Bpolitix: wees jong en kritisch
Nieuws, Politiek, België, Politiek, Jongeren, Stampmedia, Bpolitix, Simon Rastelli, Arnaud Hoornaert, Samuel van Bael -

Bpolitix: wees jong en kritisch

Politiek uitleggen aan jongeren door jongeren, dat is de essentie van BPolitix. Drie scholieren richtten het platform op om leeftijdsgenoten meer op de hoogte te brengen van de politieke situatie in het land.

donderdag 28 november 2013 13:00
Spread the love

Veel jongeren hebben geen idee voor wie ze moeten stemmen tijdens de verkiezingen. Ze weten niet welke partij waarvoor staat en wat die juist wil bereiken. BPolitix wil daar een oplossing voor bieden.

De bedoeling is om jongeren objectief te informeren over politiek. Het platform wil de visie van jongeren vertegenwoordigen en een kritisch standpunt innemen over de huidige politiek. Tegelijk wil het een politiek bewustzijn bij jongeren creëren.

BPolitix is opgericht door drie vrienden: Simon Rastelli, Arnaud Hoornaert en Samuel van Bael, alle drie deelnemers van het Model European Parliament (MEP). Er is één webdesigner, drie voorzitters en voorlopig elf leden. De groep hoopt nog enkele buitenlandse leden te werven, want internationale politiek komt ook aan bod.

Door gesprekken te voeren met leeftijdsgenoten binnen het MEP kwamen de oprichters tot het besef dat veel van hun peers weinig weten over politiek. Er heersen verkeerde opvattingen, er worden dingen gezegd die helemaal niet kloppen en dat zorgde voor frustratie.

“Het doet afbreuk aan je stemplicht”, zegt Rastelli. Hij vindt dat er op school meer gedaan moet worden rond politiek. De laatste twee jaar van het middelbaar onderwijs zou er een vak over politiek of maatschappij in het lessenpakket moeten worden geïntegreerd.

Luister naar jongeren

Bpolitix heeft als doel om de politiek zo neutraal en objectief mogelijk uit te leggen. Het is, naast De Kracht van je Stem van de Vlaamse overheid, een uniek project in België. De Kracht van je Stem heeft een gelijkaardige functie, maar is volgens de drie jongeheren te speels voor hun leeftijd.

Bpolitix wil daarom vooral via social media werken. Via Facebook, Twitter en de eigen website richten ze zich op politieke onderwerpen die invloed hebben op de leefwereld van jongeren. Daarmee willen Rastelli, Hoornaert en Van Bael een eigen standpunt innemen en een verfrissende kijk meegeven. Eigen opinies komen ook aan bod.

Daarnaast vindt BPolitix dat er meer emancipatie nodig is van jongeren. Er moet meer geluisterd worden naar de stem van jongeren, zeker als het om hen draait. “Zoals bij de onderwijshervorming”, zegt Rastelli, “daar zijn verschillende organen geconsulteerd, maar geen jongeren. Maar het gaat toch over ons?”

Elkaar uitdagen

Jongeren die al wat meer kennis hebben van politiek, bijvoorbeeld leden van jongerenpartijen, zullen niet in de kou gezet worden. Zij zullen worden uitgedaagd en tegenover elkaar gezet in debatten en gesprekken. Zo krijgen ze de kans om andere jongeren van diverse partijen in andere omstandigheden te zien. Iedereen kan op die manier van elkaar leren.

Scholen vormen daarbij een belangrijke doelgroep. Vooral de laatstejaars zijn op de juiste leeftijd om het initiatief te bekijken. “Het zou mooi zijn als leerkrachten voor de verkiezingen van 2014 vermelden dat studenten eens een kijkje moeten nemen op onze site”, aldus Rastelli.

Politics.be

BPolitix is geen partij en wil zich ook niet associëren met één partij. De bedoeling is om leeftijdsgenoten een ‘neutraal’ beeld over de politiek te geven. Toch dromen de drie jongens over een samenwerking met Politics.be.

“Als we bijvoorbeeld een beschrijving van een politieke partij zouden geven, zou het fijn zijn mocht Politics.be ons daarover feedback geven. Klopt die beschrijving? En zo niet, wat is er fout aan? Het is de bedoeling dat we zelf ook mee evolueren.”

© 2013 – C.H.I.P.S. StampMedia

take down
the paywall
steun ons nu!