De grootste vervuilers volgens nieuw onderzoek (bron: http://carbonmajors.org)
Nieuws, Wereld, Milieu, Politiek -

Dit zijn de meest vervuilende bedrijven ter wereld, aangevoerd door Shell en Gazprom

Slechts vijf oliemaatschappijen - Chevron, ExxonMobil, Shell, BP en ConocoPhillips - zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor bijna 12,5 procent van de cumulatieve historische wereldwijde industriële uitstoot van koolstofdioxide en methaan, aldus onafhankelijk onderzoek dat op 22 november gepubliceerd werd.

vrijdag 22 november 2013 17:45
Spread the love

Uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Greenpeace en the Climate Justice Programme, blijkt ook dat negentig bedrijven verantwoordelijk zijn voor twee derde van de uitstoot die tot opwarming van de aarde leidt. 

Verantwoordelijkheid bedrijven voor klimaatverandering voor het eerst berekend

Dit nieuwe rapport onthult de bedrijven die het meest hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis en de investeerders die hen financieren. Het is voor het eerst dat een onderzoek de bijdrage aan de wereldwijde industriële emissies van broeikasgassen door bedrijven berekent. Daarmee kan ook vastgesteld worden welke bedrijven de meeste schuld hebben aan de gevolgen van klimaatverandering. 

Vervuilers sponsoren klimaattop

Het rapport komt in de week dat een aantal NGO’s en vakbonden de VN- klimaatonderhandelingen in Warschau de rug toekeerden vanwege het gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen en het falen van diverse regeringen om hun subsidies en andere steun aan de fossiele brandstofsector te verminderen. 

Een belangrijke belemmering voor vooruitgang in de klimaatonderhandelingen is dat rijke landen weigeren om financiering te verstrekken aan kwetsbare landen zodat zij gecompenseerd kunnen worden voor schade veroorzaakt door de gevolgen van de klimaatverandering. Bovendien liep er parallel aan de Klimaattop een top over energie uit ‘schone steenkool’ en werd de klimaattop gesponsord door oliebedrijven.

“Fossiele industrie moet gestopt worden”

“De fossiele brandstofsector is van plan om nog niet aangeboorde olie- en steenkoolreserves te benutten, terwijl ons klimaat de hoeveelheid koolstof die al is uitgestoten niet aankan. Deze bedrijven moeten instaan ??voor de schade die ze hebben veroorzaakt en verantwoordelijk worden gehouden. Hun plannen om ons voorbij een point of no return te brengen, moeten worden gestopt”, zei Kumi Naidoo, directeur van Greenpeace International. 

Het peer-reviewed onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Climatic Change. Volgens het onderzoek, zorgden 90 bedrijven op de lijst voor 63 procent van de cumulatieve wereldwijde uitstoot van industriële koolstofdioxide en methaan tussen 1751 en 2010, oftewel 914 gigaton CO2-uitstoot. Naast zeven cementfabrikanten, bestaat de lijst uit energiebedrijven die zich bezighouden met het ontginnen van olie, gas en kolen.

Verantwoording niet meer te ontlopen

Michael Mann, een bekende klimaatwetenschapper, vertelde The Guardian dat deze informatie zou kunnen bijdragen tot verhoogde aandacht voor de toekomstige activiteiten van fossiele brandstofbedrijven. “Dit onderzoek zou wel eens een game changer kunnen zijn, omdat het duidelijke verantwoordelijken aanwijst als de bronnen van toekomstige emissies. Het verhoogt de mate van verantwoording voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Je kunt geen fossiele brandstoffen verbranden, zonder dat de rest van de wereld er weet van heeft.”

Het onderzoek en de volledige lijst met vervuilende bedrijven is te vinden op http://carbonmajors.org/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!