onmiddellijk aangehouden
werden (o.a. Bahar Kimyongür)


Het proces in beroep DHKP-C start te Gent op 08/05/2006 en de
mogelijkheid bestaat dat Kimyongür zich op deze datum niet aanbiedt
op de zitting


De Staatsveiligheid beschikt over
informatie dat Kimyongür Belgie zou kunnen verlaten


Voor de publieke opinie zou het slecht overkomen als Kimyongür zich
zou onttrekken aan de Belgische justitie.


De Minister van Justitie wil niet de juridische regels forceren in
het kader van deze zaak, maar wil een correcte analyse van de
mogelijkheden.


Over welke wettelijke middelen beschikkende Belgische autoriteiten om
:

°)
informatie over het komen en gaan van de persoon in te winnen

°)de
persoon te interpelleren en/of aan te houden

°)
de persoon aan te houden, indien hij het grondgebied verlaat en zich
naar het buitenland begeeft ?


Elkeen op zijn niveau (in functie van zijn bevoegdheden) dient na te
gaan welke acties men kan ondernemen.

1.
Informatie Staatsveiligheid


Onrustwekkende informatie (geloofwaardig en komende van een derde
dienst)werd verkregen en is nog steeds geclassifieerd. Deze
informatie is nog niet door andere kanalen bevestigd en de
Staatsveiligheid tracht de informatie te declassifiëren. Kimyongür
zou zich niet aanbieden op het proces in beroep te Gent en zou de
intentie hebben om België te verlaten.


Kimyongür bevindt zich heden waarschijnlijk nog in Brussel. Op
woensdag26/04 om 19:30 uur is een conferentie gepland op de Campus
ULB over de zaak Erdal en DHKP-C met de aanwezigheid van Kimyongür.
Donderdag kan door de Staatsveiligheid bevestigd worden of hij
aanwezig was bij deze conferentie.

Er
is geen informatie dat Kimyongür Erdal zou vervoegen.


Kimyongür heeft schrik om in de gevangenis te belanden.

-Er
is een verschil tussen de symboliek van Erdal en Kimyongür. Erdal is
een symbool in Tukije en
Kimyongür
heeft niet dezelfde weerklank in Turkije
.

Voor
België, is Kimyongür evenwel een uithangbord voor DHKP-C.

(woordvoerder
van het bureau) en is hij een persoon die heel veel reist in het
kader van dit bureau en kent veel mensen.
Hij
heeft in tegenstelling met Erdal geen bloed aan zijn handen.
Hij
heeft kennis van verschillende talen en hij is de persoon die de
pamfletten opstelt.

Informatie
dat Kimyongür zaterdag 29/04/2006 zich zou begeven naar Nederland
(’s Hertogenbosch) in het kader van de 12
e
verjaardag oprichting DHKP-C.

Deze
bijeenkomst heeft jaarlijks plaats en is Europees georiënteerd
(deelnemers komende o.a. van Skandinavië, Duitsland, België,
Nederland).

Er
nemen 4 à 5.000 personen aan deel. Het festival gaat door van 15 tot
23 uur.

-Kimyongür
is bekend met schaduwtechnieken.

2.
Informatie Federaal Parket

 • Juridische
  situatie Bahar Kimyongür:

 1. OM
  heeft in het proces DHKP-C te Brugge een hoofdgevangenisstraf van
  7 jaar gevorderd als leidend persoon DHKP-C. De rechtbank heeft de
  feiten geherkwalificeerd tot deelnemend persoon DHKP-C en hem
  veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 4 jaar. Zowel Kimyongür
  als het Federaal Parket zijn in beroep gegaan tegen het vonnis.

 2. Op
  de zitting van 28/02/2006 te Brugge werd de onmiddelijke aanhouding
  van Kimyongür gevraagd door het OM, maar werd door de rechtbank
  afgewezen als ongegrond (vaste woonplaats in België en vast werk in
  België). Gelet het hoger beroep van Kimyongür en het Federaal
  Parket is de uitvoering van de straf opgeschort. De advocaten
  proberen om de datum van het hoger beroep uit te stellen.

