NGO's en vakbonden verlaten COP19 onderhandelingen, aangemoedigd door sympathisanten. (Foto: Selma Franssen)
Nieuws, Wereld, Europa, Milieu, Politiek, Warschau, VN-Klimaatconferentie, COP19 -

Laatste dag COP19: teleurstelling of mislukking?

WARSCHAU - Vrijdag 22 november is de laatste dag van de VN-Klimaatonderhandelingen. Ontwikkelingslanden en NGO's keerden de klimaattop de rug toe en belangrijke afspraken over hoofdthema's CO2-reductie en klimaatfinanciering bleven uit. Poolse Milieuminister Korolec, die ondanks zijn ontslag deze week de top voorzit, zei dat hij hoopte dat de moeilijke onderhandelingen tot een compromis zouden leiden en daarmee een succesvolle afsluiting van COP19.

vrijdag 22 november 2013 14:01
Spread the love

COP19-delegee Albert Williams van eilandengroep Vanuatu in Oceanië, duidde donderdagavond de ontwikkelingen op COP19 bezien vanuit het standpunt van NGO’s, ontwikkelingslanden en vooral kleine eilanden die zich geconfronteerd zien met een stijgende zeespiegel. Williams noemde de VN-klimaattop in het beste geval een teleurstelling en in het slechtste geval een mislukking.

Nog geen overeenstemming over 3 hoofdissues

Williams noemde het bedroevend dat er nog steeds geen overeenstemming bereikt was over het principe van Verslies en Schade. Dit houdt in dat landen die negatieve gevolgen ondervinden door de opwarming van de aarde financiële compensatie zouden kunnen krijgen.

Hij benadrukte daarnaast de noodzaak om ook geld vrij te maken zodat landen zich kunnen voorbereiden op kilmaatverandering, een ander punt waarover nog geen concrete afspraak gemaakt is. En tot slot hebben een aantal landen, waaronder Australië en Japan, hun beloftes tot CO2-reductie afgezwakt, waardoor de doelstelling om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden steeds onrealistischer wordt.

“Dicht bij uiteindelijk succes”

Op woensdag liepen vertegenwoordiger van de G77 (een verbond van ontwikkelingslanden) weg uit de onderhandelingen. Op donderdag stapten meer dan 800 vertegenwoordigers van NGO’s en vakbonden officieel uit COP19, omdat ze vonden dat de onderhandelingen niets opleverden, terwijl er in Warschau belangrijke stappen in een rechtvaardige overgang naar een duurzame toekomst genomen hadden moeten worden. Volgens de NGO’s lijkt het alsof de regeringen dit proces hebben opgegeven.

Marcin Korolec, de voormalige Poolse minister van Milieu die onverwacht tijdens COP19 ontslagen werd, maar die de top wel nog voorzit, liet weten de beslissing van de NGO’s te betreuren. Korolec: “Na een hele nacht onderhandelen, hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van klimaatfinanciering. Ik ben ervan overtuigd dat we steeds dichter bij een succesvolle uitkomst zijn, wat ook het streven van NGO’s is. Ik hoop dat de stem van NGO’s aanwezig zal blijven in de discussie over hoe we de belangrijkste problemen van onze planeet kunnen oplossen.”

NGO’s verzamelden zich ondertussen in een alternatief conferentiecentrum in Warschau, waar zij plannen uiteenzetten voor het mobiliseren van de bevolking om meer druk uit te oefenen op politici wereldwijd.

“We gaan misschien niet achteruit, maar ook niet vooruit”

Connie Hedegaard, die de Klimaatportefeuille van de Europese Commissie beheert, laakte het gebrek aan vooruitgang op COP19. Volgens haar ligt er nog geen duidelijke tijdslijn op tafel die moet leiden tot een bindende wereldwijde overeenkomst, ter vervanging van het Kyotoprotocol, bij de volgende VN-Klimaattop in Parijs in 2015.

Volgens Hedegaard mag het absoluut niet zo zijn dat er wordt teruggekomen op afspraken zoals gemaakt bij de COP17 in Durban, maar lijkt het daar sterk op: “Ik zal heel eerlijk zijn: we gaan misschien niet achteruit, maar we gaan ook zeker niet vooruit met deze onderhandelingen. We moeten nu waarmaken wat we beloofd hebben in Durban. Zoals het er nu uitziet gaan we ons doel om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 2 graden Celsius, niet waarmaken.”

Hedegaard: “We moeten allemaal naar huis gaan en ons huiswerk doen, zodat we in Parijs wel weten waar we staan en tot actie komen. We kunnen de opwarming van de aarde niet onder 2 graden Celsius houden, tenzij we allemaal tot het uiterste gaan. Deze conclusie is geen goede uitkomst van deze top, het is het allermiste waarmee we hadden kunnen komen.” De uitkomsten van COP19 zullen later vandaag bekend gemaakt worden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!