Brussel scoort slecht op het gebied van luchtkwaliteit (Foto: Flickr Creative Commons, Nikos Roussos).
Nieuws, Milieu, Politiek, België, Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, Emissiehandel, Kyotoakkoord, Emissions Trading, CO2-emissiereductiedoelstelling, Emissiereducties, Kyoto-protocol, CO2-emissierechten, Emissierechten, Luchtkwaliteit -

België kocht met schone lucht zijn Kyoto-doelstelling af

België zal meer dan de helft van zijn Kyoto-doelstelling bereiken via de aankoop van ‘schone’ lucht. Dat staat in een nieuw dossier van 11.11.11, waarin het Federale en Vlaamse aankoopbeleid onderzocht werd. De federale regering kocht voor bijna 160 miljoen euro emissierechten aan, Vlaanderen voor bijna 40 miljoen euro. Dat is samen goed voor 52 procent van de nodige uitstootvermindering.

donderdag 21 november 2013 21:42
Spread the love

De Kyoto-doelstelling 2008-2012 moet de wereldwijde stijging van broeikasgassen tegengaan. Industrielanden kwamen overeen om tussen 2008 en 2012 de uitstoot met gemiddeld 5,2 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Voor België betekent dit een reductie van 7,5 procent. Volgens berekeningen van 11.11.11 haalt ons land de doelstelling voor meer dan de helft via aankopen van CO2-projecten in het buitenland.

Ondanks aankopen ‘schone lucht’ is doelstelling niet gehaald

De Federale regering spendeerde 158 miljoen euro, Vlaanderen 36 miljoen euro, maar moet nog een extra bedrag ophoesten om de doelstelling te halen. In totaal dus bijna 200 miljoen euro aan emissierechten, het grootste deel via projecten uit India en China. Met het bedrag kocht België tijdens de Kyoto-periode voor 52 procent emissierechten aan in het buitenland.

Dit gaat op zijn minst in tegen de geest van het Kyoto-akkoord, maar staat vooral in contrast met herhaalde verklaringen van de Federale en de Vlaamse overheden dat interne maatregelen voorrang krijgen op de aankoop van schone lucht. Naast de kwantiteit schort er ook iets aan de kwaliteit van het aankoopbeleid. Zo is er absoluut geen sprake van een gecoördineerd beleid en een eenduidig ‘kwaliteitslabel’.

Geen afstemming leidt tot fouten

Zowel de federale overheid als de gewesten zijn los van elkaar koper op de internationale CO2-markt. Zonder onderlinge afstemming, zonder uitwisseling van expertise en zonder gelijke spelregels, aldus 11.11.11. Volgens het rapport gaat hierbij een en ander fout. 

Zo kreeg een federale investering uit 2009 van 30 miljoen in Hongaarse projecten tonnen kritiek en liep ernstige vertraging op. Door de vertraging zullen de Hongaarse emissiereducties voornamelijk na 2012 plaatsvinden. Vlaanderen stapte bijna in hetzelfde systeem maar zag hiervan af omwille van de vele bezwaren. Daarnaast investeert Vlaanderen 2 miljoen in een Chileens affakkelingsysteem. Een zeer vervuilende techniek die in veel landen illegaal is.

“Kyoto-akkoord wordt niet serieus genomen”

11.11.11 vraagt dringend een andere aanpak van zowel de Vlaamse als de federale verantwoordelijken. “Het Kyoto-akkoord wordt niet ernstig genomen”, vindt algemeen directeur Bogdan Vanden Berghe. “Waarom zijn deze miljoenen niet ingezet voor klimaatbeleid in eigen land? Dat heeft alleen maar voordelen. Het zorgt voor emissiereductie, verlaagt de energiekost en verdient zichzelf op enkele jaren terug.” 

De beleidsmakers sluiten de ogen voor de realiteit, vindt 11.11.11. Het financiële en communautaire lijkt te primeren op de klimaatproblematiek. “Het is duidelijk dat de markt op dit ogenblik allesbehalve werkt. Terwijl het wel essentieel is dat we de CO2-uitstoot verminderen. Voor onszelf, voor de alsmaar zwaardere impact in ontwikkelingslanden”, aldus Vanden Berghe. 

11.11.11 hoopt dan ook dat zowel de Vlaamse als de federale regering stappen nemen om het huidige beleid om te zetten in beslissingen die ook echt bijdragen aan een klimaatoplossing. Al dreigt er gevaar: vanaf 2013 start de tweede Kyoto-periode. Er is nu al een federaal voorstel om opnieuw voor 13,6 miljoen euro aan emissierechten te kopen. En ook Vlaanderen heeft plannen: zij schreven al een aanvraag uit voor 10 miljoen nieuwe emissierechten.

“Er is genoeg potentieel voor reductie in eigen land”

Mathias Bienstman volgt voor de Bond Beter Leefmilieu de onderhandelingen voor een nieuw klimaatakkoord in Warschau. In een reactie op het nieuws laat hij weten: “De milieubeweging vindt dat alle reducties voor de geldende Europese en internationale klimaatdoelstellingen intern, in eigen land moeten gebeuren.”

“Er is nog heel wat potentieel om de vervuiling door broeikasgassen terug te brengen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat alle woningen energiezuinig worden. Maar ook in de sectoren transport, landbouw, industrie en elektriciteitsproductie is er nog heel wat potentieel.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!