Verslag, Nieuws, Samenleving, Sociaal protest, Gent, Frederik Sadones, Daniël Termont, Overlast, Gent, Gemeenteraad, Gas, Boetes, Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) -

Protest tegen GAS-boetes in Gent

GENT - Een honderdtal betogers kwam maandagavond samen aan de trappen van het stadhuis in Gent om te pleiten voor een GAS-vrije stad. Bedoeling van de organisatie 'GASvrij Gent' was om tijdens de stemming in de gemeenteraad haar stem te laten horen.

dinsdag 26 november 2013 11:45
Spread the love

Een kleine groep nam plaats in de openbare delen van de Gentse raadszaal waar de stemming zou plaatsvinden, terwijl andere betogers ook buiten aan de trappen van het stadhuis bleven protesteren.

Het punt over de GAS-boetes stond op de agenda van de gemeenteraad, het ging echter enkel over het aanstellen van een bemiddelingspersoon wanneer minderjarigen GAS-boetes krijgen. Het betrof hier punt 24 op de agenda. Er kwam echter geen stemming: toen werd gevraagd of iemand bezwaren had tegen 24, 25 en 26 kwam er geen reactie van de raad en werden deze unaniem goedgekeurd zonder stemming.

De actievoerders stelden dus vast dat er geen plaats was voor een discussie over het GAS-beleid van de stad Gent. Daarop verstoorden de actievoerders de gemeenteraad met de slogan: “Wat willen wij? Gent GAS-vrij!”.

De actievoerders stellen dat een uitbreiding van de GAS-boetes niet past in de ambitie van het stadsbestuur om van Gent een ‘leefbare stad op mensenmaat’ te maken.

Ook de titel ‘kindvriendelijkste stad van Vlaanderen’, waar Gent naar wil streven, vinden ze moeilijk te verzoenen met een burgemeester die de leeftijd voor GAS-boetes tot 14 jaar wil verlagen.

Ze vrezen bovendien dat maatschappelijk kwetsbare groepen het risico lopen om extra geviseerd te worden door deze nieuwe wetgeving. Zij maken immers meer gebruik van de publieke ruimte. Op die manier worden de sociale rechten van de burgers bedreigd.

Op het einde van de betoging werd via slogans en spandoeken kritiek geleverd op het ‘systeem’.

Tot ‘GASvrij Gent’ behoren de volgende organisaties: Masereelfonds Sisyphus i.s.m. TegenGAS, ABVV-jongeren, ACV Gent-Eeklo, ACLVB, ALS, Vredesactie, Samenlevingsopbouw Gent, Onafhankelijk Leven, Anjer, HCA Oost-Vlaanderen, Liga voor Mensenrechten, vzw JONG, Victoria Deluxe, Comac, LEF en Vrede.

take down
the paywall
steun ons nu!