Een slachtoffer van antipersoonsmijnen krijgt een protese (foto: Handicap International -Till Mayer).
Opinie, Nieuws, Wereld, Politiek, Clustermunitie, Syrië, Handicap International, Jemen, Antipersoonsmijnen, Landmijnen, Verdrag van Ottawa, Landmine Monitor Report, Explosieve oorlogsresten, Internationale Campagne tegen Landmijnen (ICBL) - Johanna Plas

Landmine Monitor Report 2013: nieuw gebruik mijnen is smet op positieve resultaten

Donderdag werd het Landmine Monitor Report 2013 officieel bekendgemaakt. Dit legt de jaarlijkse balans voor van het Verdrag van Ottawa dat het gebruik, de opslag, de productie en het transport van antipersoonsmijnen verbiedt. Handicap International uit haar bezorgdheid omdat het voorbije jaar, o.a. door Syrië, landmijnen werden gebruikt. Er zijn ook nieuwe bewijzen dat deze wapens in 2011 ingezet werden door Jemen, dat nochtans lidstaat is van het verdrag.

donderdag 28 november 2013 11:55
Spread the love

Verontrustend

Nieuwe bewijzen onthullen dat de regeringstroepen van Jemen, een lidstaat van het verdrag, in 2011 bewust gebruik maakten van antipersoonsmijnen in hun gebied. Een onderzoek dat door Human Rights Watch werd geleid in 2013 wijst erop dat er (ongeveer 8.000) antipersoonsmijnen ingezet werden in bijna 20 gebieden, in het bijzonder rond de militaire kampen van Bani Jormooz, op enkele kilometers ten noorden van de hoofdstad Sanaa.

In 2012 werden meer dan 260 slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten geteld in het land, tegenover 19 slachtoffers in 2011. Handicap International is zeer bezorgd over de langetermijngevolgen en veroordeelt de ongekende schending van het verdrag tegen landmijnen door Jemen. Ze werpt een smet op de positieve resultaten van het Verdrag van Ottawa.

Volgens het Landmine Monitor Report [1] werden in 2012 namelijk nog nooit zo weinig nieuwe slachtoffers geteld, werden er nog nooit zo veel gebieden opgeruimd en werd er wereldwijd nog nooit zo veel geïnvesteerd in de strijd tegen mijnen sinds 1999.

Syrië

In Syrië, dat niet is aangesloten bij het Verdrag van Ottawa, hebben zowel in 2012 als in 2013 meerdere strijders antipersoonsmijnen ingezet. De langdurige burgeroorlog die Syrië teistert, heeft in twee jaar en half reeds meer dan 110.000 dodelijke slachtoffers en onnoemelijk veel gewonden gemaakt.

Meer dan twee miljoen mensen vluchtten naar de buurlanden. Om de vluchtelingen te helpen, zette Handicap International activiteiten op touw in Jordanië, in Libanon en in Syrië. Handicap International levert vooral protheses, staat in voor de opvolging van geamputeerde mensen en biedt revalidatie aan gewonden die het risico lopen op een blijvende handicap.

De organisatie leidt ook projecten om de bevolking te wijzen op gevaren van explosieve oorlogsresten [2]. Handicap International bekommert zich om de dramatische gevolgen die de mijnen en niet-ontplofte tuigen met zich mee zullen brengen.

De huidige situatie wijst er op dat een opruiming van meerdere jaren nodig zal zijn om het aantal slachtoffers van ‘de oorlog na de oorlog’ te beperken.

Landmine Monitor Report 2013 laat eveneens een ongekende vooruitgang zien:

– Het aantal geregistreerde slachtoffers was nog nooit zo laag: in 2012 werden 3.628 slachtoffers geteld, ofwel een daling van 19 procent tegenover het voorgaande jaar. Dit vertegenwoordigt een gemiddelde van tien slachtoffers per dag voor het jaar 2012, ofwel een vermindering van 60 procent tegenover 1999, het jaar waarin het Verdrag van Ottawa van kracht werd.

Helaas staan burgers nog steeds in voor het grootste deel van de slachtoffers (78 procent). Het merendeel hiervan zijn vrouwen en kinderen (respectievelijk 13 procent en 47 procent van de getelde burgerslachtoffers).

– Er werd een recordaantal van 526 km² aan vervuilde zones opgeruimd, tegenover 423 km² in 2011. Zo werden er 540.000 mijnen en explosieve oorlogsresten vernietigd. Handicap International leidt of steunt opruimingsactiviteiten in acht landen (Cambodja, Laos, Libanon, Libië, Mali, Mozambique, Democratische Republiek Congo en Senegal).

– 71 landen en gebieden wereldwijd werden geïdentificeerd als zijnde bezaaid met wapens, ofwel 9 procent minder dan het voorgaande jaar. Vijf nieuwe landen hebben in 2012 aangekondigd alle antipersoonsmijnen te hebben vernietigd in hun gebied. Het totale aantal ontmijnde landen komt zo op 25.

– De 87 landen die deel uitmaken van het verdrag hebben meer dan 47 miljoen antipersoonsmijnen vernietigd, waarvan meer dan 250.000 in 2012.

– 67 landen hebben voor een bedrag van 681 miljoen dollar bijgedragen aan de acties tegen mijnen. Nog nooit werd er zo veel geïnvesteerd in de vernietiging van deze wapens.

Handicap International zal van 2 tot 5 december 2013 aanwezig zijn tijdens de 13de Conferentie van de staten die partij zijn bij het Verdrag van Ottawa, om de regeringen te wijzen op hun verantwoordelijkheden en om op te roepen de verplichtingen van het verdrag na te leven.

Johanna Plas

Johanna Plas is persverantwoordelijke bij Handicap International vzw, Brussel.

[1] Het Landmine Monitor Report is de onderzoekstak van de Internationale Campagne tegen Landmijnen (ICBL). Handicap International is lid van haar bestuurscommissie.

[2] Met explosieve oorlogsresten duidt men op verschillende types van niet-ontplofte tuigen (granaten, obussen, clustermunitie, etc.) die, zelfs na het einde van de conflicten, nog steeds een bedreiging vormen.

take down
the paywall
steun ons nu!