Foto: Flickr creative commons / Photocapy.
Nieuws, Samenleving, België, Kinderrechten, Kinderrechtencommissaris, Oprit 14, Internationale kinderrechtendag -

Kinderrechtencommissaris: “Vlaamse kinderen vallen te vaak tussen de plooien”

Kinderen en jongeren in Vlaanderen vallen nog te vaak tussen de plooien, zo blijkt uit een duizendtal meldingen die het afgelopen jaar bij de kinderrechtencommissaris binnenkwamen. Zij ontvangen niet de hulp, het onderwijs of de zorg die zij nodig hebben.

woensdag 20 november 2013 16:40
Spread the love

De kinderrechtencommissaris presenteerde op 20 november – tevens de internationale kinderrechtendag – in het Vlaams parlement de belangrijkste knelpunten op het vlak van kinderrechten in Vlaanderen.

Uit het jaarverslag van de commissaris blijkt dat de behoeften van kinderen en jongeren met regelmaat worden genegeerd vanwege gebrekkige voorzieningen, bureaucratische procedures en getouwtrek tussen ouders.  

Zo werden er afgelopen schooljaar 2.793 jongeren uitgesloten van onderwijs: 6,4 procent meer dan in 2011-2012. Volgens de kinderrechtencommissaris dient uitsluiting een allerlaatste oplossing te zijn, maar doen scholen niet altijd hun uiterste best om andere mogelijkheden (zoals bijvoorbeeld een gedragscontract) te benutten.

Ook wordt aan veel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de toegang tot het reguliere onderwijs ontzegd. Scholen weigeren hen aan te nemen of beschikken niet over de noodzakelijke middelen.

De kinderrechtencommissaris benadrukt dat Vlaanderen momenteel de Europese koploper is in doorverwijzen naar buitengewoon onderwijs. Hier volgt 5,3 procent van de leerlingen buitengewoon onderwijs, terwijl het in Noorwegen slechts om 0,9 procent van de leerlingen gaat.

Bovendien ontving het kinderrechtencommissariaat meldingen over leerlingen die op school dubbel werden gestraft vanwege hun gedrag.

Zo wordt de 8-jarige Jerom, die ADHD heeft, geregeld verplicht binnengehouden omdat hij op de speelplaats te druk zou zijn. Volgens de moeder van Jerom moet hij echter wel zijn energie kwijt op de speelplaats, aangezien het voor hem al zwaar genoeg is om gedurende de les stil te blijven zitten.

Uitsluiting van leerlingen vindt ook geregeld plaats in de vorm van het bestraffen van het spreken van de thuistaal. De kinderrechtencommissaris verwijst hierbij naar het onderzoek Oprit 14, waaruit blijkt dat acht op de tien jongeren die thuis Turks, Arabisch of Berbers spreken, straf krijgen als ze op school hun thuistaal gebruiken. 

Zo ontving het kinderrechtencommissariaat een klacht van een vader wiens zoon een nul voor wiskunde kreeg. Niet omdat hij zijn toetsen slecht had gemaakt, maar omdat hij te vaak Frans zou hebben gesproken met een medeleerling.

Uit de meldingen die het commissariaat ontving, blijkt eveneens dat veel jongeren uitgesloten worden van het jeugdhulpaanbod. Zij komen op een wachtlijst terecht of worden geweigerd bij medisch-pedagogische instellingen wegens een te laag IQ.

Maar ook de wensen van veel kinderen die kampen met de nasleep van de scheiding van hun ouders worden niet gehoord. Veel gescheiden ouders houden er bijvoorbeeld geen rekening mee dat de behoeften van hun kinderen veranderen naarmate ze opgroeien.

Volgens het kinderrechtencommissariaat kan een speciaal aanspreekpunt dat de ouders informeert over de verschillende scheidingsopties in dergelijke situaties een oplossing bieden. 

take down
the paywall
steun ons nu!