 3. Kimyongür
  heeft sinds 1994 de Belgische nationaliteit.

Opmerking:
Een internationaal
aanhoudingsmandaat werd door Turkije uitgevaardigd waarin sprake is
dat hij de Turkse nationaliteit heeft
.
Het internationaal aanhoudingsbevel omvat dat hij lid is van een
terroristische organisatie (DHKP-C) en dat hij buiten Turkije
inbreuken heeft gepleegd
(feit 28/11/2000 waar hij tijdens
de toespraak in het EU-parlement te Brussel van de ex-minister van
buitenlandse zaken van Turkije ISAMIN de vlag van DHKP-C getoond
heeft en dit samen met 2 andere personen
). Dit internationaal
aanhoudingsmandaat werd aan het parket van Brussel overgemaakt op
28/03/2006. Substituut Pdk
Lindemans heeft gemeld dat België geen Belgische onderdanen
uitlevert.
Op het Kabinet
Justitie is er actueel nog geen officiële aanvraag voor uitlevering
toegkomen.

Wat
betreft de feiten op 28/11/2000 is er geen dossier in België en
indien er een gerechtelijk dossier opgesteld wordt, voor de feiten
waarvoor Turkije een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd
heeft, ziet het Federaal Parket niet in dat hiervoor een
aanhoudingsbevel zou afgeleverd worden.

-Voorzitster
Vandernacht bevraagt zich over de mogelijkheid of de Voorzitter van
het Hof van Beroep de verschijning van Kimyongür kan eisen en indien
hij niet aanwezig is, de Voorzitter aanhouding kan bevelen. Het
Federaal Parket antwoordt dat deze procedure heel weinig gebruikt
wordt en dat de mogelijkheid bestaat om zich te laten
vertegenwoordigen door zijn advocaat.

Op
basis van artikel 152 Strafvordering kan de Voorzitter vragen dat de
persoon zelf voor het Hof verschijnt en dit kan leiden tot een bevel
tot medebrenging(met aanhouding van maximaal 24 uren).

-Wat
betreft het 2e gerechtelijk dossier (onderzoek bij OR
Freyne) tegen onbekenden op basis van artikel 140 par.1 heeft de OR
de intentie om het dossier te sluiten, gezien de verschillende pistes
geen resultaat opleveren.In het
kader van dit onderzoek zijn er niet genoeg elementen om een
aanhoudingsbevel tegen Kimyongür uit te vaardigen.

-Wat
indien Kimyongür zijn activiteiten volhoudt? Actueel heeft men nog
geen definitief arrest en de reden van beroep van Kimyongür is dat
hij betwist dat zijn activiteiten onder de nieuwe terrorismewet
vallen. Als men in het kader een nieuw dossier opent, weet men niet
of de OR zal volgen (aanhoudingsmandaat uitvaardigen) en
blijft de vraag dat dit feit zich kan keren tegen het OM bij het
proces zelf.

-Het
Federaal Parket wil dat op gerechtelijk vlak er geen contact is
tussen DGJ/DJP/Terro en Asoglu.

-Kimyongür
was steeds aanwezig op het proces te Brugge.

-Op
vraag van DGJ/DJP betreffende een mini-onderzoek bij de OR teneinde
een verbod om het land te verlaten te omvatten weerlegt het Federaal
Parket deze mogelijkheid met het antwoord dat
deze
regel enkel kan worden bevolen in het kader van een vrijlating onder
voorwaarden overeenkomstig de wet op de voorlopige hechtenis, waartoe
op dit ogenblik onvoldoende grond bestaat.

Het
Federaal Parket stelt vast dat de situatie Kimyongür verschilt van
de situatie Erdal.
Kimyongür
heeft de Belgische nationaliteit en de vraag tot onmiddellijke
aanhouding bij het proces in Brugge werd door de rechtbank verworpen.
Kimyongür is actueel een vrij man.

De
Federale Procureur besluit dat er actueel op gerechtelijk gebied geen
mogelijkheid is om Kimyongür aan te houden.

-Een
onmiddellijke aanhouding kan gevraagd worden door het Om bij

de
uitspraak van het arrest voor het Hof van Beroep te Gent (voorzien
ten vroegste half juni 2006).

3.
Informatie Federale Politie

-DGJ/DJP/Terro
meldt dat P.V. ten laste van Kimyongür werd opgsteld voor een
affiche voor de woning, Stevinstraat 190 te Brussel, waarop vermeld
werd dat USA naar de gevangenis moest worden gestuurd . Volgens het
Federaal Parket is dit dossier niet zwaar genoeg.

-Tijdens
het proces in Brugge heeft de vrouw van Kimyongür een reis
ondernomen van Frankrijk naar Cuba. Zijn vrouw is afkomstig uit Lyon
en het koppel heeft reeds een”voor”huwelijksreis naar Cuba
ondernomen.

-DGJ/DJP
vraagt of er op basis van nieuwe elementen het vonnis (en de
onmiddelijke aanhouding)kan herzien worden?

