Afro-Colombiaanse gemeenschappen zeggen nee. FTA = Free Trade Agreement (vrijhandelsverdrag tussen Colombia en de VS). De FTA faciliteert onteigeningen van onze ancestrale gronden, bedreigt onze culturele en territoriale rechten, verergert armoede en sociale uitsluiting (foto Public Citizen) .
Opinie, Nieuws, Milieu, Mexico, Colombia, Ecuador, Latijns-Amerika, Geweld tegen vrouwen, Moeder aarde, Abya Yala, Nationale Inheemse Organisatie van Colombia (ONIC), Chiapas, Inheemse vrouwen, Vrede en gelijkheid, ALAI -

Top van de Inheemse Vrouwen van Latijns-Amerika over vrede en gelijkheid

De vijfde Continentale Top van de Inheemse Volkeren van Abya Yala kwam bijeen in Cauca, Colombia, op maandag 11 november. Deze top begon met de Tweede Continentale Top van Inheemse Vrouwen (11-12 nov.), waar meer dan 1.500 vrouwen voorstellen deden ter verdediging van hun rechten, van hun volkeren en van Moeder Aarde.

donderdag 21 november 2013 12:30
Spread the love

De centrale punten van de verklaring van de Indiaanse Vrouwen waren: de steun voor het vredesproces in Colombia, alternatieven voor het geweld tegen vrouwen en de noodzaak van gelijke participatie in het bestuur van gemeenschappen en organisaties.

In tegenstelling tot de eerste top van Indiaanse Vrouwen, die vier jaar geleden werd gehouden in het Peruaanse Puno, waren deze keer veel inheemse autoriteiten (wel meestal mannen) aanwezig bij het ??debat. Dit werd door de vrouwen gezien als een grote aanwinst.

“In Puno hebben de vrouwen alleen gewerkt zonder steun van de autoriteiten. Maar deze keer waren die wel aanwezig en ze hebben onze voorstellen aanvaard”, zei een van de organisatoren van de top, Arelis Uriana tegen ALAI.

“Als autochtone vrouwen hebben we ons politiek en organisatorisch gepositioneerd”, verklaarde de raadgeefster van de Nationale Inheemse Organisatie van Colombia (ONIC) en ze voegde er aan toe dat “van in het begin moet onze basis zijn: het beginsel van eenheid en dualiteit en complementariteit tussen mannen en vrouwen”.

En inderdaad, bij het begin van de Vijfde Continentale Top, op woensdag 13 november, hebben verschillende leiders hun steun aan het proces van vrouwen benadrukt, met inbegrip van hun vraag naar deelname in de leidinggevende organen.

Gerardo Jumi, voorzitter van de Andes-coördinatie van Inheemse Organisaties (CAOI), stelde voor dat de bevindingen van de top van de vrouwen zouden worden geïntegreerd in de conclusies van de vijfde top. Dit voorstel werd met gejuich onthaald.

Mensenrechten, vrede en stopzetting van geweld

De uitwisseling van de vrouwen was gericht op het afbakenen van strategieën rond mensenrechten en collectieve rechten van inheemse vrouwen. Ze stelden ook voor om mechanismen te zoeken en te versterken om geweld, discriminatie, racisme en ongelijkheid aan te pakken.

Ook zijn onderwerpen behandeld zoals de relatie met Moeder Aarde en het territorium, het wereldbeeld, de mijnbouwactiviteiten, de militarisering, de verdeeldheid van de volkeren vanwege de grenzen, de migratie en de communicatie.

Colombia, als gastland, kreeg uitingen van solidariteit en ondersteuning met betrekking tot de lopende vredesonderhandelingen. Er werd ook voorgesteld aan de Colombiaanse regering te vragen om de participatie van inheemse volkeren en in het bijzonder van de vrouwen, in dit vredesproces te betrekken.

In verband met de kwestie van het geweld werd speciale aandacht besteed aan de situatie aan de grens tussen Guatemala en Mexico. Men kwam overeen om de organisaties in de staat Chiapas te ondersteunen. En aan de minister van Binnenlandse Zaken van Mexico werd gevraagd “om een waarschuwing tegen het geweld tegen vrouwen op te stellen voor de staat Chiapas”. Dit jaar alleen al werden er in Chiapas 92 vrouwen gedood, waarvan er 52 gevallen van femicide waren. De verantwoordelijken hiervoor lopen nog altijd vrij rond.

Mercedes Osuna, afgevaardigde van Mexico in het coördinatiecomite van de tweede top, vertelde ons dat de slachtoffers vooral vrouwen zijn, waarvan velen van inheemse origine. Die vrouwen moeten vaak hun gemeenschappen verlaten wegens gebrek aan werk.

In veel gevallen zijn het migranten uit Midden-Amerikaanse landen die werk proberen te vinden in de VS. “Net als in het noorden, aan de grens tussen Mexico en de VS, waar er een fysieke afscheidingsmuur staat, heeft de regering van Mexico een muur van geweld geschapen aan de zuidelijke grens. Daar wordt terreur uitgeoefend op de migranten.”

