De Belgische vredesactivist Bahar Kimyongür werd opnieuw aangehouden.
Opinie, Nieuws, Politiek, België -

Bevrijd Bahar! Open brief aan de minister van Buitenlandse Zaken

De Belgische vredesactivist Bahar Kimyongür werd opnieuw aangehouden op basis van een internationaal aanhoudingsbevel van Turkije. Deze keer gebeurde dat in Italië waar hij verwacht werd op een internationale conferentie over Syrië. Turkije wil zijn uitlevering nadat hij jaren geleden een toespraak van de toenmalige Turkse minister van Buitenlandse Zaken verstoorde in Brussel.

zondag 24 november 2013 21:19
Spread the love

Excellentie,

Ik ben zo vrij uw dringende aandacht te vragen voor de aanhouding van Bahar Kimyongür in Italië op 21 november, op basis van een internationaal aanhoudingsbevel van Turkije. Toegegeven, hij is een lastig sujet: hij vertaalde informatie over gevangenen van de DHKP-C in Turkse gevangenissen, wat hem een vervolging als leider van een terroristische organisatie opleverde.

Na vijf processen werd hij over de hele lijn vrij gesproken. Maar hij bleef activist tot in de kist: hij bleef de martelingen in Turkse gevangenissen aan de kaak stellen en recentelijk is hij een erg luide stem in het debat over Syrië, waarbij hij niet ophoudt de vuile rol te benadrukken die Turkije daarin speelt (zoals het bewapenen van jihadisten en meer van dat fraais). Een lastig sujet dus, maar: hij is een geboren en getogen Belg, met alle rechten die ons in de grondwet zijn gegeven, waaronder het recht op vrije meningsuiting.

Ik doe u recht voor de raap een voorstel (uw diensten vertalen dat wel in stadhuistaal): Turkije moet zijn flut aanhoudingsbevel intrekken, of Europa moet het officieel en collectief naast zich neerleggen. Uit respect voor de wet en de wettelijkheid. Bahar heeft ocharme met een vlag gezwaaid in het Europees Parlement toen de minister van Buitenlandse Zaken daar op bezoek was. Foei! U gelooft het niet maar dat is zowat de belangrijkste aantijging. 

Toegegeven, de man zou beter in België blijven (het is hem al vaak gezegd), want in juni werd hij ook al aangehouden in Spanje. Maar, u kunt toch niet laten gebeuren dat een autoritaire staat als Turkije (er is geen ander woord voor, zie daarover mijn opiniestuk: ‘het ware gelaat van de Turkse staat’  – DS 19/6 ) de bewegingsvrijheid van een Belgisch staatsburger op Europese bodem aantast! Toch?     

Excellentie, ik smeek u, maak de Turkse ambassadeur en premier Erdogan duidelijk dat er niet gesold wordt met de grondrechten van Belgische onderdanen (naar mij luisteren ze niet)! België zou ook bij Interpol kunnen aankloppen met de boodschap dat dit overduidelijk een politiek geïnspireerd aanhoudingsbevel is en daarbij met klem benadrukken dat Interpol helemaal geen politieke aanhoudingen mag doen.

Met dit schrijven wil ik u natuurlijk in eerste instantie verzoeken met de Italiaanse overheid contact op te nemen om hen te overtuigen dat dit internationaal aanhoudingsbevel van Turkije werkelijk nergens op slaat. En dat het juist een aanfluiting is van recht en wettelijkheid om het ernstig te nemen. Uiteraard moet men de scheiding van de machten respecteren en moet een mens vertrouwen hebben in de Italiaanse justitie (?). Maar wat als die zich zou verkijken of zwichten voor Turkse druk? Ik mag er niet aan denken wat er met Bahar zou gebeuren in Turkse gevangenissen. En dat wilt u ook niet.

Dus een tegelijk subtiel en krachtig signaal via onze ambassade kan de man behoeden van veel onheil en ons land redden van een grote schande. Met veel hoogachting en dank bij voorbaat.

Lieven De Cauter

Lieven De Cauter, cultuurfilosoof en eertijds medestichter van het Platform voor Vrije Meningsuiting. 

Vrienden en sympathisanten van Bahar Kimyongür roepen op om maandagavond om 17u samen te komen aan het Italiaanse consulaat, Livornostraat 38, 1000 Brussel.

take down
the paywall
steun ons nu!