Het
Federaal Parket meldt
bijvoeging:
in afwachting van de uitspraak van het Hof van Beroep ,
dat
er geen mogelijkheden zijn om de beslissing van het vonnis van de
rechtbank van 1
e
aanleg te veranderen
.

4.
Besluit Voorzitster Vandernacht

-Actueel
is er op het gerechtelijk vlak geen mogelijkheid tot aanhouding van
Kimyongür (tot de uitspraak van het Hof va Beroep).

-Er
zijn nog 2 mogelijkheden die overblijven:

. Het zich maximaal toeleggen op
het verzamelen van inlichtingen

. Maatregelen van openbare orde

5. Maximale inzameling
van inlichtingen

-Er
dient actief informatie ingezameld te worden naar het mogelijk
vertrek van Kimyongür en dit zowel door de inlichtingendiensten als
door de lokale politie (wijkagenten…). De Voorzitster stelt dat de
lokale politie iets meer actief informatie dient in te winnen.

-In
het kader van de MFO-3, personen die deel uitmaken van een te volgen
groepering (DHKP-C), hebben de politiedienten een opdracht van
inwinnen van inlichtingen. De zonechef kan gerichte inspanningen
uitvoeren o.a. in het kader van de wijkwerking.

-Bahar
Kimyongür is sedert 13/02/2006 ingeschreven te 1080
Sint-Jans-Molenbeek, Jean Dubrucqlaan 84/33. Hij verblijft eveneens
te 1000 Brussel, Stevinstraat, 190. Het paspoort van Kimyongür ,
afgeleverd te Jette op 17/01/2001 is sedert 16/01/2006 niet meer
geldig. Tot heden (27/04/2006) is er op het gemeentebestuur van
Sint-Jans-Molenbeek nog geen aanvraag ingediend tot het bekomen van
een nieuw paspoort.

-PZ
5339 meldt dat schaduwen van personen niet tot bevoegdheid van de
lokale politie behoort en dat het voor de politiezone moeilijk is om
de informatiegaring en toezicht te verzekeren.

-Quid
het toezicht op veroordeelde personen…(art 20 WPA). Voor wat
betreft Kimyongür kan dit artikel niet door de politiediensten
gebruikt te worden.

-Besluit:
Maximale informatie-inwinning is mogelijk en dit door de
Staatsveilligheid en de politiediensten (lokaal en federaal).

-De
voorzitster meldt dat de Staatsveilligheid niet over dwangmaatregelen
beschikt, maar actief op het terrein aanwezig is en zorgt voor
informatiegaring.

6. Maatregelen van
openbare orde

-In
het kader van openbare orde kan een persoon maximaal 12 uur
aangehouden worden. Na deze 12 uur is de persoon terug vrij en kan

in
dit geval niet gevolgd worden door een gerechtelijke aanhouding. De
voorwaarden voor een bestuurlijke aanhouding zijn momenteel niet
voorhanden.

-Op
gebied van openbare orde is er ook geen basis voor het schaduwen van
de persoon.

7.
Piste verplaatsing naar Nederland

De
kans dat Kimyongür zich zaterdag naar het festival in’s
Hertogenbosch (Nederland) begeeft is groot.
Tijdens
dit festival zal Kimyongür mensen ontmoeten die misschien nieuwe
informatie nopens Erdal kunnen verschaffen.

Eveneens
is het zo dat de vrouw van Kimyongür een goede vriendin was van
Erdal.

-Na
ruggenspraak met de OR, zal hem het verzoek worden gedaan door het
Federaal Parket, om een grensoverschrijdende observatie aan te vragen
in het kader van het mogelijk vertrek naar Nederland. OA3 maakt in
het kader P.V. op t.a.v.OR.

-Er
zal door OA3 en het Federaal Parket contact opgenomen worden met de
Nederlandse autoriteiten, teneinde hen te wijzen op de eventuele
aanwezigheid van Kimyongür in Nederland en de mogelijkheid
betrokkene aan te houden op basis van de interpolseining van de
Turkse autoriteiten ter fine van voorlopige aanhouding met het oog op
zijn uitlevering naar Turkije.

-DSU
en AO3 nemen contact met hun Nederlandse homologen.

-Federaal
Parket neemt contact met het Landelijk Parket in Nederland.

-De
Staatsveilligheid verwittigt hun homologen in Nederland en tracht de
geclassifieerde informatie eveneens over te maken aan de Nederlandse
Staatsveilligheid.