“Vrouwen worden er vermoord voor orgaanhandel, worden ontvoerd voor prostitutie, met inbegrip van minderjarige meisjes. En er bestaat veel kinderporno. Daarom willen we deze slechte regeringen responsabiliseren, want de vrouwen moeten migreren vanwege het gebrek aan grond, omdat gronden verontreinigd zijn met landbouwchemicaliën, vanwege de klimaatverandering, vanwege het gebrek aan werk. Dat alles is structureel geweld.”

Naar de coördinatie van Inheemse Vrouwen

Onder de overeenkomsten van de tweede top van Inheemse Vrouwen (1) is er het voorstel dat in Puno al geformuleerd was, maar nooit werd uitgevoerd: het oprichten van een Continentale Coördinatie van de Inheemse Vrouwen van Abya Yala met de dynamiek van de bestaande subregionale coördinatoren.

Men formuleerde ook de noodzaak om te zorgen voor afwisseling tussen mannen en vrouwen bij de Inheemse Autoriteiten en een gelijke participatie te garanderen. Bovendien worden de gemeenschappen gestimuleerd om maatregelen te nemen om de toegang tot posities van gezag te weigeren voor mensen met een geschiedenis van geweld tegen vrouwen, meisjes en jongens, maar ook van alcoholisme en drugsmisbruik.

Andere voorstellen zijn een vergadering te organiseren van inheemse vrouwelijke migranten en van een effectieve participatie van autochtone vrouwen in internationale processen. Dit om zichzelf te vertegenwoordigen.

Eerste afspraken de vijfde top

De vijfde Continentale Top van Inheemse Volkeren (2), die eindigde op vrijdag 15 november, in de inheemse gemeenschap Maria De Piendamó, in de Colombiaanse provincie Cauca, gaf zijn eerste politieke akkoorden te kennen.

Ze betuigden een eerbetoon aan het vonnis dat de Amazone-Indianen van Ecuador konden afdwingen tegen de multinational Chevron-Texaco, vanwege de milieuvervuiling en de sociale, territoriale en culturele gevolgen ervan. Die uitspraak werd onlangs door het nationale hof van Justitie van het land geratificeerd.

“Wij roepen alle Inheemse Volkeren van het continent en de wereld op om juridische acties te ondernemen en de collectieve verdediging van het land en het leven op te nemen, onder verwijzing naar de jurisprudentie van het nationale hof van Justitie van Ecuador”, luidt de verklaring.

Deze top drukt ook de verwerping van de “neoliberale integratieprojecten, zoals de Pacific Alliance (nvdr: de Alliantie van landen rond de Stille Oceaan) en de oprichting van vrijhandelsakkoorden, die een aanval zijn op de soevereiniteit van staten en volkeren, die de voedselsoevereiniteit en de communautaire economie in de weg staan, en ook de gezondheid en Kawsay Sumak (het Goede Leven) van de Inheemse Volkeren verhindert.”

Gerardo Jumi vertelde aan ALAI dat de vijfde top de continentale eenheid van Inheemse Volkeren wil bevorderen en de middenveldorganisaties versterken “om het welzijn van de volkeren te bevorderen, de democratisering na te streven en te blijven vechten tegen de criminalisering, vervolging en militarisering van de inheemse territoria”.

Ze willen ook de criteria voor het taalgebruik op internationale fora verbeteren, zoals bijvoorbeeld voor de Millenniumdoelstellingen en voor de Agenda 2015 van de Verenigde Naties. In het bijzonder zal de deelname aan de Conferentie van Inheemse Volkeren, die wordt georganiseerd door de VN in New York in 2014, belangrijk zijn.

De Inheemse Jongeren hadden ook hun bijeenkomst in La Maria Piendamó op 11 en 12 november. In het mandaat (3) engageren ze zich om de jeugdorganisaties te verstevigen, teneinde bij te dragen tot de versterking van hun volkeren en organisaties.

Daarom willen ze een een raad voor de jeugd oprichten en ze vragen aan de vijfde top om de eerste continentale top voor de jeugd te organiseren samen met de zesde top van de Volkeren. Ook willen ze politieke vorming organiseren, de communicatie verbeteren en een continentale mars voor het leven en het territorium houden.

Informatiedienst van Alai Amlatina (alternatief nieuwsagentschap voor Latijns-Amerika)

Voetnoten:

(1) Verklaring van de tweede top van Vrouwen: http://www.alainet.org/active/68955
(2) Politieke verklaring van de vijfde top: http://www.movimientos.org/es/content/declaraci % C3 % B3n – pol % C3 % ADtica – v – top – continentale
(3) Mandaat van de jeugd http://www.alainet.org/active/68970

Het originele artikel verscheen op de website van ALAI: http://alainet.org/active/68985

(vertaling uit het Spaans door Toon Mondelaers)

take down
the paywall
steun ons nu!