-Mogelijkheden:

a)
Pick-up van Kimyongür door Staatsveilligheid op donderdag

27/04
omstreeks 12:00 uur. Op het moment
dat Kimyongür op de afspraak verschijnt wordt hij door
Staatsveilligheid binnen hun bevoegheden geschaduwd
. De
overdracht van deze schaduwing door de Federale Politie (DSU) wordt
op vrijdag

28/04
in de loop van de dag (te bepalen door OR) voorzien.

b)
Kimyongür verschijnt niet op de afspraak. Een procedure om

hem
te lokaliseren is voorzien, met OA3.

c)Wat
betreft de lokale politie worden de korpschefs van PZ 5339 en 5340 op
de hoogte gebracht van de geplande observatie

De
lokale politie onthoudt zich van acties indien Kimyongür zich naar
Nederland begeeft, bij gebrek aan enig dwangmiddel.

8.
Piste geen verplaatsing naar Nederland

Indien
Kimyongür zich op zaterdag niet naar Nederland begeeft, dienen de PZ
5339 en 5340 ingelicht te worden zodat zij in het kader van MFO-3
gerichte informatie kunnen inwinnen betreffende zijn mogelijk vertrek
uit België.

9.
Opvolging


Het Federaal Parket vraagt een Sitrep (Federale Politie en
Staatsveilligheid) op donderdag 27/04 om 18:00 uur, op vrijdag 28/04

om
12:00 uur en op vrijdag 28/04 om 18:00 uur.


Een volgende vergadering ter opvolging wordt voorzien op
03/05/2006 om 14:00 uur in de lokalen van de ADCC.

Opmerking
PZ 5339: De Korpschef van de zone
5339 vraagt om een vergadering met alle betrokken partijen onder
voorzitterschap van het Comité P.

De
voorzitster antwoordt dat Comité P en I niet tot de bevoegdheid van
de Minister van Binnenlandse Zaken, noch tot de bevoegdheid van de
Minister van Justitie ressorteren en dat de Korpschef zich dient te
richten naar de Voorzitter van het Parlement, de heer H. DE CROO.

De
Directeur-generaal biedt de gelegenheid aan alle aanwezigen om nog
bijkomende vragen en/of problemen te stellen. De deelnemers
bevestigen de afspraken, vermeld in dit rapport.

Einde
vergadering: 20:01 uur.

Directeur-generaal

Jaak
RAES

—————————————–

Dit
is dus hoe ‘een samenzwering van magistraten tegen een Belgisch
staatsburger’ er extreem luid en duidelijk, en van ongelofelijk
dichtbij uitziet. Alle betrokkenen zouden kunnen en moeten vervolgd
worden. En zeker vadertje staat himself. Maar ja, de staat staat voor
niets, en dus tussen droom en daad… staat de zwijgplicht.
(raison
d’état – for your eyes only). Of is het ‘zwijgmedeplichtigheid’?
‘Qui tacent placent’: zij die zwijgen,
zijn medeplichtig. (Yes, I am talking to YOU! Whoever you are:)

Belangrijk
is ook dat mijn tekst ‘Bevrijd Bahar. Open brief aan de Minister van
buitelandse zaken’ door beide redacties werd geweigerd (
zie:
https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/11/24/bevrijd-bahar-open-brief-aan-de-minister-van-buitenlandse-zaken
).
En dat ook dit onderhavig stuk
zonder omhaal is geweigerd. Dat is natuurlijk alweer hun goed recht,
maar het toont wel aan dat er sprake is van
method
in the madness

Trouwens, de
grond van de zaak is dat ook de politieke redacties, de
binnenland-redacties, de buitenland-redacties, en noem maar op, geen
enkele aandacht aan de zaak hebben gewijd. (Behalve nu, of beter op
dag 11, een heel klein artikeltje op
De
Standaard
website en
een itemmetje op het radio 1 nieuws van zondag zes uur over de actie
aan de Italiaanse ambassade, maar niets van betekenis). Ergo:
schuldig verzuim en zelfs weigering van hulp aan een persoon in nood.
Minstens. In elk geval ‘zwijgmedeplichtigheid’ aan een
‘samenzwering van ambtenaren tegen een Belgisch staatsburger’.
Dat is niet niks, lijkt mij.
My
case rests.

(Ik leg
bij deze klacht neer bij de raad voor journalistiek tegen de Vlaamse
media in het algemeen en tegen de kranten De Standaard en De Morgen
in het bijzonder. Wordt, ongetwijfeld, vervolgd…:).

take down
the paywall
steun ons nu!